A La Silla Obszervatóriumban új távcső védi a Földet a veszélyes aszteroidáktól

2170

A földközeli objektumok keresését és azonosítását célzó világméretű erőfeszítések részeként az ESO chilei La Silla Obszervatóriumában megkezdte működését az Európai Űrügynökség TBT2 (Test-Bed Telescope 2) jelzésű, technológiai demonstrációs célú távcsöve. Az északi féltekén üzemelő párjával együtt a jövő távcsőhálózataiban alkalmazandó hardver- és szoftverelemek tesztlaborjaként a TBT2 a Földre veszélyes aszteroidák után kutatva fürkészi majd az eget.

Az Európai Űrügynökség új, TBT2 jelzésű teleszkópja a képen látható csillogó fehér kupolában kapott helyet az ESO La Silla Obszervatóriumában, Chilében. A távcső megkezdte működését, és az északi féltekén található ikerpárjával együtt a potenciálisan veszélyes földközeli objektumok elleni védekezésben segít majd bennünket. A háttérben az ESO 0,5 méteres távcsövének és a szintén 0,5 méteres dán teleszkópnak a kupolái is láthatók. (I. Saviane/ESO)

„A Naprendszer potenciálisan veszélyes objektumai által jelentett kockázat számszerűsítéséhez először is lajstromba kell vennünk ezeket az égitesteket. A TBT projekt jelentős lépés ezen cél elérésének irányába” – mondja Ivo Saviane, az ESO chilei La Silla Obszervatóriumának helyi üzemeltetési igazgatója.

A képen egy mérnök nyúl ki a fehér kupolából az Európai Űrügynökség és az ESO által a La Silla Obszervatóriumba telepített TBT2 fekete tartószerkezete felé, miközben a daru helyére emeli azt. A kupolát úgy tervezték, hogy az Atacama-sivatag zord körülményei között is megfelelő védelmet nyújtson a távcsőnek. (P. Sinclaire/ESO)

Az Európai Déli Obszervatórium (ESO) és az Európai Űrügynökség (ESA) együttműködésében megvalósult projekt valójában „azoknak a képességeknek a felmérése, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ugyanazzal a távcsőrendszerrel tudjuk detektálni és követni a földközeli objektumokat” – teszi hozzá az ESA optikai technológiai részlegének vezetője, Clemens Heese, aki egyben a projekt irányítója is.

A mérnök gondosan a helyére irányítja a TBT2 tartószerkezetét, miközben azt a kupolájába engedik. (P. Sinclaire/ESO)

A La Silla-n üzembe helyezett 56 cm-es távcső, valamint teljesen megegyező párja, az ESA spanyolországi követőállomásán, Cebrerosban működő TBT1 előfutárai a tervezett ’Légyszem’ (’Flyeye’) nevű távcsőhálózatnak. Ezt a független projektet az ESA a gyorsan mozgó égi objektumok keresésére és követésére indította. A jövőbeni hálózat teljesen autonóm módon fog működni, a szoftverek valós időben ütemezik az észleléseket, a nap végén pedig összefoglaló jelentést készítenek a detektált objektumok pozíciójáról és egyéb tulajdonságairól. A TBT projekt célja annak igazolása, hogy a szoftver és a hardver a várakozásoknak megfelelően működik.

A kép a TBT2-t mutatja a kupolájában, közvetlenül azután, hogy a daru a helyére emelte. A drámai hátteret az Atacama-sivatag szolgáltatja, amely tiszta, sötét égboltja miatt ideális helyszín földi távcsövek felállításához. (P. Sinclaire/ESO)

„A TBT2-vel La Silla-n megkezdett észlelésekkel a megfigyelőrendszer teljes egészében teljesíti a projektben megfogalmazott célkitűzést, a két távcsöves konfigurációban történő működést” – értékeli a projektet Heese.

Bár a komoly károkat okozó földi kisbolygó-becsapódások igen ritkák, a valószínűségük nem nulla. A Földet évmilliárdok óta bombázzák periodikusan kisebb-nagyobb aszteroidák. A 2013-as cseljabinszki meteorit-esemény, amely főleg a repülő törmelékdarabok és törött ablaküvegek miatt kb. 1600 sérülést okozott, a nagyközönség figyelmét még inkább a földközeli objektumok jelentette fenyegetés felé fordította. A nagyobb objektumok nagyobb károkat is okoznak, szerencsére azonban könnyebben észre is vehetők, az ismert nagy aszteroidák pályáit pedig már alaposan tanulmányoztuk. A becslések szerint azonban nagy számú kisebb, még fel sem fedezett olyan objektum kering a Naprendszerben, amelyek nagy népsűrűségű területeken becsapódva nagyon komoly károkat okozhatnak.

Az Európai Űrügynökség TBT2 távcsövének fekete tartószerkezete kikukucskál nyitott kupolájából, háttérben a sivatagi tájjal. A távcső az ESO La Silla Obszervatóriumában, a chilei Atacama-sivatagban, 2400 méter magasságban található. (F. Ocaña/J. Isabel/Quasar SR)

Itt jön képbe a TBT és a Légyszem-távcsövek tervezett hálózata. Ha teljesen kiépül, akkor a hálózat kialakítása lehetővé teszi az éjszakai égbolt gyorsan mozgó objektumainak folyamatos monitorozását, jelentősen növelve Európa képességeit a potenciálisan veszélyes földközeli objektumok detektálása terén.

Az Európai Űrügynökég TBT2 távcsövének nyitott kupolája az ESO chilei La Silla Obszervatóriumának további teleszkópjaival a háttérben. A TBT2 ikerpárjával, az ESA spanyolországi követőállomásán (Cebreros) működő TBT1-gyel földközeli objektumok után kutatva fürkészi az eget. A projekt az ESA tervezett ’Légyszem’ nevű távcsőhálózatának technológiai demonstrációja. (F. Ocaña/J. Isabel/Quasar SR)

A TBT része azoknak a szervezetközi erőfeszítéseknek, amelyek célja, hogy részletesebb képet adjanak ezekről az objektumokról, és a veszélyről, amelyet potenciálisan jelenthetnek. A projekt épít az ESO korábbi, bolygónkat a veszélyes földközeli objektumoktól megvédeni szándékozó együttműködésekben szerzett tapasztalataira. Mind az ESO, mind az ESA aktív résztvevője az ENSZ égisze alatt működő nemzetközi riasztási hálózatnak (International Asteroid Warning Network), az objektumok sok észlelése az ESO távcsöveihez fűződik. Például az ESO La Silla-n található Új Technológiájú Távcsöve (NTT) az európai NEOShield–2 projekt keretében végzett megfigyeléseket kicsiny földközeli aszteroidákról.

A TBT2 napnyugtakor rózsaszínben pompázva néz az Atacama-sivatagra. A kép bal oldalán éppen felkel a Hold. (F. Ocaña/J. Isabel/Quasar SR)

Az ESO és az ESA szervezetközi együttműködése különösen fontos a földközeli objektumok tanulmányozásában. Ugyan a TBT az első távcsőprojekt, amely a két szervezet által kötött együttműködési egyezmény hatálya alatt valósult meg, az ESO már 2014 óta segíti az ESA-t a potenciálisan veszélyes objektumok követésében: nagyon halvány objektumokat észlelnek a Paranal Obszervatóriumban működő VLT távcsőegyüttessel.

A TBT2 éjszaka. Az északi féltekén működő párjához csatlakozva potenciálisan veszélyes földközeli objektumok után kutatva fürkészi az eget. (F. Ocaña/J. Isabel/Quasar SR)

A TBT2 észleléseinek elindítása a La Silla Obszervatóriumban szigorú egészségügyi és biztonsági rendszabályok mellett történt. A COVID-19 világjárvány miatt a múlt évben az ESO átmenetileg leállította az obszervatóriumai működését, időközben azonban a tudományos célú észleléseket újra elindította, ügyelve arra, hogy a helyszíni korlátozások mindenki biztonságát és védelmét szolgálják.

Az ESO chilei Atacama-sivatagban található La Silla Obszervatóriumát a levegőből mutató felvételen sárga négyzet jelzi az Európai Űrügynökség TBT2 távcsövének helyét. Az 1969-ben megnyitott La Silla az ESO első obszervatóriuma, egyben az egyik legnagyobb a déli féltekén található obszervatóriumok között. Több különböző műszernek is otthont ad, például három nagy optikai távcsőnek és egy infravörös teleszkópnak is. (I. Saviane/ESO)

Forrás: eso2107hu ‒ Szervezeti közlemények

Hozzászólás

hozzászólás