05 – A csillagok kémiai összetétele

4517

A különböző felszíni hőmérsékletű csillagok színképében más és más vonalak dominálnak. Ez a felismerés lehetővé tette a csillagok osztályozását a színképeik szerint. A csillagászok hét alapvető színképtípust különböztetnek meg, ezek csökkenő hőmérséklet szerint a következők:

  • O: a hélium ionizált vonalai dominálnak (a csillag színe ultraibolya)
  • B: az ionizált hélium mellett megjelennek a hidrogénvonalak (a csillag színe kék)
  • A: a hidrogénvonalak nagyon erősek (a csillag színe fehér)
  • F: a hidrogénvonalak gyengülnek, megjelennek a fémvonalak (a csillag színe zöldessárga)
  • G: az ionizált fémvonalak (elsősorban kalcium) dominálnak (a csillag színe sárga)
  • K: a semleges fémvonalak a jellemzőek (a csillag színe narancssárga)
  • M: az egyes molekulák vonalai (sávjai) dominálnak pl. TiO (a csillag színe vörös)  


Különböző színképtípusú csillagok spektrumai

Az osztályozás finomítása érdekében minden osztályhoz hozzárendeltek 10 alosztályt (0, 1, …, 9) is. A fenti osztályozásban a Nap G2 típusú csillag.


Csillagok színképtípusai

A csillag színképében található vonalak alapján azt is megbecsülhetjük, hogy melyik elemből mennyi van a csillag külső rétegében. A vonalak mélysége és szélessége ugyanis szoros kapcsolatban van az egyes elemek csillagban található mennyiségével. Az erre irányuló vizsgálatok kimutatták, hogy általában a csillagok össztömegének 70%-a hidrogén, 28%-a hélium, míg 2%-a egyéb elem vagyis fém (a csillagászatban minden elemet fémnek hívnak amely nehezebb a héliumnál).

A vizsgálatok során az is kiderült, hogy alapvetően két fajta csillagcsoport létezik. Az egyik csoport tagjainak összetétele nagyon hasonlít a Napéhoz, míg a másik csoport tagjainak a fémvonalai jóval gyengébbek. A hidrogén/fém arány akár tízszer nagyobb is lehet, mint az első csoport csillagainak esetében. Ez arra utal, hogy a második csoport tagjai jóval korábban keletkeztek, mikor még nagyon kevés fém volt az Univerzumban. Ezek a csoportok a Galaxison belül térben is jól elkülönülnek egymástól.

Hozzászólás

hozzászólás