A dunaújvárosi csillagász szakkör története

1187

Elhunyt szakkörvezetőnk, Rapcsány Mihály nagy érdeme volt, hogy kapcsolataival elérte egy csillagda létrehozását, azonban támogatásra csak a Dunai Vasmű fény, és porszennyezett területén volt lehetőség. A Vasmű igazgatóság főépületén 1966-ban elkészült a kupola, alatta pedig egy fényerős 30 centiméter átmérőjű Newton reflektor kapott helyet, melynek főtükrét Farkas István csiszolta. Sajnos a több emeletes irodaépület hosszú folyosóin keresztül, nehézségbe ütközött a kis csillagda bemutatási célból történő látogatása, amit tovább nehezítettek a rendészeti kötelmek. Ekkor a szakkör létszáma már 45 főre emelkedett, de rendszeresen csak a csapat egytizede járt a foglalkozásokra, ahol a tevékenység főleg elméleti síkon haladt, és távcsöves bemutatóik szervezetlenek voltak. A hetvenes évek elején fokozódó intenzív acélgyártás következtében gyakran vörös füst és por borította a városi eget, amely károsító tényező társult a gyár előtti autóparkoló húsz méter magas lámpaoszlopairól sugárzó fénnyel. Mindez lehetetlenné tette az észlelési munkát, ami oda vezetett, hogy a kis bemutató csillagda csak néhány évig funkcionált, és a szakkörnek csak a törzsemberei maradtak.

A hetvenes évek közepén szinte vonzotta a fiatalokat Weisz Csaba kémia-fizika szakos tanár, aki ismét fellendítette az amatőr mozgalmat. Kiemelkedően tevékenykedtek S. Tóth László, csillagász diplomával rendelkező tanár munkássága alatt, amikor városunkban egy országos csillagászati vetélkedő is lezajlott. A későbbiekben ismét visszaesett az amatőr tevékenység, amely újból csak elméleti jelleget öltött, amelynek következtében lassan gyérültek a távcsöves bemutatóik, és a 80-as évek végére a létszám 4-5 főre apadt.

A TIT kezdeményezésére 1990. elején újraindultak a heti foglalkozások, de nélkülözték a távcső melletti munkát, így mi amatőrök különváltan tartottuk foglalkozásaikat. Csapatunknak a városi Munkásművelődési Központ adott otthont, ahol 1992-ben saját elhatározással megalakítottuk a SZÍRIUSZ CSILLAGÁSZ SZAKKÖRT. Nagy változást hozott számunkra a Hyakutake és a Halle-Bopp üstökös megjelenése, majd az 1997. szeptemberi holdfogyatkozás, amit műszereinken át közel 500 ember látott. Lassan felélénkült a szakköri munka, gyakoribbá váltak előadásaink és távcsöves bemutatóink. Közben felkeresett bennünket Dr. Zseli József, akinek köszönhetően közös vidéki észleléseink rendszeressé váltak, majd az 1999-es napfogyatkozás alkalmával még szorosabb lett a kapcsolat tagjaink között, amelynek hírére még a régi társaink is felzárkóztak. A heti egy foglalkozáson kívül, – riadóláncunknak köszönhetően – gyakran találkozunk közös észleléseken, és néhányan közülünk asztrofotózással kezdtek foglalkozni, ami arra ösztönzött bennünket, hogy másnak is láthatóvá tegyük az égbolt szépségeit.

Első kiállításunk a CSILLAGÁSZAT 2000, mely ugyanez év április 17-29. között volt a városi művelődési házban. Meghívott vendégünk Csizmadia Szilárd csillagász nyitotta meg kiállításunkat, melynek anyaga kisebb részben saját, és főként az MCSE-től kölcsönkért kiállítási anyagból állt. Mindnyájan úgy éreztük, hogy kellő összetartással helyi csoporttá alakulhatunk, így 2001. március 23-án 13+ 1 fő tiszteletbeli taggal megalakult:

A MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET DUNAÚJVÁROSI CSOPORTJA

A Szíriusz csillagász szakkör tovább él, és munkája szervesen összekapcsolódik az MCSE helyi csoport tevékenységével, hiszen a kezdő amatőröket is bevezetjük a csillagászat rejtelmeibe, és az észlelési-távcsőépítési munkába. Csoportunknál gyakorivá váltak az érdeklődők számára meghirdetett előadások, melyek többségét saját erőből tartottuk, például a Naprendszerünk a csillagok között, és a bolygók égi útja címmel. Dr. Zseli Józsefnek köszönhetően több esetben tartunk szakirányú filmvetítést a csoport, és ismeretterjesztő filmvetítést az érdeklődők részére. Dunaújvárosi tárlatainkon túl számos kiállítást rendeztünk a közeli településeken, így többek között Nagyvenyimen, Mezőfalván, Adonyban, Nagykarácsonyban, amelyek minden esetben vetítéssel kísért előadásokkal és távcsöves bemutatókkal társultak. Foglalkozásainkon a friss csillagászati érdekességekről minden szakköri tag értesül, mert az új Internetes híreket felolvasva tesszük közzé. Egyesületünk helyi csoportjaival, a BALATONFŰZFŐI, és KISKUN CSOPORTTAL folyamatosan tartjuk a kapcsolatot közös észlelések, és előadásaikon való részvétel formájában. A 2005-s évben Dr. Zseli József kiállításai a budapesti planetáriumon túl, szerepeltek a veszprémi egyetemen, Solt és Kecskemét városokban, majd Dunaújvárosban.

Csoportunk számos iskolai bemutatót, előadást és közös vidéki észlelést szervezett, ám az aktív munka mellett 2006 végére számos probléma gyűlt össze. Többek között elterjedt a híre, hogy otthonunk, a Munkásművelődési Központ 2007 januárjától jelentősen megemeli a teremhasználati díjat, ami várhatóan tovább csökkentette volna az amúgy is lassan kiöregedő csoportunk létszámát. A feszült helyzetben apró nézeteltérések indukálódtak, ami odavezetett, hogy Szakos Szelimen csoportvezetőnk lemondott. Helyét, 2006. 12. 08.-án egy ambiciózus fiatalember, az 1990-óta MCSE soraiba lépett Horváth Zsolt vette át, akinek közbenjárására sikerült új (tagdíjmentes) helyet találni a dunaújvárosi Civilek Házában (Martinovics u. 26). A csoport pályázatokon is szeretne indulni, amit részben az anyagi források is indokolnak, ám ez csak egy Civil Szervezeten belül valósulhatna meg ezért 2006. 12. 08.-i dátummal megalakítottuk:

A DUNAÚJVÁROSI AMATŐRCSILLAGÁSZ EGYESÜLETET

– DACSE –

Az Egyesület alapítóülésén megjelent új tagokon kívül részt vett a helyi csoport 90%-a, ezzel a MCSE Dunaújvárosi Csoportja szerves részévé vált a Dunaújvárosi Amatőrcsillagász Egyesületnek. Az egyesületté válással egy erősebb egységet alkottunk meg, amelynek heti foglalkozásai péntekenként 16-18h között zajlanak a dunaújvárosi Civilek Házában (Martinovics u. 26.). Rendszeres bemutatóinkon kívül az ingyenes teremhasználatért cserébe, (derült idő esetén) minden hónap utolsó pénteki napján távcsöves bemutatót tartunk.

A Dunaújvárosi Amatőrcsillagász Egyesület működésének célja, hogy a MCSE helyi csoportjával karöltve információkkal, ismeretterjesztő filmek vetítésével, távcsöves bemutatásokkal kalauzolják e tudomány ösvényein az érdeklődőket. Különböző csillagászati rendezvények szervezését is vállaljuk, ugyanakkor hosszú távú célunk egy obszervatórium létrehozása Dunaújváros határában.

Ennek főműszerét, a DUNAFERR Zrt. (Vasmű) régi csillagdájában található, – jelenleg lerobbant állapotú – 300/2400 Newton tubus+mechanika alkotná. A tükör ugyan hiányzik belőle, de ezt a problémát és a mechanikus felújítást Ferenczi Béla barátunk meg tudja oldani.

A leendő obszervatóriumot egy fényszennyezéstől mentes helyre tervezzük, a már ki gondolt épülettel és kupolával, előbb azonban ki kell kérni a darabokat a DUNAFERR Zrt.-től. Az obszervatórium megvalósítására pályázatot akarunk beadni, ám e hosszú távú programhoz előbb meg kell várnunk, amíg az egyesület (DACSE) hivatalosan bejegyzett szervezet lesz.

Dunaújváros, 2007. január 30.

Az MCSE Dunaújvárosi Csoport http://dunaujvaros.mcse.hu/Magunkrol/cssztortenete.html honlapján megjelent cikk másodközlése

Hozzászólás

hozzászólás