A Pünkösd ünnepéről

1402

2004-ben május 30-án lesz Pünkösd vasárnapja. De miért is esik más és más napra minden évben a Pünkösd és honnan ered az elnevezés? Pünkösd azért "mozog" a naptárban, mert valójában húsvét ünnepe a "mozgó" ünnep. A húsvét a tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni első vasárnap… (2004-ben április 11-re esik húsvét vasárnapja.) A pünkösd szó a görög "pentakoszté" szóból ered, mely ötvenedik napot jelent és arra utal, hogy húsvét szombatjának ünnepe után vagyunk 50 nappal.
Elsőként a zsidó nép ünnepét kell megemlíteni, mikor is a húsvét szombatját követő ötvenedik nap a befejezett aratás meghálásának ünnepe volt a Szentföldön. A későbbi időkben ez a nap a híres Sínai-hegyi törvényhozás ünnepévé vált, vagyis amikor Mózes megkapta Istentől – kőtáblákon – a törvényeket. Izráel népe a Pünkösd ünnepét különleges áldozatok bemutatásával és pihenéssel töltötte el. Ekkor mutatták be az új gabonából készült két kovászos kenyeret, és gyümölcsöket is ajánlottak fel Izráel istenének, Jahvénak…
Másodikként a Pünkösd keresztény vonatkozásait kell említeni. Természetesen a zsidó nép pünkösdi ünnepéből alakult ki a kereszténység ezen ünnepe, amelyen a Szentlélek eljövetelét ünnepli a keresztény ember, vallási felekezetétől függetlenül. Ezen ünnepet a keresztény világ a Krisztus utáni 2. századtól tartja számon. Később (mint Isten kiválasztott népének, a zsidó népnek ünnepe esetében) a keresztény világ is hozzákapcsolta Pünkösd tartalmához az újtestamentumi törvényhozásra való megemlékezést, sőt magát a keresztény egyház megalapítását is erre a neves ünnepnapra tették.
Mi, mai megemlékezők töltsük békességben a Szentlélek eljövetelének ünnepét…

Hozzászólás

hozzászólás