06 – A csillagok mérete

9292

Ha felnézünk az égre, a csillagokat csak fénylő pontoknak látjuk. Még a legnagyobb távcsövek sem képesek kiterjedt testként mutatni őket (kivéve néhány aránylag közeli vörös óriást).


Égitestek sugara és tömege

Ezért méretük meghatározása igen nehezen kivitelezhető feladat. Közvetlenül csak a Nap esetén tudjuk az átmérőt ill. a sugarat megmérni. A többi csillagnál egyéb módszerek (interferometria, fedések stb.) szükségesek ezeknek a meghatározásához.


A barna törpék méretének összehasonlítása más objektumokkal

A mérésekből megállapítható, hogy a csillagok sugara igen tág határok között mozoghat. A neutroncsillagok sugara néhány 10 km, míg a szuperóriások sugara elérheti a Nap sugarának a több százszorosát, akár ezerszeresét is.


A csillagok mérete nagyon változatos


Égitest típusok méretének összehasonlítása

Hozzászólás

hozzászólás