Régi magyar kalendáriumok és a naptárreform 2/4

1663

A keresztények által megváltónak tekintett Jézus a Biblia
szerint éppen egy zsidó pészah előtti napon, pénteken halt meg, és két nappal
később, vagyis a következő vasárnapon támadt fel. A korai keresztények a
húsvéttal az ő halálát, illetve feltámadását ünnepelték meg. A kereszténység
első évszázadaiban nem született megegyezés arról, hogy pontosan mit és mikor
ünnepelnek: a hívők egy része a zsidó húsvét előtti napon, Niszán 14-én
emlékezett meg Jézus kereszthaláláról (innen ered a nevük – quartodecimánusok),
mások azonban a Niszán 14. után következő vasárnapon Jézus feltámadását
ünnepelték.

Az ebből
származó viták és eltérések megszüntetése érdekében a 314-es arles-i zsinat
kimondta, hogy az összes kereszténynek egyszerre kell megünnepelnie a húsvétot,
ez azonban nem oldotta meg a problémát. Ezután a 325-ben tartott niceai zsinat
úgy határozott, hogy az egységes keresztény húsvéttal Jézus feltámadását fogják
megünnepelni, mégpedig az első tavaszi holdtöltét (azaz a tavaszi
napéjegyenlőség utáni első holdtöltét) követő vasárnapon. Ennek egyik oka az
volt, hogy a keresztény egyház felfogása szerint a húsvétot nem szabad a tavasz
beállta előtt ünnepelni, másrészt pedig a hagyományok miatt mindenképpen a
holdtölte utáni vasárnapra kell esnie az ünnepnek. Emellett a tavasz kezdetét
úgy akarták meghatározni, hogy az ne függjön a zsidó naptártól, és erre a
napéjegyenlőség volt a legalkalmasabb.

A tavaszi
napéjegyenlőség Julius Caesar reformja idején március 23. napjára esett. A
tropikus év és az átlagosan 365,25 napos Julianus-év közötti különbség miatt
1/(365,25-365,242199), vagyis kicsit több mint 128 évenként 1 napot csúszik
hátra a Julianus-naptár a tropikus évhez képest. Emiatt a niceai zsinat idején,
vagyis 371 évvel később a napéjegyenlőség körülbelül 3 nappal korábban, március
20-án volt. Mivel az észlelések hibája ekkor még elég nagy volt, azt hitték,
hogy 21-én volt a napéjegyenlőség, ezért úgy határoztak, hogy az első tavaszi
holdtöltének a március 21-ét követő, vagy az éppen 21-ére eső holdtöltét
tekintik.

A niceai
zsinat tehát kimondta, hogy mikor kell ünnepelni a húsvétot, azt azonban nem
részletezte, milyen módszerrel kell kiszámolni az ünnep időpontját, valamint
nem határozták meg előre az elkövetkező évekre húsvét vasárnapjának az idejét.
Ez vezetett a húsvéttáblázatok elkészítéséhez, amelyek bizonyos számú évre
megadják a húsvét időpontját, és azt ciklikusan ismétlik. A húsvéttáblázatok
azonban területenként eltértek, és a nyugati kereszténység körében csupán a 8.
századtól kezdve tartják meg valóban egységesen a húsvétot.

2.2. A húsvét időpontjának a
kiszámítása a naptárreform előtt

Húsvét
vasárnapja március 22. és április 25. közé, azaz 35 különböző napra eshet.
Ennek oka a következő. A húsvét akkor van a legkorábban, amikor éppen március
21-én, szombaton van telehold: ebben az esetben másnapra, március 22-ére fog
esni húsvét vasárnapja. A legkésőbb pedig akkor lesz, amikor március 20-án volt
telehold, és a következő telehold április 18-án, vasárnap lesz: ekkor egy
héttel később, április 25-én lesz húsvét.

A húsvét
időpontjának a kiszámításához a fentiek alapján a vasárnapokra, valamint az
első tavaszi holdtölte, más néven a húsvéthatár napjára van szükségünk.

A vasárnapi betű      

Egy adott
év vasárnapjainak a meghatározása a vasárnapi betű segítségével történik.
Először az év 365 napja mellé írjuk a latin ábécé első hét betűjét ciklikusan,
tehát január 1. betűje A, január 2. betűje B, január 7. betűje G, január 8.
betűje pedig ismét A lesz, és így tovább. Ezután megnézzük, hogy az év első
vasárnapjának mi a betűje – ez lesz az adott év vasárnapi betűje, hiszen abban
az évben minden vasárnap mellett ezt a betűt fogjuk találni. Ha tehát egy évben
ismerjük az első tavaszi holdtölte napját, akkor csupán meg kell keresnünk a
naptárunkban a holdtöltét követő első olyan napot, amely mellett az adott év
vasárnapi betűje áll – ez lesz abban az évben húsvét vasárnapja.

Szökőévben
kissé más a helyzet: a szökőnap (február 24.) és az azt követő nap mellé
ugyanazt a betűt (F) írjuk. Így egyrészt február végének a kivételével az év
napjait ugyanazok a betűk jelölik, mint rendes (365 napos) években, másrészt
pedig az évnek két vasárnapi betűje lesz: az első február 24-ig, a második
pedig utána érvényes. Mivel húsvét vasárnapja mindig március 22. és április 25.
közé esik, a húsvétszámításnál a második vasárnapi betűt kell figyelni.

Egy 365
napos év 52 hétből és 1 napból áll, ezért az év végén a vasárnapi betű egyet
ugrik hátrafelé: ha az év vasárnapi betűje például D volt, akkor a következő
évé C lesz. Szökőévek végén kettőt ugrana hátrafelé a vasárnapi betű, de mivel
a szökőnap után az ismétlés miatt már egyet ugrott visszafelé, az év végén is
csak egyet fog ugrani.

A 19 éves ciklus

A
holdtölték meghatározását a 19 éves ciklus segítségével lehet elvégezni. Metón
görög csillagász nevéhez kötik annak felismerését, hogy 19 évenként a tropikus
év ugyanazon napjára esnek a Hold fényváltozásai – természetesen nem ő volt az
első, aki rájött erre, hiszen a 19 éves ciklust használja fel a Metón
fellépésénél korábbi babiloni, zsidó és kínai naptár is.

Ha
felváltva 29 és 30 napos holdhónapokkal számolunk, akkor 19 éven át 12 ilyen
holdhónap 6726 napot ad ki, ami 213,75 nappal kevesebb, mint 19 Julián-év
(vagyis 6939,75 nap). A különbséget 7, egyenként 30 napos szökőhónap és a 4,75
Julius Caesar-féle szökőnap beiktatásával lehet kiegyenlíteni. Így azonban már
6940,75 napot kapunk, ezért a ciklus utolsó évéből el kell hagyni egy napot –
ezt nevezik holdugrásnak. A középkorban a
szökőhónapokat a 19 éves ciklus 3., 5., 8., 11., 14., 16. és 19. évében
iktatták be.

A ciklus
kezdetét az az év jelölte, amelynek első, januárban végződő szinodikus hónapja
az egyházi év kezdetének napján, tehát az előző év decemberének 25. napján
kezdődött. Ilyen év volt például i. e. 1. Egy adott évnek a 19 éves cikluson
belüli sorszámát az aranyszám adja meg. Kiszámítása igen egyszerű: mivel i. e.
1. cikluskezdő év volt, az aranyszámot úgy kapjuk meg, hogy a szóban forgó
évhez hozzáadunk egyet, és az így kapott szám 19-cel való osztásának a maradéka
lesz az év aranyszáma, vagyis a sorszáma a cikluson belül. Ha a maradék 0,
akkor az aranyszám természetesen 19 lesz.

A 19 éves
ciklus felhasználásával tudunk olyan naptárt szerkeszteni, amely megmutatja egy
adott év újholdjainak napjait, és így könnyen ki lehet számítani a holdtölték
napjait is. A ciklus első évének első holdhónapja az előző év decemberének 25.
napján kezdődött, ezért az év első újholdja január 23-án lesz. Ennek az évnek
az aranyszáma 1, ezért a naptárunkba beírunk egy 1-es számot január 23. mellé.
Ezután felváltva 29 és 30 napos holdhónapokat veszünk, vagyis a többi újhold
napja ebben az évben: február 21., március 23., április 21., május 21., június
19., július 19., augusztus 17., szeptember 16., október 15., november 14. és
december 13. Ezek mellé is beírjuk az 1-est. A következő évre is kiszámoljuk,
hogy mely napokra esnek az újholdak, és a kapott napok mellé 2-est írunk, és
így tovább.

Arra is ügyelni
kell, hogy a 19 éves ciklusba be kell iktatnunk 7, egyenként 30 napos
szökőhónapot 2-3 évenként, valamint a ciklus utolsó évében az egyik hónapból el
kell hagynunk egy napot (holdugrás). A szökőhónapok és a holdugrás
bevezetésének idejében eltérhetnek az így szerkesztett naptárak, így a ciklus
közben néhol lehet közöttük eltérés. A holdugrást azonban mindig az utolsó évben vették figyelembe. Ekkor
ugyanis a december 25-én kezdődő holdhónapnak 30 naposnak kellene lennie,
hiszen – a szökőhónapok kivételével – felváltva 29 és 30 napos hónapokkal
számolunk. Azonban ebből a hónapból el kell venni egy napot, így a ciklus első
évének első újholdja nem január 24-én, hanem január 23-án lesz.

A Julianus-öröknaptár és a
húsvét időpontja

Ha a fenti
módon megszerkesztett naptárba még beírjuk a latin ábécé első hét betűjét is a
napok mellé január 1-től ciklikusan, akkor a húsvét időpontját könnyű lesz
kiszámolni. Az így kapott naptárt hívjuk Julianus-öröknaptárnak.

A fent
leírt számolás során nem a csillagászati újholdat tekintették újholdnak, hanem
az első látható holdsarlót, és ilyenkor 1 naposnak vették a holdat. A
holdtöltekor a holdat 14 naposnak vették, tehát a holdtölték időpontjait a
következő módszerrel tudták kiszámítani: kiszámították az adott év aranyszámát,
majd megkeresték az öröknaptárban, hogy mely napok mellett található az év
aranyszáma, így megkapták az egy napos újholdak időpontjait. Ezekhez a
dátumokhoz 13 napot adva pedig a holdtölték időpontjait lehet megkapni.

A húsvét
időpontjának meghatározásához az első tavaszi holdtölte, vagyis a húsvéthatár
dátumát kell kiszámítanunk. Leghamarabb március 21-én lehet ez a holdtölte – a
holdhónap elejét jelző újhold pedig 13 nappal korábban, azaz március 8-án van
ilyenkor. A legkésőbb április 18-án lesz a holdtölte – ilyenkor április 5-én
van az újhold. Tehát csak meg kell keresnünk az öröknaptárban az adott év
aranyszámát március 8. és április 5. között – ez megadja az első tavaszi
holdtölte előtti újhold napját. Innen számítva a 13. napon lesz a holdtölte. Ha
ismerjük az év vasárnapi betűjét, akkor az így kapott holdtölte napja utáni
első olyan napra fog esni a húsvét, amelynek a betűje megegyezik az év
vasárnapi betűjével.

Epacták és concurrensek

A húsvét
időpontját természetesen Julianus-féle öröknaptár nélkül is ki tudták számolni,
mégpedig epacták és concurrensek segítségével.

Az epacta
azt adja meg, hogy egy adott évben hány napos a hold március 22-én, azaz a
húsvét első lehetséges időpontjának napján. Fent már láttuk, hogy a 19 éves
ciklus kezdő évében – tehát minden olyan évben, amelynek az aranyszáma 1 –
március 23-án éppen újhold napja van. Tehát ilyen években az epacta éppen 0
lesz, hiszen ekkor március 22-én 0 napos a hold. A következő év március 22-éig
365 nap telik el, ami megegyezik 12 holdhónappal és 11 nappal. Tehát a hold már
11 nappal idősebb lesz ekkor, vagyis az epacta 11, ha az év aranyszáma 2.
Ezután is minden évben 11-gyel nő az epacta, azonban 30 fölé nem emelkedhet.
Ezt úgy oldhatjuk meg, ha beiktatunk egy 30 napos szökőhónapot, ha látjuk, hogy
a következő évben 30 fölé emelkedne az epacta, ilyenkor tehát az év végén
megint hozzáadunk 11-et az epactához, de egyúttal le is vonunk belőle 30-at. A
19 éves ciklus utolsó éve után pedig a holdugrás miatt nem 11-gyel, hanem
12-vel fog nőni az epacta értéke.

Az epacta
tehát megmondja nekünk, hogy március 22-én hány napos a hold. Az első tavaszi
holdtölte napját, vagyis a húsvéthatárt tehát úgy kaphatjuk meg, hogy
megnézzük, legközelebb mikor lesz 14 napos a hold. Ha az epacta 14-nél kisebb,
akkor nincs nehéz dolgunk. Például ha az aranyszám 1, akkor március 22-én 0
napos a hold, tehát 14 nap múlva, április 5-én lesz a holdtölte. Ha az epacta
éppen 15, akkor nem kell megkeresnünk, hogy legközelebb mikor lesz 14 napos a
hold, hiszen ez azt jelenti, hogy előző nap, tehát március 21-én éppen telehold
volt, vagyis ilyenkor március 21. lesz a húsvéthatár. Ha az epacta nagyobb
15-nél, akkor először a következő újhold napját kell kiszámolnunk (vagyis azt,
hogy mikor lesz 30 napos a hold), majd ehhez a dátumhoz hozzá kell adnunk még
14 napot.

Az alábbi
táblázat mutatja az aranyszám, az epacta és a húsvéthatár közötti összefüggést.
A húsvéthatár napja mellett az adott nap Julianus-féle öröknaptár szerint
hozzárendelt betűje áll – erre az epacták és a concurrensek együttes
használatakor nincs szükség, de ha ismerjük őket, akkor egyszerűbb velük
számolni, mint a concurrensekkel.

Aranyszám

1

2

3

4

5

6

7

Epacta

0

11

22

3

14

25

6

Húsvéthatár

04.05. D

03.25. G

04.13. E

04.02. A

03.22. D

04.10. B

03.30. E

 

Aranyszám

8

9

10

11

12

13

14

Epacta

17

28

9

20

1

12

23

Húsvéthatár

04.18. C

04.07. F

03.27. B

04.15. G

04.04. C

03.24. F

04.12. D

 

Aranyszám

15

16

17

18

19

Epacta

4

15

26

7

18

Húsvéthatár

04.01. G

03.21. C

04.09. A

03.29. D

04.17. B

A
concurrens március 24-ének a heti napját adja meg.(4) Ha a concurrens értéke 1, akkor március 24. vasárnapra esik, ha 2, akkor
szombatra, és így tovább. Ha az epacta segítségével kiszámítottuk a húsvéthatár
napját, de a betűjét nem tudjuk, mert nem áll a rendelkezésünkre egy
öröknaptár, akkor a concurrens segít abban, hogy kiszámíthassuk a húsvéthatár
heti napját. Az adott év vasárnapi betűjét természetesen mindenképpen ismernünk
kell, hiszen másképpen nem tudjuk kiszámítani a húsvét időpontját. Az alábbi
táblázat megadja az összefüggést a vasárnapi betű és a concurrens között.
Szökőévekben természetesen itt is a második vasárnapi betűt kell figyelembe
venni.

Vasárnapi betű

A

B

C

D

E

F

G

Concurrens

6

5

4

3

2

1

7

A
Gergely-féle naptárreform előtt tehát állandónak feltételezett ciklusok alapján
számolták ki a húsvét időpontját, így az ciklikusan ismétlődött. A ciklus
hosszát úgy kapjuk meg, ha kiszámítjuk a holdciklusnak (19 év) és a vasárnapi
betű ciklusának a legkisebb közös többszörösét. A vasárnapi betű ciklusa 7 év
lenne, ha nem lennének szökőévek. A szökőévek beiktatásának 4 éves a ciklusa,
tehát a vasárnapi betű ciklusa a 7 és a 4 legkisebb közös többszöröse, vagyis
éppen a szorzata, 28 év lesz. Tehát már csak a 19 és a 28 legkisebb közös
többszörösét kell kiszámolnunk, ami a két szám szorzata lesz, vagyis 532. A
naptárreform előtt tehát a húsvét időpontja egy 532 éves ciklus szerint
ismétlődött.

A következő
oldalakon az aranyszám, a vasárnapi betű, az epacta, a húsvéthatár, valamint a
húsvét időpontja látható a 325-től 1581-ig terjedő évekre. Mivel a niceai
zsinat májusban, azaz jóval húsvét után kezdődött, valamint a nyugati
kereszténység csak a 8. századtól tartotta egységesen a húsvétot a fent
ismertetett elvek szerint, az addigi dátumokkal óvatosan kell bánni, ha az
ember azt szeretné megtudni, hogy egy adott területen mikor tartották meg
valójában az ünnepet. Az ezt követő táblázat azt mutatja meg, hogy mely években
esett a húsvét a 35 lehetséges dátum valamelyikére.

Év

Aranyszám

Vasárnapi betű

Epacta

Húsvéthatár

Húsvét

325

3

C

22

04.13. E

04.18.

326

4

B

3

04.02. A

04.03.

327

5

A

14

03.22. D

03.26.

328

6

G/F

25

04.10. B

04.14.

329

7

E

6

03.30. E

04.06.

330

8

D

17

04.18. C

04.19.

331

9

C

28

04.07. F

04.11.

332

10

B/A

9

03.27. B

04.02.

333

11

G

20

04.15. G

04.22.

334

12

F

1

04.04. C

04.07.

335

13

E

12

03.24. F

03.30.

336

14

D/C

23

04.12. D

04.18.

337

15

B

4

04.01. G

04.03.

338

16

A

15

03.21. C

03.26.

339

17

G

26

04.09. A

04.15.

340

18

F/E

7

03.29. D

03.30.

341

19

D

18

04.17. B

04.19.

342

1

C

0

04.05. D

04.11.

343

2

B

11

03.25. G

03.27.

344

3

A/G

22

04.13. E

04.15.

345

4

F

3

04.02. A

04.07.

346

5

E

14

03.22. D

03.23.

347

6

D

25

04.10. B

04.12.

348

7

C/B

6

03.30. E

04.03.

349

8

A

17

04.18. C

04.23.

350

9

G

28

04.07. F

04.08.

351

10

F

9

03.27. B

03.31.

352

11

E/D

20

04.15. G

04.19.

353

12

C

1

04.04. C

04.11.

354

13

B

12

03.24. F

03.27.

355

14

A

23

04.12. D

04.16.

356

15

G/F

4

04.01. G

04.07.

357

16

E

15

03.21. C

03.23.

358

17

D

26

04.09. A

04.12.

359

18

C

7

03.29. D

04.04.

360

19

B/A

18

04.17. B

04.23.

361

1

G

0

04.05. D

04.08.

362

2

F

11

03.25. G

03.31.

363

3

E

22

04.13. E

04.20.

364

4

D/C

3

04.02. A

04.04.

365

5

B

14

03.22. D

03.27.

366

6

A

25

04.10. B

04.16.

367

7

G

6

03.30. E

04.01.

368

8

F/E

17

04.18. C

04.20.

369

9

D

28

04.07. F

04.12.

370

10

C

9

03.27. B

03.28.

371

11

B

20

04.15. G

04.17.

372

12

A/G

1

04.04. C

04.08.

373

13

F

12

03.24. F

03.31.

374

14

E

23

04.12. D

04.13.

375

15

D

4

04.01. G

04.05.

376

16

C/B

15

03.21. C

03.27.

377

17

A

26

04.09. A

04.16.

378

18

G

7

03.29. D

04.01.

379

19

F

18

04.17. B

04.21.

380

1

E/D

0

04.05. D

04.12.

381

2

C

11

03.25. G

03.28.

382

3

B

22

04.13. E

04.17.

383

4

A

3

04.02. A

04.09.

384

5

G/F

14

03.22. D

03.24.

385

6

E

25

04.10. B

04.13.

386

7

D

6

03.30. E

04.05.

387

8

C

17

04.18. C

04.25.

388

9

B/A

28

04.07. F

04.09.

389

10

G

9

03.27. B

04.01.

390

11

F

20

04.15. G

04.21.

391

12

E

1

04.04. C

04.06.

392

13

D/C

12

03.24. F

03.28.

393

14

B

23

04.12. D

04.17.

394

15

A

4

04.01. G

04.02.

395

16

G

15

03.21. C

03.25.

396

17

F/E

26

04.09. A

04.13.

397

18

D

7

03.29. D

04.05.

398

19

C

18

04.17. B

04.18.

399

1

B

0

04.05. D

04.10.

400

2

A/G

11

03.25. G

04.01.

401

3

F

22

04.13. E

04.14.

402

4

E

3

04.02. A

04.06.

403

5

D

14

03.22. D

03.29.

404

6

C/B

25

04.10. B

04.17.

405

7

A

6

03.30. E

04.02.

406

8

G

17

04.18. C

04.22.

407

9

F

28

04.07. F

04.14.

408

10

E/D

9

03.27. B

03.29.

409

11

C

20

04.15. G

04.18.

410

12

B

1

04.04. C

04.10.

411

13

A

12

03.24. F

03.26.

412

14

G/F

23

04.12. D

04.14.

413

15

E

4

04.01. G

04.06.

414

16

D

15

03.21. C

03.22.

415

17

C

26

04.09. A

04.11.

416

18

B/A

7

03.29. D

04.02.

417

19

G

18

04.17. B

04.22.

418

1

F

0

04.05. D

04.07.

419

2

E

11

03.25. G

03.30.

420

3

D/C

22

04.13. E

04.18.

421

4

B

3

04.02. A

04.03.

422

5

A

14

03.22. D

03.26.

423

6

G

25

04.10. B

04.15.

424

7

F/E

6

03.30. E

04.06.

425

8

D

17

04.18. C

04.19.

426

9

C

28

04.07. F

04.11.

427

10

B

9

03.27. B

04.03.

428

11

A/G

20

04.15. G

04.22.

429

12

F

1

04.04. C

04.07.

430

13

E

12

03.24. F

03.30.

431

14

D

23

04.12. D

04.19.

432

15

C/B

4

04.01. G

04.03.

433

16

A

15

03.21. C

03.26.

434

17

G

26

04.09. A

04.15.

435

18

F

7

03.29. D

03.31.

436

19

E/D

18

04.17. B

04.19.

437

1

C

0

04.05. D

04.11.

438

2

B

11

03.25. G

03.27.

439

3

A

22

04.13. E

04.16.

440

4

G/F

3

04.02. A

04.07.

441

5

E

14

03.22. D

03.23.

442

6

D

25

04.10. B

04.12.

443

7

C

6

03.30. E

04.04.

444

8

B/A

17

04.18. C

04.23.

445

9

G

28

04.07. F

04.08.

446

10

F

9

03.27. B

03.31.

447

11

E

20

04.15. G

04.20.

448

12

D/C

1

04.04. C

04.11.

449

13

B

12

03.24. F

03.27.

450

14

A

23

04.12. D

04.16.

451

15

G

4

04.01. G

04.08.

452

16

F/E

15

03.21. C

03.23.

453

17

D

26

04.09. A

04.12.

454

18

C

7

03.29. D

04.04.

455

19

B

18

04.17. B

04.24.

456

1

A/G

0

04.05. D

04.08.

457

2

F

11

03.25. G

03.31.

458

3

E

22

04.13. E

04.20.

459

4

D

3

04.02. A

04.05.

460

5

C/B

14

03.22. D

03.27.

461

6

A

25

04.10. B

04.16.

462

7

G

6

03.30. E

04.01.

463

8

F

17

04.18. C

04.21.

464

9

E/D

28

04.07. F

04.12.

465

10

C

9

03.27. B

03.28.

466

11

B

20

04.15. G

04.17.

467

12

A

1

04.04. C

04.09.

468

13

G/F

12

03.24. F

03.31.

469

14

E

23

04.12. D

04.13.

470

15

D

4

04.01. G

04.05.

471

16

C

15

03.21. C

03.28.

472

17

B/A

26

04.09. A

04.16.

473

18

G

7

03.29. D

04.01.

474

19

F

18

04.17. B

04.21.

475

1

E

0

04.05. D

04.06.

476

2

D/C

11

03.25. G

03.28.

477

3

B

22

04.13. E

04.17.

478

4

A

3

04.02. A

04.09.

479

5

G

14

03.22. D

03.25.

480

6

F/E

25

04.10. B

04.13.

481

7

D

6

03.30. E

04.05.

482

8

C

17

04.18. C

04.25.

483

9

B

28

04.07. F

04.10.

484

10

A/G

9

03.27. B

04.01.

485

11

F

20

04.15. G

04.21.

486

12

E

1

04.04. C

04.06.

487

13

D

12

03.24. F

03.29.

488

14

C/B

23

04.12. D

04.17.

489

15

A

4

04.01. G

04.02.

490

16

G

15

03.21. C

03.25.

491

17

F

26

04.09. A

04.14.

492

18

E/D

7

03.29. D

04.05.

493

19

C

18

04.17. B

04.18.

494

1

B

0

04.05. D

04.10.

495

2

A

11

03.25. G

03.26.

496

3

G/F

22

04.13. E

04.14.

497

4

E

3

04.02. A

04.06.

498

5

D

14

03.22. D

03.29.

499

6

C

25

04.10. B

04.11.

500

7

B/A

6

03.30. E

04.02.

501

8

G

17

04.18. C

04.22.

502

9

F

28

04.07. F

04.14.

503

10

E

9

03.27. B

03.30.

504

11

D/C

20

04.15. G

04.18.

505

12

B

1

04.04. C

04.10.

506

13

A

12

03.24. F

03.26.

507

14

G

23

04.12. D

04.15.

508

15

F/E

4

04.01. G

04.06.

509

16

D

15

03.21. C

03.22.

510

17

C

26

04.09. A

04.11.

511

18

B

7

03.29. D

04.03.

512

19

A/G

18

04.17. B

04.22.

513

1

F

0

04.05. D

04.07.

514

2

E

11

03.25. G

03.30.

515

3

D

22

04.13. E

04.19.

516

4

C/B

3

04.02. A

04.03.

517

5

A

14

03.22. D

03.26.

518

6

G

25

04.10. B

04.15.

519

7

F

6

03.30. E

03.31.

520

8

E/D

17

04.18. C

04.19.

521

9

C

28

04.07. F

04.11.

522

10

B

9

03.27. B

04.03.

523

11

A

20

04.15. G

04.16.

524

12

G/F

1

04.04. C

04.07.

525

13

E

12

03.24. F

03.30.

526

14

D

23

04.12. D

04.19.

527

15

C

4

04.01. G

04.04.

528

16

B/A

15

03.21. C

03.26.

529

17

G

26

04.09. A

04.15.

530

18

F

7

03.29. D

03.31.

531

19

E

18

04.17. B

04.20.

532

1

D/C

0

04.05. D

04.11.

533

2

B

11

03.25. G

03.27.

534

3

A

22

04.13. E

04.16.

535

4

G

3

04.02. A

04.08.

536

5

F/E

14

03.22. D

03.23.

537

6

D

25

04.10. B

04.12.

538

7

C

6

03.30. E

04.04.

539

8

B

17

04.18. C

04.24.

540

9

A/G

28

04.07. F

04.08.

541

10

F

9

03.27. B

03.31.

542

11

E

20

04.15. G

04.20.

543

12

D

1

04.04. C

04.05.

544

13

C/B

12

03.24. F

03.27.

545

14

A

23

04.12. D

04.16.

546

15

G

4

04.01. G

04.08.

547

16

F

15

03.21. C

03.24.

548

17

E/D

26

04.09. A

04.12.

549

18

C

7

03.29. D

04.04.

550

19

B

18

04.17. B

04.24.

551

1

A

0

04.05. D

04.09.

552

2

G/F

11

03.25. G

03.31.

553

3

E

22

04.13. E

04.20.

554

4

D

3

04.02. A

04.05.

555

5

C

14

03.22. D

03.28.

556

6

B/A

25

04.10. B

04.16.

557

7

G

6

03.30. E

04.01.

558

8

F

17

04.18. C

04.21.

559

9

E

28

04.07. F

04.13.

560

10

D/C

9

03.27. B

03.28.

561

11

B

20

04.15. G

04.17.

562

12

A

1

04.04. C

04.09.

563

13

G

12

03.24. F

03.25.

564

14

F/E

23

04.12. D

04.13.

565

15

D

4

04.01. G

04.05.

566

16

C

15

03.21. C

03.28.

567

17

B

26

04.09. A

04.10.

568

18

A/G

7

03.29. D

04.01.

569

19

F

18

04.17. B

04.21.

570

1

E

0

04.05. D

04.06.

571

2

D

11

03.25. G

03.29.

572

3

C/B

22

04.13. E

04.17.

573

4

A

3

04.02. A

04.09.

574

5

G

14

03.22. D

03.25.

575

6

F

25

04.10. B

04.14.

576

7

E/D

6

03.30. E

04.05.

577

8

C

17

04.18. C

04.25.

578

9

B

28

04.07. F

04.10.

579

10

A

9

03.27. B

04.02.

580

11

G/F

20

04.15. G

04.21.

581

12

E

1

04.04. C

04.06.

582

13

D

12

03.24. F

03.29.

583

14

C

23

04.12. D

04.18.

584

15

B/A

4

04.01. G

04.02.

585

16

G

15

03.21. C

03.25.

586

17

F

26

04.09. A

04.14.

587

18

E

7

03.29. D

03.30.

588

19

D/C

18

04.17. B

04.18.

589

1

B

0

04.05. D

04.10.

590

2

A

11

03.25. G

03.26.

591

3

G

22

04.13. E

04.15.

592

4

F/E

3

04.02. A

04.06.

593

5

D

14

03.22. D

03.29.

594

6

C

25

04.10. B

04.11.

595

7

B

6

03.30. E

04.03.

596

8

A/G

17

04.18. C

04.22.

597

9

F

28

04.07. F

04.14.

598

10

E

9

03.27. B

03.30.

599

11

D

20

04.15. G

04.19.

600

12

C/B

1

04.04. C

04.10.

601

13

A

12

03.24. F

03.26.

602

14

G

23

04.12. D

04.15.

603

15

F

4

04.01. G

04.07.

604

16

E/D

15

03.21. C

03.22.

605

17

C

26

04.09. A

04.11.

606

18

B

7

03.29. D

04.03.

607

19

A

18

04.17. B

04.23.

608

1

G/F

0

04.05. D

04.07.

609

2

E

11

03.25. G

03.30.

610

3

D

22

04.13. E

04.19.

611

4

C

3

04.02. A

04.04.

612

5

B/A

14

03.22. D

03.26.

613

6

G

25

04.10. B

04.15.

614

7

F

6

03.30. E

03.31.

615

8

E

17

04.18. C

04.20.

616

9

D/C

28

04.07. F

04.11.

617

10

B

9

03.27. B

04.03.

618

11

A

20

04.15. G

04.16.

619

12

G

1

04.04. C

04.08.

620

13

F/E

12

03.24. F

03.30.

621

14

D

23

04.12. D

04.19.

622

15

C

4

04.01. G

04.04.

623

16

B

15

03.21. C

03.27.

624

17

A/G

26

04.09. A

04.15.

625

18

F

7

03.29. D

03.31.

626

19

E

18

04.17. B

04.20.

627

1

D

0

04.05. D

04.12.

628

2

C/B

11

03.25. G

03.27.

629

3

A

22

04.13. E

04.16.

630

4

G

3

04.02. A

04.08.

631

5

F

14

03.22. D

03.24.

632

6

E/D

25

04.10. B

04.12.

633

7

C

6

03.30. E

04.04.

634

8

B

17

04.18. C

04.24.

635

9

A

28

04.07. F

04.09.

636

10

G/F

9

03.27. B

03.31.

637

11

E

20

04.15. G

04.20.

638

12

D

1

04.04. C

04.05.

639

13

C

12

03.24. F

03.28.

640

14

B/A

23

04.12. D

04.16.

641

15

G

4

04.01. G

04.08.

642

16

F

15

03.21. C

03.24.

643

17

E

26

04.09. A

04.13.

644

18

D/C

7

03.29. D

04.04.

645

19

B

18

04.17. B

04.24.

646

1

A

0

04.05. D

04.09.

647

2

G

11

03.25. G

04.01.

648

3

F/E

22

04.13. E

04.20.

649

4

D

3

04.02. A

04.05.

650

5

C

14

03.22. D

03.28.

651

6

B

25

04.10. B

04.17.

652

7

A/G

6

03.30. E

04.01.

653

8

F

17

04.18. C

04.21.

654

9

E

28

04.07. F

04.13.

655

10

D

9

03.27. B

03.29.

656

11

C/B

20

04.15. G

04.17.

657

12

A

1

04.04. C

04.09.

658

13

G

12

03.24. F

03.25.

659

14

F

23

04.12. D

04.14.

660

15

E/D

4

04.01. G

04.05.

661

16

C

15

03.21. C

03.28.

662

17

B

26

04.09. A

04.10.

663

18

A

7

03.29. D

04.02.

664

19

G/F

18

04.17. B

04.21.

665

1

E

0

04.05. D

04.06.

666

2

D

11

03.25. G

03.29.

667

3

C

22

04.13. E

04.18.

668

4

B/A

3

04.02. A

04.09.

669

5

G

14

03.22. D

03.25.

670

6

F

25

04.10. B

04.14.

671

7

E

6

03.30. E

04.06.

672

8

D/C

17

04.18. C

04.25.

673

9

B

28

04.07. F

04.10.

674

10

A

9

03.27. B

04.02.

675

11

G

20

04.15. G

04.22.

676

12

F/E

1

04.04. C

04.06.

677

13

D

12

03.24. F

03.29.

678

14

C

23

04.12. D

04.18.

679

15

B

4

04.01. G

04.03.

680

16

A/G

15

03.21. C

03.25.

681

17

F

26

04.09. A

04.14.

682

18

E

7

03.29. D

03.30.

683

19

D

18

04.17. B

04.19.

684

1

C/B

0

04.05. D

04.10.

685

2

A

11

03.25. G

03.26.

686

3

G

22

04.13. E

04.15.

687

4

F

3

04.02. A

04.07.

688

5

E/D

14

03.22. D

03.29.

689

6

C

25

04.10. B

04.11.

690

7

B

6

03.30. E

04.03.

691

8

A

17

04.18. C

04.23.

692

9

G/F

28

04.07. F

04.14.

693

10

E

9

03.27. B

03.30.

694

11

D

20

04.15. G

04.19.

695

12

C

1

04.04. C

04.11.

696

13

B/A

12

03.24. F

03.26.

697

14

G

23

04.12. D

04.15.

698

15

F

4

04.01. G

04.07.

699

16

E

15

03.21. C

03.23.

700

17

D/C

26

04.09. A

04.11.

701

18

B

7

03.29. D

04.03.

702

19

A

18

04.17. B

04.23.

703

1

G

0

04.05. D

04.08.

704

2

F/E

11

03.25. G

03.30.

705

3

D

22

04.13. E

04.19.

706

4

C

3

04.02. A

04.04.

707

5

B

14

03.22. D

03.27.

708

6

A/G

25

04.10. B

04.15.

709

7

F

6

03.30. E

03.31.

710

8

E

17

04.18. C

04.20.

711

9

D

28

04.07. F

04.12.

712

10

C/B

9

03.27. B

04.03.

713

11

A

20

04.15. G

04.16.

714

12

G

1

04.04. C

04.08.

715

13

F

12

03.24. F

03.31.

716

14

E/D

23

04.12. D

04.19.

717

15

C

4

04.01. G

04.04.

718

16

B

15

03.21. C

03.27.

719

17

A

26

04.09. A

04.16.

720

18

G/F

7

03.29. D

03.31.

721

19

E

18

04.17. B

04.20.

722

1

D

0

04.05. D

04.12.

723

2

C

11

03.25. G

03.28.

724

3

B/A

22

04.13. E

04.16.

725

4

G

3

04.02. A

04.08.

726

5

F

14

03.22. D

03.24.

727

6

E

25

04.10. B

04.13.

728

7

D/C

6

03.30. E

04.04.

729

8

B

17

04.18. C

04.24.

730

9

A

28

04.07. F

04.09.

731

10

G

9

03.27. B

04.01.

732

11

F/E

20

04.15. G

04.20.

733

12

D

1

04.04. C

04.05.

734

13

C

12

03.24. F

03.28.

735

14

B

23

04.12. D

04.17.

736

15

A/G

4

04.01. G

04.08.

737

16

F

15

03.21. C

03.24.

738

17

E

26

04.09. A

04.13.

739

18

D

7

03.29. D

04.05.

740

19

C/B

18

04.17. B

04.24.

741

1

A

0

04.05. D

04.09.

742

2

G

11

03.25. G

04.01.

743

3

F

22

04.13. E

04.14.

744

4

E/D

3

04.02. A

04.05.

745

5

C

14

03.22. D

03.28.

746

6

B

25

04.10. B

04.17.

747

7

A

6

03.30. E

04.02.

748

8

G/F

17

04.18. C

04.21.

749

9

E

28

04.07. F

04.13.

750

10

D

9

03.27. B

03.29.

751

11

C

20

04.15. G

04.18.

752

12

B/A

1

04.04. C

04.09.

753

13

G

12

03.24. F

03.25.

754

14

F

23

04.12. D

04.14.

755

15

E

4

04.01. G

04.06.

756

16

D/C

15

03.21. C

03.28.

757

17

B

26

04.09. A

04.10.

758

18

A

7

03.29. D

04.02.

759

19

G

18

04.17. B

04.22.

760

1

F/E

0

04.05. D

04.06.

761

2

D

11

03.25. G

03.29.

762

3

C

22

04.13. E

04.18.

763

4

B

3

04.02. A

04.03.

764

5

A/G

14

03.22. D

03.25.

765

6

F

25

04.10. B

04.14.

766

7

E

6

03.30. E

04.06.

767

8

D

17

04.18. C

04.19.

768

9

C/B

28

04.07. F

04.10.

769

10

A

9

03.27. B

04.02.

770

11

G

20

04.15. G

04.22.

771

12

F

1

04.04. C

04.07.

772

13

E/D

12

03.24. F

03.29.

773

14

C

23

04.12. D

04.18.

774

15

B

4

04.01. G

04.03.

775

16

A

15

03.21. C

03.26.

776

17

G/F

26

04.09. A

04.14.

777

18

E

7

03.29. D

03.30.

778

19

D

18

04.17. B

04.19.

779

1

C

0

04.05. D

04.11.

780

2

B/A

11

03.25. G

03.26.

781

3

G

22

04.13. E

04.15.

782

4

F

3

04.02. A

04.07.

783

5

E

14

03.22. D

03.23.

784

6

D/C

25

04.10. B

04.11.

785

7

B

6

03.30. E

04.03.

786

8

A

17

04.18. C

04.23.

787

9

G

28

04.07. F

04.08.

788

10

F/E

9

03.27. B

03.30.

789

11

D

20

04.15. G

04.19.

790

12

C

1

04.04. C

04.11.

791

13

B

12

03.24. F

03.27.

792

14

A/G

23

04.12. D

04.15.

793

15

F

4

04.01. G

04.07.

794

16

E

15

03.21. C

03.23.

795

17

D

26

04.09. A

04.12.

796

18

C/B

7

03.29. D

04.03.

797

19

A

18

04.17. B

04.23.

798

1

G

0

04.05. D

04.08.

799

2

F

11

03.25. G

03.31.

800

3

E/D

22

04.13. E

04.19.

801

4

C

3

04.02. A

04.04.

802

5

B

14

03.22. D

03.27.

803

6

A

25

04.10. B

04.16.

804

7

G/F

6

03.30. E

03.31.

805

8

E

17

04.18. C

04.20.

806

9

D

28

04.07. F

04.12.

807

10

C

9

03.27. B

03.28.

808

11

B/A

20

04.15. G

04.16.

809

12

G

1

04.04. C

04.08.

810

13

F

12

03.24. F

03.31.

811

14

E

23

04.12. D

04.13.

812

15

D/C

4

04.01. G

04.04.

813

16

B

15

03.21. C

03.27.

814

17

A

26

04.09. A

04.16.

815

18

G

7

03.29. D

04.01.

816

19

F/E

18

04.17. B

04.20.

817

1

D

0

04.05. D

04.12.

818

2

C

11

03.25. G

03.28.

819

3

B

22

04.13. E

04.17.

820

4

A/G

3

04.02. A

04.08.

821

5

F

14

03.22. D

03.24.

822

6

E

25

04.10. B

04.13.

823

7

D

6

03.30. E

04.05.

824

8

C/B

17

04.18. C

04.24.

825

9

A

28

04.07. F

04.09.

826

10

G

9

03.27. B

04.01.

827

11

F

20

04.15. G

04.21.

828

12

E/D

1

04.04. C

04.05.

829

13

C

12

03.24. F

03.28.

830

14

B

23

04.12. D

04.17.

831

15

A

4

04.01. G

04.02.

832

16

G/F

15

03.21. C

03.24.

833

17

E

26

04.09. A

04.13.

834

18

D

7

03.29. D

04.05.

835

19

C

18

04.17. B

04.18.

836

1

B/A

0

04.05. D

04.09.

837

2

G

11

03.25. G

04.01.

838

3

F

22

04.13. E

04.14.

839

4

E

3

04.02. A

04.06.

840

5

D/C

14

03.22. D

03.28.

841

6

B

25

04.10. B

04.17.

842

7

A

6

03.30. E

04.02.

843

8

G

17

04.18. C

04.22.

844

9

F/E

28

04.07. F

04.13.

845

10

D

9

03.27. B

03.29.

846

11

C

20

04.15. G

04.18.

847

12

B

1

04.04. C

04.10.

848

13

A/G

12

03.24. F

03.25.

849

14

F

23

04.12. D

04.14.

850

15

E

4

04.01. G

04.06.

851

16

D

15

03.21. C

03.22.

852

17

C/B

26

04.09. A

04.10.

853

18

A

7

03.29. D

04.02.

854

19

G

18

04.17. B

04.22.

855

1

F

0

04.05. D

04.07.

856

2

E/D

11

03.25. G

03.29.

857

3

C

22

04.13. E

04.18.

858

4

B

3

04.02. A

04.03.

859

5

A

14

03.22. D

03.26.

860

6

G/F

25

04.10. B

04.14.

861

7

E

6

03.30. E

04.06.

862

8

D

17

04.18. C

04.19.

863

9

C

28

04.07. F

04.11.

864

10

B/A

9

03.27. B

04.02.

865

11

G

20

04.15. G

04.22.

866

12

F

1

04.04. C

04.07.

867

13

E

12

03.24. F

03.30.

868

14

D/C

23

04.12. D

04.18.

869

15

B

4

04.01. G

04.03.

870

16

A

15

03.21. C

03.26.

871

17

G

26

04.09. A

04.15.

872

18

F/E

7

03.29. D

03.30.

873

19

D

18

04.17. B

04.19.

874

1

C

0

04.05. D

04.11.

875

2

B

11

03.25. G

03.27.

876

3

A/G

22

04.13. E

04.15.

877

4

F

3

04.02. A

04.07.

878

5

E

14

03.22. D

03.23.

879

6

D

25

04.10. B

04.12.

880

7

C/B

6

03.30. E

04.03.

881

8

A

17

04.18. C

04.23.

882

9

G

28

04.07. F

04.08.

883

10

F

9

03.27. B

03.31.

884

11

E/D

20

04.15. G

04.19.

885

12

C

1

04.04. C

04.11.

886

13

B

12

03.24. F

03.27.

887

14

A

23

04.12. D

04.16.

888

15

G/F

4

04.01. G

04.07.

889

16

E

15

03.21. C

03.23.

890

17

D

26

04.09. A

04.12.

891

18

C

7

03.29. D

04.04.

892

19

B/A

18

04.17. B

04.23.

893

1

G

0

04.05. D

04.08.

894

2

F

11

03.25. G

03.31.

895

3

E

22

04.13. E

04.20.

896

4

D/C

3

04.02. A

04.04.

897

5

B

14

03.22. D

03.27.

898

6

A

25

04.10. B

04.16.

899

7

G

6

03.30. E

04.01.

900

8

F/E

17

04.18. C

04.20.

901

9

D

28

04.07. F

04.12.

902

10

C

9

03.27. B

03.28.

903

11

B

20

04.15. G

04.17.

904

12

A/G

1

04.04. C

04.08.

905

13

F

12

03.24. F

03.31.

906

14

E

23

04.12. D

04.13.

907

15

D

4

04.01. G

04.05.

908

16

C/B

15

03.21. C

03.27.

909

17

A

26

04.09. A

04.16.

910

18

G

7

03.29. D

04.01.

911

19

F

18

04.17. B

04.21.

912

1

E/D

0

04.05. D

04.12.

913

2

C

11

03.25. G

03.28.

914

3

B

22

04.13. E

04.17.

915

4

A

3

04.02. A

04.09.

916

5

G/F

14

03.22. D

03.24.

917

6

E

25

04.10. B

04.13.

918

7

D

6

03.30. E

04.05.

919

8

C

17

04.18. C

04.25.

920

9

B/A

28

04.07. F

04.09.

921

10

G

9

03.27. B

04.01.

922

11

F

20

04.15. G

04.21.

923

12

E

1

04.04. C

04.06.

924

13

D/C

12

03.24. F

03.28.

925

14

B

23

04.12. D

04.17.

926

15

A

4

04.01. G

04.02.

927

16

G

15

03.21. C

03.25.

928

17

F/E

26

04.09. A

04.13.

929

18

D

7

03.29. D

04.05.

930

19

C

18

04.17. B

04.18.

931

1

B

0

04.05. D

04.10.

932

2

A/G

11

03.25. G

04.01.

933

3

F

22

04.13. E

04.14.

934

4

E

3

04.02. A

04.06.

935

5

D

14

03.22. D

03.29.

936

6

C/B

25

04.10. B

04.17.

937

7

A

6

03.30. E

04.02.

938

8

G

17

04.18. C

04.22.

939

9

F

28

04.07. F

04.14.

940

10

E/D

9

03.27. B

03.29.

941

11

C

20

04.15. G

04.18.

942

12

B

1

04.04. C

04.10.

943

13

A

12

03.24. F

03.26.

944

14

G/F

23

04.12. D

04.14.

945

15

E

4

04.01. G

04.06.

946

16

D

15

03.21. C

03.22.

947

17

C

26

04.09. A

04.11.

948

18

B/A

7

03.29. D

04.02.

949

19

G

18

04.17. B

04.22.

950

1

F

0

04.05. D

04.07.

951

2

E

11

03.25. G

03.30.

952

3

D/C

22

04.13. E

04.18.

953

4

B

3

04.02. A

04.03.

954

5

A

14

03.22. D

03.26.

955

6

G

25

04.10. B

04.15.

956

7

F/E

6

03.30. E

04.06.

957

8

D

17

04.18. C

04.19.

958

9

C

28

04.07. F

04.11.

959

10

B

9

03.27. B

04.03.

960

11

A/G

20

04.15. G

04.22.

961

12

F

1

04.04. C

04.07.

962

13

E

12

03.24. F

03.30.

963

14

D

23

04.12. D

04.19.

964

15

C/B

4

04.01. G

04.03.

965

16

A

15

03.21. C

03.26.

966

17

G

26

04.09. A

04.15.

967

18

F

7

03.29. D

03.31.

968

19

E/D

18

04.17. B

04.19.

969

1

C

0

04.05. D

04.11.

970

2

B

11

03.25. G

03.27.

971

3

A

22

04.13. E

04.16.

972

4

G/F

3

04.02. A

04.07.

973

5

E

14

03.22. D

03.23.

974

6

D

25

04.10. B

04.12.

975

7

C

6

03.30. E

04.04.

976

8

B/A

17

04.18. C

04.23.

977

9

G

28

04.07. F

04.08.

978

10

F

9

03.27. B

03.31.

979

11

E

20

04.15. G

04.20.

980

12

D/C

1

04.04. C

04.11.

981

13

B

12

03.24. F

03.27.

982

14

A

23

04.12. D

04.16.

983

15

G

4

04.01. G

04.08.

984

16

F/E

15

03.21. C

03.23.

985

17

D

26

04.09. A

04.12.

986

18

C

7

03.29. D

04.04.

987

19

B

18

04.17. B

04.24.

988

1

A/G

0

04.05. D

04.08.

989

2

F

11

03.25. G

03.31.

990

3

E

22

04.13. E

04.20.

991

4

D

3

04.02. A

04.05.

992

5

C/B

14

03.22. D

03.27.

993

6

A

25

04.10. B

04.16.

994

7

G

6

03.30. E

04.01.

995

8

F

17

04.18. C

04.21.

996

9

E/D

28

04.07. F

04.12.

997

10

C

9

03.27. B

03.28.

998

11

B

20

04.15. G

04.17.

999

12

A

1

04.04. C

04.09.

1000

13

G/F

12

03.24. F

03.31.

1001

14

E

23

04.12. D

04.13.

1002

15

D

4

04.01. G

04.05.

1003

16

C

15

03.21. C

03.28.

1004

17

B/A

26

04.09. A

04.16.

1005

18

G

7

03.29. D

04.01.

1006

19

F

18

04.17. B

04.21.

1007

1

E

0

04.05. D

04.06.

1008

2

D/C

11

03.25. G

03.28.

1009

3

B

22

04.13. E

04.17.

1010

4

A

3

04.02. A

04.09.

1011

5

G

14

03.22. D

03.25.

1012

6

F/E

25

04.10. B

04.13.

1013

7

D

6

03.30. E

04.05.

1014

8

C

17

04.18. C

04.25.

1015

9

B

28

04.07. F

04.10.

1016

10

A/G

9

03.27. B

04.01.

1017

11

F

20

04.15. G

04.21.

1018

12

E

1

04.04. C

04.06.

1019

13

D

12

03.24. F

03.29.

1020

14

C/B

23

04.12. D

04.17.

1021

15

A

4

04.01. G

04.02.

1022

16

G

15

03.21. C

03.25.

1023

17

F

26

04.09. A

04.14.

1024

18

E/D

7

03.29. D

04.05.

1025

19

C

18

04.17. B

04.18.

1026

1

B

0

04.05. D

04.10.

1027

2

A

11

03.25. G

03.26.

1028

3

G/F

22

04.13. E

04.14.

1029

4

E

3

04.02. A

04.06.

1030

5

D

14

03.22. D

03.29.

1031

6

C

25

04.10. B

04.11.

1032

7

B/A

6

03.30. E

04.02.

1033

8

G

17

04.18. C

04.22.

1034

9

F

28

04.07. F

04.14.

1035

10

E

9

03.27. B

03.30.

1036

11

D/C

20

04.15. G

04.18.

1037

12

B

1

04.04. C

04.10.

1038

13

A

12

03.24. F

03.26.

1039

14

G

23

04.12. D

04.15.

1040

15

F/E

4

04.01. G

04.06.

1041

16

D

15

03.21. C

03.22.

1042

17

C

26

04.09. A

04.11.

1043

18

B

7

03.29. D

04.03.

1044

19

A/G

18

04.17. B

04.22.

1045

1

F

0

04.05. D

04.07.

1046

2

E

11

03.25. G

03.30.

1047

3

D

22

04.13. E

04.19.

1048

4

C/B

3

04.02. A

04.03.

1049

5

A

14

03.22. D

03.26.

1050

6

G

25

04.10. B

04.15.

1051

7

F

6

03.30. E

03.31.

1052

8

E/D

17

04.18. C

04.19.

1053

9

C

28

04.07. F

04.11.

1054

10

B

9

03.27. B

04.03.

1055

11

A

20

04.15. G

04.16.

1056

12

G/F

1

04.04. C

04.07.

1057

13

E

12

03.24. F

03.30.

1058

14

D

23

04.12. D

04.19.

1059

15

C

4

04.01. G

04.04.

1060

16

B/A

15

03.21. C

03.26.

1061

17

G

26

04.09. A

04.15.

1062

18

F

7

03.29. D

03.31.

1063

19

E

18

04.17. B

04.20.

1064

1

D/C

0

04.05. D

04.11.

1065

2

B

11

03.25. G

03.27.

1066

3

A

22

04.13. E

04.16.

1067

4

G

3

04.02. A

04.08.

1068

5

F/E

14

03.22. D

03.23.

1069

6

D

25

04.10. B

04.12.

1070

7

C

6

03.30. E

04.04.

1071

8

B

17

04.18. C

04.24.

1072

9

A/G

28

04.07. F

04.08.

1073

10

F

9

03.27. B

03.31.

1074

11

E

20

04.15. G

04.20.

1075

12

D

1

04.04. C

04.05.

1076

13

C/B

12

03.24. F

03.27.

1077

14

A

23

04.12. D

04.16.

1078

15

G

4

04.01. G

04.08.

1079

16

F

15

03.21. C

03.24.

1080

17

E/D

26

04.09. A

04.12.

1081

18

C

7

03.29. D

04.04.

1082

19

B

18

04.17. B

04.24.

1083

1

A

0

04.05. D

04.09.

1084

2

G/F

11

03.25. G

03.31.

1085

3

E

22

04.13. E

04.20.

1086

4

D

3

04.02. A

04.05.

1087

5

C

14

03.22. D

03.28.

1088

6

B/A

25

04.10. B

04.16.

1089

7

G

6

03.30. E

04.01.

1090

8

F

17

04.18. C

04.21.

1091

9

E

28

04.07. F

04.13.

1092

10

D/C

9

03.27. B

03.28.

1093

11

B

20

04.15. G

04.17.

1094

12

A

1

04.04. C

04.09.

1095

13

G

12

03.24. F

03.25.

1096

14

F/E

23

04.12. D

04.13.

1097

15

D

4

04.01. G

04.05.

1098

16

C

15

03.21. C

03.28.

1099

17

B

26

04.09. A

04.10.

1100

18

A/G

7

03.29. D

04.01.

1101

19

F

18

04.17. B

04.21.

1102

1

E

0

04.05. D

04.06.

1103

2

D

11

03.25. G

03.29.

1104

3

C/B

22

04.13. E

04.17.

1105

4

A

3

04.02. A

04.09.

1106

5

G

14

03.22. D

03.25.

1107

6

F

25

04.10. B

04.14.

1108

7

E/D

6

03.30. E

04.05.

1109

8

C

17

04.18. C

04.25.

1110

9

B

28

04.07. F

04.10.

1111

10

A

9

03.27. B

04.02.

1112

11

G/F

20

04.15. G

04.21.

1113

12

E

1

04.04. C

04.06.

1114

13

D

12

03.24. F

03.29.

1115

14

C

23

04.12. D

04.18.

1116

15

B/A

4

04.01. G

04.02.

1117

16

G

15

03.21. C

03.25.

1118

17

F

26

04.09. A

04.14.

1119

18

E

7

03.29. D

03.30.

1120

19

D/C

18

04.17. B

04.18.

1121

1

B

0

04.05. D

04.10.

1122

2

A

11

03.25. G

03.26.

1123

3

G

22

04.13. E

04.15.

1124

4

F/E

3

04.02. A

04.06.

1125

5

D

14

03.22. D

03.29.

1126

6

C

25

04.10. B

04.11.

1127

7

B

6

03.30. E

04.03.

1128

8

A/G

17

04.18. C

04.22.

1129

9

F

28

04.07. F

04.14.

1130

10

E

9

03.27. B

03.30.

1131

11

D

20

04.15. G

04.19.

1132

12

C/B

1

04.04. C

04.10.

1133

13

A

12

03.24. F

03.26.

1134

14

G

23

04.12. D

04.15.

1135

15

F

4

04.01. G

04.07.

1136

16

E/D

15

03.21. C

03.22.

1137

17

C

26

04.09. A

04.11.

1138

18

B

7

03.29. D

04.03.

1139

19

A

18

04.17. B

04.23.

1140

1

G/F

0

04.05. D

04.07.

1141

2

E

11

03.25. G

03.30.

1142

3

D

22

04.13. E

04.19.

1143

4

C

3

04.02. A

04.04.

1144

5

B/A

14

03.22. D

03.26.

1145

6

G

25

04.10. B

04.15.

1146

7

F

6

03.30. E

03.31.

1147

8

E

17

04.18. C

04.20.

1148

9

D/C

28

04.07. F

04.11.

1149

10

B

9

03.27. B

04.03.

1150

11

A

20

04.15. G

04.16.

1151

12

G

1

04.04. C

04.08.

1152

13

F/E

12

03.24. F

03.30.

1153

14

D

23

04.12. D

04.19.

1154

15

C

4

04.01. G

04.04.

1155

16

B

15

03.21. C

03.27.

1156

17

A/G

26

04.09. A

04.15.

1157

18

F

7

03.29. D

03.31.

1158

19

E

18

04.17. B

04.20.

1159

1

D

0

04.05. D

04.12.

1160

2

C/B

11

03.25. G

03.27.

1161

3

A

22

04.13. E

04.16.

1162

4

G

3

04.02. A

04.08.

1163

5

F

14

03.22. D

03.24.

1164

6

E/D

25

04.10. B

04.12.

1165

7

C

6

03.30. E

04.04.

1166

8

B

17

04.18. C

04.24.

1167

9

A

28

04.07. F

04.09.

1168

10

G/F

9

03.27. B

03.31.

1169

11

E

20

04.15. G

04.20.

1170

12

D

1

04.04. C

04.05.

1171

13

C

12

03.24. F

03.28.

1172

14

B/A

23

04.12. D

04.16.

1173

15

G

4

04.01. G

04.08.

1174

16

F

15

03.21. C

03.24.

1175

17

E

26

04.09. A

04.13.

1176

18

D/C

7

03.29. D

04.04.

1177

19

B

18

04.17. B

04.24.

1178

1

A

0

04.05. D

04.09.

1179

2

G

11

03.25. G

04.01.

1180

3

F/E

22

04.13. E

04.20.

1181

4

D

3

04.02. A

04.05.

1182

5

C

14

03.22. D

03.28.

1183

6

B

25

04.10. B

04.17.

1184

7

A/G

6

03.30. E

04.01.

1185

8

F

17

04.18. C

04.21.

1186

9

E

28

04.07. F

04.13.

1187

10

D

9

03.27. B

03.29.

1188

11

C/B

20

04.15. G

04.17.

1189

12

A

1

04.04. C

04.09.

1190

13

G

12

03.24. F

03.25.

1191

14

F

23

04.12. D

04.14.

1192

15

E/D

4

04.01. G

04.05.

1193

16

C

15

03.21. C

03.28.

1194

17

B

26

04.09. A

04.10.

1195

18

A

7

03.29. D

04.02.

1196

19

G/F

18

04.17. B

04.21.

1197

1

E

0

04.05. D

04.06.

1198

2

D

11

03.25. G

03.29.

1199

3

C

22

04.13. E

04.18.

1200

4

B/A

3

04.02. A

04.09.

1201

5

G

14

03.22. D

03.25.

1202

6

F

25

04.10. B

04.14.

1203

7

E

6

03.30. E

04.06.

1204

8

D/C

17

04.18. C

04.25.

1205

9

B

28

04.07. F

04.10.

1206

10

A

9

03.27. B

04.02.

1207

11

G

20

04.15. G

04.22.

1208

12

F/E

1

04.04. C

04.06.

1209

13

D

12

03.24. F

03.29.

1210

14

C

23

04.12. D

04.18.

1211

15

B

4

04.01. G

04.03.

1212

16

A/G

15

03.21. C

03.25.

1213

17

F

26

04.09. A

04.14.

1214

18

E

7

03.29. D

03.30.

1215

19

D

18

04.17. B

04.19.

1216

1

C/B

0

04.05. D

04.10.

1217

2

A

11

03.25. G

03.26.

1218

3

G

22

04.13. E

04.15.

1219

4

F

3

04.02. A

04.07.

1220

5

E/D

14

03.22. D

03.29.

1221

6

C

25

04.10. B

04.11.

1222

7

B

6

03.30. E

04.03.

1223

8

A

17

04.18. C

04.23.

1224

9

G/F

28

04.07. F

04.14.

1225

10

E

9

03.27. B

03.30.

1226

11

D

20

04.15. G

04.19.

1227

12

C

1

04.04. C

04.11.

1228

13

B/A

12

03.24. F

03.26.

1229

14

G

23

04.12. D

04.15.

1230

15

F

4

04.01. G

04.07.

1231

16

E

15

03.21. C

03.23.

1232

17

D/C

26

04.09. A

04.11.

1233

18

B

7

03.29. D

04.03.

1234

19

A

18

04.17. B

04.23.

1235

1

G

0

04.05. D

04.08.

1236

2

F/E

11

03.25. G

03.30.

1237

3

D

22

04.13. E

04.19.

1238

4

C

3

04.02. A

04.04.

1239

5

B

14

03.22. D

03.27.

1240

6

A/G

25

04.10. B

04.15.

1241

7

F

6

03.30. E

03.31.

1242

8

E

17

04.18. C

04.20.

1243

9

D

28

04.07. F

04.12.

1244

10

C/B

9

03.27. B

04.03.

1245

11

A

20

04.15. G

04.16.

1246

12

G

1

04.04. C

04.08.

1247

13

F

12

03.24. F

03.31.

1248

14

E/D

23

04.12. D

04.19.

1249

15

C

4

04.01. G

04.04.

1250

16

B

15

03.21. C

03.27.

1251

17

A

26

04.09. A

04.16.

1252

18

G/F

7

03.29. D

03.31.

1253

19

E

18

04.17. B

04.20.

1254

1

D

0

04.05. D

04.12.

1255

2

C

11

03.25. G

03.28.

1256

3

B/A

22

04.13. E

04.16.

1257

4

G

3

04.02. A

04.08.

1258

5

F

14

03.22. D

03.24.

1259

6

E

25

04.10. B

04.13.

1260

7

D/C

6

03.30. E

04.04.

1261

8

B

17

04.18. C

04.24.

1262

9

A

28

04.07. F

04.09.

1263

10

G

9

03.27. B

04.01.

1264

11

F/E

20

04.15. G

04.20.

1265

12

D

1

04.04. C

04.05.

1266

13

C

12

03.24. F

03.28.

1267

14

B

23

04.12. D

04.17.

1268

15

A/G

4

04.01. G

04.08.

1269

16

F

15

03.21. C

03.24.

1270

17

E

26

04.09. A

04.13.

1271

18

D

7

03.29. D

04.05.

1272

19

C/B

18

04.17. B

04.24.

1273

1

A

0

04.05. D

04.09.

1274

2

G

11

03.25. G

04.01.

1275

3

F

22

04.13. E

04.14.

1276

4

E/D

3

04.02. A

04.05.

1277

5

C

14

03.22. D

03.28.

1278

6

B

25

04.10. B

04.17.

1279

7

A

6

03.30. E

04.02.

1280

8

G/F

17

04.18. C

04.21.

1281

9

E

28

04.07. F

04.13.

1282

10

D

9

03.27. B

03.29.

1283

11

C

20

04.15. G

04.18.

1284

12

B/A

1

04.04. C

04.09.

1285

13

G

12

03.24. F

03.25.

1286

14

F

23

04.12. D

04.14.

1287

15

E

4

04.01. G

04.06.

1288

16

D/C

15

03.21. C

03.28.

1289

17

B

26

04.09. A

04.10.

1290

18

A

7

03.29. D

04.02.

1291

19

G

18

04.17. B

04.22.

1292

1

F/E

0

04.05. D

04.06.

1293

2

D

11

03.25. G

03.29.

1294

3

C

22

04.13. E

04.18.

1295

4

B

3

04.02. A

04.03.

1296

5

A/G

14

03.22. D

03.25.

1297

6

F

25

04.10. B

04.14.

1298

7

E

6

03.30. E

04.06.

1299

8

D

17

04.18. C

04.19.

1300

9

C/B

28

04.07. F

04.10.

1301

10

A

9

03.27. B

04.02.

1302

11

G

20

04.15. G

04.22.

1303

12

F

1

04.04. C

04.07.

1304

13

E/D

12

03.24. F

03.29.

1305

14

C

23

04.12. D

04.18.

1306

15

B

4

04.01. G

04.03.

1307

16

A

15

03.21. C

03.26.

1308

17

G/F

26

04.09. A

04.14.

1309

18

E

7

03.29. D

03.30.

1310

19

D

18

04.17. B

04.19.

1311

1

C

0

04.05. D

04.11.

1312

2

B/A

11

03.25. G

03.26.

1313

3

G

22

04.13. E

04.15.

1314

4

F

3

04.02. A

04.07.

1315

5

E

14

03.22. D

03.23.

1316

6

D/C

25

04.10. B

04.11.

1317

7

B

6

03.30. E

04.03.

1318

8

A

17

04.18. C

04.23.

1319

9

G

28

04.07. F

04.08.

1320

10

F/E

9

03.27. B

03.30.

1321

11

D

20

04.15. G

04.19.

1322

12

C

1

04.04. C

04.11.

1323

13

B

12

03.24. F

03.27.

1324

14

A/G

23

04.12. D

04.15.

1325

15

F

4

04.01. G

04.07.

1326

16

E

15

03.21. C

03.23.

1327

17

D

26

04.09. A

04.12.

1328

18

C/B

7

03.29. D

04.03.

1329

19

A

18

04.17. B

04.23.

1330

1

G

0

04.05. D

04.08.

1331

2

F

11

03.25. G

03.31.

1332

3

E/D

22

04.13. E

04.19.

1333

4

C

3

04.02. A

04.04.

1334

5

B

14

03.22. D

03.27.

1335

6

A

25

04.10. B

04.16.

1336

7

G/F

6

03.30. E

03.31.

1337

8

E

17

04.18. C

04.20.

1338

9

D

28

04.07. F

04.12.

1339

10

C

9

03.27. B

03.28.

1340

11

B/A

20

04.15. G

04.16.

1341

12

G

1

04.04. C

04.08.

1342

13

F

12

03.24. F

03.31.

1343

14

E

23

04.12. D

04.13.

1344

15

D/C

4

04.01. G

04.04.

1345

16

B

15

03.21. C

03.27.

1346

17

A

26

04.09. A

04.16.

1347

18

G

7

03.29. D

04.01.

1348

19

F/E

18

04.17. B

04.20.

1349

1

D

0

04.05. D

04.12.

1350

2

C

11

03.25. G

03.28.

1351

3

B

22

04.13. E

04.17.

1352

4

A/G

3

04.02. A

04.08.

1353

5

F

14

03.22. D

03.24.

1354

6

E

25

04.10. B

04.13.

1355

7

D

6

03.30. E

04.05.

1356

8

C/B

17

04.18. C

04.24.

1357

9

A

28

04.07. F

04.09.

1358

10

G

9

03.27. B

04.01.

1359

11

F

20

04.15. G

04.21.

1360

12

E/D

1

04.04. C

04.05.

1361

13

C

12

03.24. F

03.28.

1362

14

B

23

04.12. D

04.17.

1363

15

A

4

04.01. G

04.02.

1364

16

G/F

15

03.21. C

03.24.

1365

17

E

26

04.09. A

04.13.

1366

18

D

7

03.29. D

04.05.

1367

19

C

18

04.17. B

04.18.

1368

1

B/A

0

04.05. D

04.09.

1369

2

G

11

03.25. G

04.01.

1370

3

F

22

04.13. E

04.14.

1371

4

E

3

04.02. A

04.06.

1372

5

D/C

14

03.22. D

03.28.

1373

6

B

25

04.10. B

04.17.

1374

7

A

6

03.30. E

04.02.

1375

8

G

17

04.18. C

04.22.

1376

9

F/E

28

04.07. F

04.13.

1377

10

D

9

03.27. B

03.29.

1378

11

C

20

04.15. G

04.18.

1379

12

B

1

04.04. C

04.10.

1380

13

A/G

12

03.24. F

03.25.

1381

14

F

23

04.12. D

04.14.

1382

15

E

4

04.01. G

04.06.

1383

16

D

15

03.21. C

03.22.

1384

17

C/B

26

04.09. A

04.10.

1385

18

A

7

03.29. D

04.02.

1386

19

G

18

04.17. B

04.22.

1387

1

F

0

04.05. D

04.07.

1388

2

E/D

11

03.25. G

03.29.

1389

3

C

22

04.13. E

04.18.

1390

4

B

3

04.02. A

04.03.

1391

5

A

14

03.22. D

03.26.

1392

6

G/F

25

04.10. B

04.14.

1393

7

E

6

03.30. E

04.06.

1394

8

D

17

04.18. C

04.19.

1395

9

C

28

04.07. F

04.11.

1396

10

B/A

9

03.27. B

04.02.

1397

11

G

20

04.15. G

04.22.

1398

12

F

1

04.04. C

04.07.

1399

13

E

12

03.24. F

03.30.

1400

14

D/C

23

04.12. D

04.18.

1401

15

B

4

04.01. G

04.03.

1402

16

A

15

03.21. C

03.26.

1403

17

G

26

04.09. A

04.15.

1404

18

F/E

7

03.29. D

03.30.

1405

19

D

18

04.17. B

04.19.

1406

1

C

0

04.05. D

04.11.

1407

2

B

11

03.25. G

03.27.

1408

3

A/G

22

04.13. E

04.15.

1409

4

F

3

04.02. A

04.07.

1410

5

E

14

03.22. D

03.23.

1411

6

D

25

04.10. B

04.12.

1412

7

C/B

6

03.30. E

04.03.

1413

8

A

17

04.18. C

04.23.

1414

9

G

28

04.07. F

04.08.

1415

10

F

9

03.27. B

03.31.

1416

11

E/D

20

04.15. G

04.19.

1417

12

C

1

04.04. C

04.11.

1418

13

B

12

03.24. F

03.27.

1419

14

A

23

04.12. D

04.16.

1420

15

G/F

4

04.01. G

04.07.

1421

16

E

15

03.21. C

03.23.

1422

17

D

26

04.09. A

04.12.

1423

18

C

7

03.29. D

04.04.

1424

19

B/A

18

04.17. B

04.23.

1425

1

G

0

04.05. D

04.08.

1426

2

F

11

03.25. G

03.31.

1427

3

E

22

04.13. E

04.20.

1428

4

D/C

3

04.02. A

04.04.

1429

5

B

14

03.22. D

03.27.

1430

6

A

25

04.10. B

04.16.

1431

7

G

6

03.30. E

04.01.

1432

8

F/E

17

04.18. C

04.20.

1433

9

D

28

04.07. F

04.12.

1434

10

C

9

03.27. B

03.28.

1435

11

B

20

04.15. G

04.17.

1436

12

A/G

1

04.04. C

04.08.

1437

13

F

12

03.24. F

03.31.

1438

14

E

23

04.12. D

04.13.

1439

15

D

4

04.01. G

04.05.

1440

16

C/B

15

03.21. C

03.27.

1441

17

A

26

04.09. A

04.16.

1442

18

G

7

03.29. D

04.01.

1443

19

F

18

04.17. B

04.21.

1444

1

E/D

0

04.05. D

04.12.

1445

2

C

11

03.25. G

03.28.

1446

3

B

22

04.13. E

04.17.

1447

4

A

3

04.02. A

04.09.

1448

5

G/F

14

03.22. D

03.24.

1449

6

E

25

04.10. B

04.13.

1450

7

D

6

03.30. E

04.05.

1451

8

C

17

04.18. C

04.25.

1452

9

B/A

28

04.07. F

04.09.

1453

10

G

9

03.27. B

04.01.

1454

11

F

20

04.15. G

04.21.

1455

12

E

1

04.04. C

04.06.

1456

13

D/C

12

03.24. F

03.28.

1457

14

B

23

04.12. D

04.17.

1458

15

A

4

04.01. G

04.02.

1459

16

G

15

03.21. C

03.25.

1460

17

F/E

26

04.09. A

04.13.

1461

18

D

7

03.29. D

04.05.

1462

19

C

18

04.17. B

04.18.

1463

1

B

0

04.05. D

04.10.

1464

2

A/G

11

03.25. G

04.01.

1465

3

F

22

04.13. E

04.14.

1466

4

E

3

04.02. A

04.06.

1467

5

D

14

03.22. D

03.29.

1468

6

C/B

25

04.10. B

04.17.

1469

7

A

6

03.30. E

04.02.

1470

8

G

17

04.18. C

04.22.

1471

9

F

28

04.07. F

04.14.

1472

10

E/D

9

03.27. B

03.29.

1473

11

C

20

04.15. G

04.18.

1474

12

B

1

04.04. C

04.10.

1475

13

A

12

03.24. F

03.26.

1476

14

G/F

23

04.12. D

04.14.

1477

15

E

4

04.01. G

04.06.

1478

16

D

15

03.21. C

03.22.

1479

17

C

26

04.09. A

04.11.

1480

18

B/A

7

03.29. D

04.02.

1481

19

G

18

04.17. B

04.22.

1482

1

F

0

04.05. D

04.07.

1483

2

E

11

03.25. G

03.30.

1484

3

D/C

22

04.13. E

04.18.

1485

4

B

3

04.02. A

04.03.

1486

5

A

14

03.22. D

03.26.

1487

6

G

25

04.10. B

04.15.

1488

7

F/E

6

03.30. E

04.06.

1489

8

D

17

04.18. C

04.19.

1490

9

C

28

04.07. F

04.11.

1491

10

B

9

03.27. B

04.03.

1492

11

A/G

20

04.15. G

04.22.

1493

12

F

1

04.04. C

04.07.

1494

13

E

12

03.24. F

03.30.

1495

14

D

23

04.12. D

04.19.

1496

15

C/B

4

04.01. G

04.03.

1497

16

A

15

03.21. C

03.26.

1498

17

G

26

04.09. A

04.15.

1499

18

F

7

03.29. D

03.31.

1500

19

E/D

18

04.17. B

04.19.

1501

1

C

0

04.05. D

04.11.

1502

2

B

11

03.25. G

03.27.

1503

3

A

22

04.13. E

04.16.

1504

4

G/F

3

04.02. A

04.07.

1505

5

E

14

03.22. D

03.23.

1506

6

D

25

04.10. B

04.12.

1507

7

C

6

03.30. E

04.04.

1508

8

B/A

17

04.18. C

04.23.

1509

9

G

28

04.07. F

04.08.

1510

10

F

9

03.27. B

03.31.

1511

11

E

20

04.15. G

04.20.

1512

12

D/C

1

04.04. C

04.11.

1513

13

B

12

03.24. F

03.27.

1514

14

A

23

04.12. D

04.16.

1515

15

G

4

04.01. G

04.08.

1516

16

F/E

15

03.21. C

03.23.

1517

17

D

26

04.09. A

04.12.

1518

18

C

7

03.29. D

04.04.

1519

19

B

18

04.17. B

04.24.

1520

1

A/G

0

04.05. D

04.08.

1521

2

F

11

03.25. G

03.31.

1522

3

E

22

04.13. E

04.20.

1523

4

D

3

04.02. A

04.05.

1524

5

C/B

14

03.22. D

03.27.

1525

6

A

25

04.10. B

04.16.

1526

7

G

6

03.30. E

04.01.

1527

8

F

17

04.18. C

04.21.

1528

9

E/D

28

04.07. F

04.12.

1529

10

C

9

03.27. B

03.28.

1530

11

B

20

04.15. G

04.17.

1531

12

A

1

04.04. C

04.09.

1532

13

G/F

12

03.24. F

03.31.

1533

14

E

23

04.12. D

04.13.

1534

15

D

4

04.01. G

04.05.

1535

16

C

15

03.21. C

03.28.

1536

17

B/A

26

04.09. A

04.16.

1537

18

G

7

03.29. D

04.01.

1538

19

F

18

04.17. B

04.21.

1539

1

E

0

04.05. D

04.06.

1540

2

D/C

11

03.25. G

03.28.

1541

3

B

22

04.13. E

04.17.

1542

4

A

3

04.02. A

04.09.

1543

5

G

14

03.22. D

03.25.

1544

6

F/E

25

04.10. B

04.13.

1545

7

D

6

03.30. E

04.05.

1546

8

C

17

04.18. C

04.25.

1547

9

B

28

04.07. F

04.10.

1548

10

A/G

9

03.27. B

04.01.

1549

11

F

20

04.15. G

04.21.

1550

12

E

1

04.04. C

04.06.

1551

13

D

12

03.24. F

03.29.

1552

14

C/B

23

04.12. D

04.17.

1553

15

A

4

04.01. G

04.02.

1554

16

G

15

03.21. C

03.25.

1555

17

F

26

04.09. A

04.14.

1556

18

E/D

7

03.29. D

04.05.

1557

19

C

18

04.17. B

04.18.

1558

1

B

0

04.05. D

04.10.

1559

2

A

11

03.25. G

03.26.

1560

3

G/F

22

04.13. E

04.14.

1561

4

E

3

04.02. A

04.06.

1562

5

D

14

03.22. D

03.29.

1563

6

C

25

04.10. B

04.11.

1564

7

B/A

6

03.30. E

04.02.

1565

8

G

17

04.18. C

04.22.

1566

9

F

28

04.07. F

04.14.

1567

10

E

9

03.27. B

03.30.

1568

11

D/C

20

04.15. G

04.18.

1569

12

B

1

04.04. C

04.10.

1570

13

A

12

03.24. F

03.26.

1571

14

G

23

04.12. D

04.15.

1572

15

F/E

4

04.01. G

04.06.

1573

16

D

15

03.21. C

03.22.

1574

17

C

26

04.09. A

04.11.

1575

18

B

7

03.29. D

04.03.

1576

19

A/G

18

04.17. B

04.22.

1577

1

F

0

04.05. D

04.07.

1578

2

E

11

03.25. G

03.30.

1579

3

D

22

04.13. E

04.19.

1580

4

C/B

3

04.02. A

04.03.

1581

5

A

14

03.22. D

03.26.

1582

6

G

25

04.10. B

04.15.

 

Húsvét időpontja

Évek

03.22.

414, 509, 604, 851, 946,
1041, 1136, 1383, 1478, 1573

03.23.

346, 357, 441, 452, 536,
699, 783, 794, 878, 889, 973, 984, 1068, 1231, 1315, 1326, 1410, 1421, 1505,
1516

03.24.

384, 547, 631, 642, 726,
737, 821, 832, 916, 1079, 1163, 1174, 1258, 1269, 1353, 1364, 1448

03.25.

395, 479, 490, 563, 574,
585, 658, 669, 680, 753, 764, 848, 927, 1011, 1022, 1095, 1106, 1117, 1190,
1201, 1212, 1285, 1296, 1380, 1459, 1543, 1554

03.26.

327, 338, 411, 422, 433,
495, 506, 517, 528, 590, 601, 612, 685, 696, 775, 780, 859, 870, 943, 954,
965, 1027, 1038, 1049, 1060, 1122, 1133, 1144, 1217, 1228, 1307, 1312, 1391,
1402, 1475, 1486, 1497, 1559, 1570, 1581

03.27.

343, 354, 365, 376, 438,
449, 460, 533, 544, 623, 628, 707, 718, 791, 802, 813, 875, 886, 897, 908,
970, 981, 992, 1065, 1076, 1155, 1160, 1239, 1250, 1323, 1334, 1345, 1407,
1418, 1429, 1440, 1502, 1513, 1524

03.28.

370, 381, 392, 465, 471,
476, 555, 560, 566, 639, 650, 661, 723, 734, 745, 756, 807, 818, 829, 840,
902, 913, 924, 997, 1003, 1008, 1087, 1092, 1098, 1171, 1182, 1193, 1255,
1266, 1277, 1288, 1339, 1350, 1361, 1372, 1434, 1445, 1456, 1529, 1535, 1540

03.29.

403, 408, 487, 498, 571,
582, 593, 655, 666, 677, 688, 750, 761, 772, 845, 856, 935, 940, 1019, 1030,
1103, 1114, 1125, 1187, 1198, 1209, 1220, 1282, 1293, 1304, 1377, 1388, 1467,
1472, 1551, 1562

03.30.

335, 340, 419, 430, 503,
514, 525, 587, 598, 609, 620, 682, 693, 704, 777, 788, 867, 872, 951, 962,
1035, 1046, 1057, 1119, 1130, 1141, 1152, 1214, 1225, 1236, 1309, 1320, 1399,
1404, 1483, 1494, 1567, 1578

03.31.

351, 362, 373, 435, 446,
457, 468, 519, 530, 541, 552, 614, 625, 636, 709, 715, 720, 799, 804, 810,
883, 894, 905, 967, 978, 989, 1000, 1051, 1062, 1073, 1084, 1146, 1157, 1168,
1241, 1247, 1252, 1331, 1336, 1342, 1415, 1426, 1437, 1499, 1510, 1521, 1532

04.01.

367, 378, 389, 400, 462,
473, 484, 557, 568, 647, 652, 731, 742, 815, 826, 837, 899, 910, 921, 932,
994, 1005, 1016, 1089, 1100, 1179, 1184, 1263, 1274, 1347, 1358, 1369, 1431,
1442, 1453, 1464, 1526, 1537, 1548

04.02.

332, 394, 405, 416, 489,
500, 579, 584, 663, 674, 747, 758, 769, 831, 842, 853, 864, 926, 937, 948,
1021, 1032, 1111, 1116, 1195, 1206, 1279, 1290, 1301, 1363, 1374, 1385, 1396,
1458, 1469, 1480, 1553, 1564

04.03.

326, 337, 348, 421, 427,
432, 511, 516, 522, 595, 606, 617, 679, 690, 701, 712, 763, 774, 785, 796,
858, 869, 880, 953, 959, 964, 1043, 1048, 1054, 1127, 1138, 1149, 1211, 1222,
1233, 1244, 1295, 1306, 1317, 1328, 1390, 1401, 1412, 1485, 1491, 1496, 1575,
1580

04.04.

359, 364, 443, 454, 527,
538, 549, 611, 622, 633, 644, 706, 717, 728, 801, 812, 891, 896, 975, 986,
1059, 1070, 1081, 1143, 1154, 1165, 1176, 1238, 1249, 1260, 1333, 1344, 1423,
1428, 1507, 1518

04.05.

375, 386, 397, 459, 470,
481, 492, 543, 554, 565, 576, 638, 649, 660, 733, 739, 744, 823, 828, 834,
907, 918, 929, 991, 1002, 1013, 1024, 1075, 1086, 1097, 1108, 1170, 1181,
1192, 1265, 1271, 1276, 1355, 1360, 1366, 1439, 1450, 1461, 1523, 1534, 1545,
1556

04.06.

329, 391, 402, 413, 424,
475, 486, 497, 508, 570, 581, 592, 665, 671, 676, 755, 760, 766, 839, 850,
861, 923, 934, 945, 956, 1007, 1018, 1029, 1040, 1102, 1113, 1124, 1197,
1203, 1208, 1287, 1292, 1298, 1371, 1382, 1393, 1455, 1466, 1477, 1488, 1539,
1550, 1561, 1572

04.07.

334, 345, 356, 418, 429,
440, 513, 524, 603, 608, 687, 698, 771, 782, 793, 855, 866, 877, 888, 950,
961, 972, 1045, 1056, 1135, 1140, 1219, 1230, 1303, 1314, 1325, 1387, 1398,
1409, 1420, 1482, 1493, 1504, 1577

04.08.

350, 361, 372, 445, 451,
456, 535, 540, 546, 619, 630, 641, 703, 714, 725, 736, 787, 798, 809, 820,
882, 893, 904, 977, 983, 988, 1067, 1072, 1078, 1151, 1162, 1173, 1235, 1246,
1257, 1268, 1319, 1330, 1341, 1352, 1414, 1425, 1436, 1509, 1515, 1520

04.09.

383, 388, 467, 478, 551,
562, 573, 635, 646, 657, 668, 730, 741, 752, 825, 836, 915, 920, 999, 1010,
1083, 1094, 1105, 1167, 1178, 1189, 1200, 1262, 1273, 1284, 1357, 1368, 1447,
1452, 1531, 1542

04.10.

399, 410, 483, 494, 505,
567, 578, 589, 600, 662, 673, 684, 757, 768, 847, 852, 931, 942, 1015, 1026,
1037, 1099, 1110, 1121, 1132, 1194, 1205, 1216, 1289, 1300, 1379, 1384, 1463,
1474, 1547, 1558, 1569

04.11.

331, 342, 353, 415, 426,
437, 448, 499, 510, 521, 532, 594, 605, 616, 689, 695, 700, 779, 784, 790,
863, 874, 885, 947, 958, 969, 980, 1031, 1042, 1053, 1064, 1126, 1137, 1148,
1221, 1227, 1232, 1311, 1316, 1322, 1395, 1406, 1417, 1479, 1490, 1501, 1512,
1563, 1574

04.12.

347, 358, 369, 380, 442,
453, 464, 537, 548, 627, 632, 711, 722, 795, 806, 817, 879, 890, 901, 912,
974, 985, 996, 1069, 1080, 1159, 1164, 1243, 1254, 1327, 1338, 1349, 1411,
1422, 1433, 1444, 1506, 1517, 1528

04.13.

374, 385, 396, 469, 480,
559, 564, 643, 654, 727, 738, 749, 811, 822, 833, 844, 906, 917, 928, 1001,
1012, 1091, 1096, 1175, 1186, 1259, 1270, 1281, 1343, 1354, 1365, 1376, 1438,
1449, 1460, 1533, 1544

04.14.

328, 401, 407, 412, 491,
496, 502, 575, 586, 597, 659, 670, 681, 692, 743, 754, 765, 776, 838, 849,
860, 933, 939, 944, 1023, 1028, 1034, 1107, 1118, 1129, 1191, 1202, 1213,
1224, 1275, 1286, 1297, 1308, 1370, 1381, 1392, 1465, 1471, 1476, 1555, 1560,
1566

04.15.

339, 344, 423, 434, 507,
518, 529, 591, 602, 613, 624, 686, 697, 708, 781, 792, 871, 876, 955, 966,
1039, 1050, 1061, 1123, 1134, 1145, 1156, 1218, 1229, 1240, 1313, 1324, 1403,
1408, 1487, 1498, 1571, 1582

04.16.

355, 366, 377, 439, 450,
461, 472, 523, 534, 545, 556, 618, 629, 640, 713, 719, 724, 803, 808, 814,
887, 898, 909, 971, 982, 993, 1004, 1055, 1066, 1077, 1088, 1150, 1161, 1172,
1245, 1251, 1256, 1335, 1340, 1346, 1419, 1430, 1441, 1503, 1514, 1525, 1536

04.17.

371, 382, 393, 404, 466,
477, 488, 561, 572, 651, 656, 735, 746, 819, 830, 841, 903, 914, 925, 936,
998, 1009, 1020, 1093, 1104, 1183, 1188, 1267, 1278, 1351, 1362, 1373, 1435,
1446, 1457, 1468, 1530, 1541, 1552

04.18.

325, 336, 398, 409, 420,
493, 504, 583, 588, 667, 678, 751, 762, 773, 835, 846, 857, 868, 930, 941,
952, 1025, 1036, 1115, 1120, 1199, 1210, 1283, 1294, 1305, 1367, 1378, 1389,
1400, 1462, 1473, 1484, 1557, 1568

04.19.

330, 341, 352, 425, 431,
436, 515, 520, 526, 599, 610, 621, 683, 694, 705, 716, 767, 778, 789, 800,
862, 873, 884, 957, 963, 968, 1047, 1052, 1058, 1131, 1142, 1153, 1215, 1226,
1237, 1248, 1299, 1310, 1321, 1332, 1394, 1405, 1416, 1489, 1495, 1500, 1579

04.20.

363, 368, 447, 458, 531,
542, 553, 615, 626, 637, 648, 710, 721, 732, 805, 816, 895, 900, 979, 990,
1063, 1074, 1085, 1147, 1158, 1169, 1180, 1242, 1253, 1264, 1337, 1348, 1427,
1432, 1511, 1522

04.21.

379, 390, 463, 474, 485,
558, 569, 580, 653, 664, 748, 827, 911, 922, 995, 1006, 1017, 1090, 1101,
1112, 1185, 1196, 1280, 1359, 1443, 1454, 1527, 1538, 1549

04.22.

333, 406, 417, 428, 501,
512, 596, 675, 759, 770, 843, 854, 865, 938, 949, 960, 1033, 1044, 1128,
1207, 1291, 1302, 1375, 1386, 1397, 1470, 1481, 1492, 1565, 1576

04.23.

349, 360, 444, 607, 691,
702, 786, 797, 881, 892, 976, 1139, 1223, 1234, 1318, 1329, 1413, 1424, 1508

04.24.

455, 539, 550, 634, 645,
729, 740, 824, 987, 1071, 1082, 1166, 1177, 1261, 1272, 1356, 1519

04.25.

387, 482, 577, 672, 919,
1014, 1109, 1204, 1451, 1546


(4). Nincs megfelelő magyarázat arra, hogy miért
éppen március 24-ét választották, logikusabb lett volna március 22.


 
A "Régi magyar kalendáriumok és a naptárreform" című szakdolgozat másodközlése


Régi magyar kalendáriumok és a naptárreform 1/4

Régi magyar kalendáriumok és a naptárreform 3/4


Régi magyar kalendáriumok és a naptárreform 4/4

Hozzászólás

hozzászólás