A csillagászat történelmi szemmel

1635

  Az a tudomány, amely iránt lelkesen érdeklődünk, egyike a legősibbeknek. Az emberi agy fejlődése során tízezer évekkel ezelőtt csodálkozott rá a csillagos égre. Az építészet legelső emlékei között ott vannak a csillagnéző helyek és csillagászati jellegű egyéb építmények. Az írás megjelenésétől kezdve már sor került az égi jelenségek feljegyzésére is. A csillagászat története így évezredekre tekint vissza, egyidős az emberiség történetével.

A magyarság csillagászkodása is egyidős népünkkel, ha életmódja és vándorlása nem is tette lehetővé piramisok, kőkörök, obeliszkek építését. De a csillagos ég ismerete, a pontos tájékozódás, a naptár figyelemmel kísérése létfeltételeihez tartozott. Tudósai (a táltosok) ezen csillagászati ismeretekre is megtanították a népet. Már az államalapítástól kezdve vannak feljegyzések égi jelenségekről, létesülnek csillagnéző helyek. A királyok és püspökök vagy maguk is megfigyeléseket és számításokat végeznek, vagy felfogadnak maguk mellé udvari csillagászt, műszereket, napórákat készítettnek. Viszontagságos történelmünk azután hol jobb, hol sanyarúbb körülményeket hozott népünknek is, csillagászainknak is. Sok könyv, feljegyzés, épület, műszer semmisült meg, hogy azután újrakezdődhessen a csillagászat is ugyanott vagy az ország egy másik részében. Az évszázadok viharaiban így lett hazánk csillagászati története érdekesebb, változatosabb, megrázóbb, mint más népeké.

Mai amatőrtársaink a megfigyelések elvégzésében nagyon lelkesek, az észleléseket hangyaszorgalommal gyűjtögetik. Jó, ha tudatosodik kissé bennük: nem ők végzik ezt elsőként, hanem részesei egy sok évszázados folyamatnak. Át kell gondolniuk azt, a mai megfigyelések miként maradhatnak fenn az utókornak, pusztán az adatsor archiválásán túl, tudunk-e az észlelés körülményeiről, az észlelőkről is majd olyan színes leírásokat átmenteni a jövőbe, mint amelyek ránk maradtak a múltból. Mai amatőrszervezeteink is lelkesen alakulnak, szervezkednek. Nekik sem haszontalan megtudni tucatnyi elődük megalakulását, létezését és – néha sajnálatos – sorsát. Tapasztalataikat bizonyosan ma is hasznosítani lehetne. Itt is „profitálhatnánk” viharos múltunkból.

Rovatunk azt szeretné legfőképpen bemutatni, hogy Magyarországon milyen sokszínű csillagászati tevékenység folyt eddig. Beszámolnánk a hazai csillagászattörténeti kutatások helyzetéről. Tájékoztatnánk a gyűjtőcsoportok munkásságáról, résztvevőiről, módszereiről, terveiről. Felhívásokat, kéréseket, híreket, ismertetéseket tennénk közzé az adatgyűjtő csoportok érdekében.

Témáink még felsorolni is nehéz: csillagvizsgálók építészete, működésének megírása, műszerezettsége, romjai; csillagászok életrajzai, emléktáblái, szülőházai, sírjai; régi távcsövek és egyéb műszerek, éggömbök, planetáriumok; csillagászati jellegű kiállítóhelyek, múzeumok, műemlékkönyvtárak; régi csillagászati könyvek lelőhelyei, jegyzéke; csillagászati témájú cikkek bibliográfiája; délvonalak, napórák, mechanikus csillagászati óraszerkezetek; régi hazai égboltmegfigyelések ls csillagászati észlelések; meteorhullások és meteoritdarabok kutatása: híres emberek csillagászati érdeklődése; kiadott csillagászattörténeti könyvek stb.

Szívesen foglakozik a rovat a hazai amatőrcsillagászat előzményeivel is (személyek, egyesületek, lapok, műszerek, amatőrcsillagászati észlelések, magáncsillagvizsgálók stb.). De lehetőség van a rovatban más országok csillagászatának történetéről is szólni. Az egyetemes csillagászat története (pl. felfedezések, műszertechnika) szoros összefüggésben volt hazánkéval. Jó lenne minél több „külhoni” cikket látni! Szeretnénk jó kapcsolatot kialakítani és tartani más országokban dolgozó csaillagászattörténészekkel; meghívásukkal, munkájuk bemutatásával, fordításokkal tanulni tőlük. Örömmel várjuk az érdeklődők bekapcsolódását ezen munkálkodásba. Szívesen adjuk közre csillagászattörténeti cikkeit, híreit, beszámolóit a már ténykedőknek. Szeretnénk minél változatosabb, sokszínűbb rovatot összeállítani.

A Meteor 1989/3. számában megjelent cikk internetes változata

Hozzászólás

hozzászólás