Csányi János krónikája

1155

A feljegyzés szerzője egy, a 17. század második és a 18. század első felében élt soproni evangélikus polgár, Csányi János (Hanns Tschány) volt. A krónikás a nyugat-magyarországi város mai Fövényverem utca 1. szám alatti házában élt. Sopron város tanácsának tagjaként működött, hivatalából azonban — nem tudni milyen okból — 1683. január 8-án elbocsátották. Ezután bányamesterként dolgozott. E pozíciójában — más bányavárosokhoz hasonlóan — a bányaigazgatás teendőit látta el, hatáskörébe többek között a kutatási és művelési jogosítványok kiadása, a bányák üzemben tartásának ellenőrzése, a bányászok egymás közti polgári peres ügyei, a büntetőügyek elbírálása, a munkaügyi viták eldöntése tartozott.
Naplójának eredeti címe a kissé cirkalmas Verzaichnus Etlicher Historien so von den 1670 Jahr her geschehen Ihn den Königreich Ungern, und absonderlich bey unser Stath Oedenburg welche ich Hanns Tschány zur sonderlicher Nachricht den Nachkömlingen hab aufgeschrieben volt. A krónikás nemcsak az üstökösről készített feljegyzéseket, hanem megörökítette a városban történt lényeges eseményeket is. A napló az 1670-es esztendőben indul, és 1704-ben zárul, de már az utolsó évet fia, az 1685. november 10-én született Csányi György Fülöp jegyezte. A feljegyzések nyomtatásban is megjelentek 1858-ban Pesten Paur Iván gondozásában, magyarázó előszóval a Magyar Történelmi Tár V. kötetében, valamint 1934-ben Sopronban, Ungarische Chronik vom Jahre 1670 bis 1704. Kivonat Hans Tschány’s… krónikás könyvéből címmel.
Valószínűleg Csányi György Fülöp volt a szerzője az 1705–1706-os esztendőt feldolgozó, szintén soproni illetőségű polgár által jegyzett krónikának. Ez is napvilágot látott nyomtatásban; Kovachich Márton György adta ki 1805-ben Budán Sammlung kleiner noch ungedruckter Stücke (Buda, 1805.) VI. Beschreibung der Belagerung Ödenburgs in Nieder-Ungarn Anno 1705 und 1706 címmel.
A naplónak a Halley-üstökösre vonatkozó fejezetét teljes terjedelmében – német nyelven – 1889-ben a Természettudományi Közlöny, részleteiben, magyarul, Az Élet és Tudomány Kalendáriumának 1984. évi kötete, valamint az 1985-ben megjelent A Halley-üstökös című kiadvány közölte.

Az Evangélikus Élet 2007/40. számában megjelent cikk másodközlése

Hozzászólás

hozzászólás