Lezárult a 2020/21-és Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak

2261

NYILVÁNOS DÖNTŐ A NAPFÉNY VÁROSÁBAN (Szeged, 2021. június 5–6.)

Amint néhány jelenlévő fizikatanár kolléga lelkesítően megemlítette a verseny szervezőinek: különös helyzetben volt a csillagászati döntő 2020-ban is és most is! 2020-ban épp a COVID miatti lezárás előtti utolsó nyilvános versenydöntő volt a miénk Szombathelyen – és most, az alig 1-2 héttel ezelőtti nyitás utáni egyik legelső (tudomásunk szerint a második) ilyen, nagyobb létszámú, jelenléti részvétellel megtartott szaktárgyi döntő. Az érdem azonban nem csupán a miénk, szervezőké, hanem a döntőbe bejutott 20 diák családjáé (akik szülői hozzájárulásuk megadásával támogatták gyerekeik jelenléti részvételét), a felkészítő tanároké, és természetesen maguké a diákoké is. Valamennyi szervező nevében mondhatjuk: felemelő volt látni azt az örömöt mindenkin, amit a karantén-időszak utáni felszabadultság, a fizikai találkozás lehetősége, és a közös érdeklődési kör mentén kialakult közösségi élmény nyújtott.

A rendezvénynek idén a Szent-Györgyi Albert Agóra adott otthont, igazgatója, Orbán Hedvig nyitotta meg 2021. június 5-én, szombaton kicsivel a tervezett 10:30-as időpont után a versengést, az intézmény rövid bemutatásával kiegészítve. A még érvényben lévő zárt téri járványügyi szabályoknak mindenben igyekeztek eleget tenni a helyi és a szakmai szervezők is: pl. távolságtartással rendezték be székekkel a Kamaratermet, ami a másfél napos döntő központi helyszíne volt, ill. a regisztrációkor mindenkitől elkérték és rögzítették a védettségi információkat (kártya, applikáció, stb.).

Prof. Dr. Szatmáry Károly egyetemi tanár, a zsűri elnöke megnyitja a döntőt
(Fotó: Hegedüs Tibor)

A megnyitóünnepség levezetője, Dr. Szalai Tamás (SzTE, Szeged) ezután bemutatta az idei zsűrit: elnöke Prof. Dr. Szatmáry Károly (SzTE, Szeged), az MTA Doktora, Dr. Borkovits Tamás (SzTE Bajai Obszervatórium), az MTA Doktora, Dr. Bódi Attila (ELKH CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet, Budapest), Dr. Kovács József (ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium, Szombathely) és Udvardi Imre (Könyves Kálmán Gimnázium, Budapest; az IOAA nemzeti koordinátora). A zsűri elnöke a szakma nevében üdvözölte a jelenlévő tanárokat, szülőket, és kiemelte, hogy az a 20 diák, aki eljött Szegedre, már eleve győztes, hiszen tudásukat, készségeiket jócskán próbára tevő, három nehéz bevezető forduló legjobbjaiként jutottak be a döntőbe. A félórásra tervezett megnyitó utolsó perceiben Dr. Hegedüs Tibor (SzTE Bajai Obszervatórium, és IAU NEAC), fő szervező először az idei döntő feladatszerzőinek mondott köszönetet, illetve 9 fős csapatának, akik a másfél napos program során a gördülékeny lebonyolítást fogják segíteni (köztük a már fentebb említett Dr. Szalai Tamás, Czavalinga Donát doktorandusz (SzTE, Szeged), Dálya Gergely doktorandusz (ELTE, Budapest), Dóráné Csupó Anikó (SzTE Bajai Obszervatórium), Jäger Zoltán doktorandusz (ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium), Kalup Csilla (CSFK/ELTE, Budapest), Nyerges Gyula (Budapesti Planetárium), Pál Boróka (SzTE, Szeged), Világos Blanka (CSFK/ELTE, Budapest)), végül pedig az első, elméleti forduló főbb tudnivalóit sorolta fel. Mivel az idő közben nagyon elszaladt, a ceremoniális rész lezárásával rögtön kérte a versenyzőktől minden okoskészülékük kikapcsolását, és táskákba történő elpakolását, mert a megnyitóról rögtön indulni kellett az engedélyezett kellékekkel (érettségin megengedett típusú számológéppel, íróeszközökkel, stb.) az első emeleti élményműhely-termekbe. Nem köztudott, de a csillagászati döntőkön még a függvénytáblázat használatát is mellőzni kell, a feladatok megoldásához szükséges konstansokat, esetleg olyan formulákat, amelyek ismerete a diákoktól nem várható el, külön lapon szoktuk kiosztani a feladatsorral együtt. A verseny idejére minden diák húzott egy 3 jegyű számot, és minden forduló kidolgozása során a HUNxxx kóddal jelölte megoldási lapjait. Így biztosítjuk mindig az anonimitást, hogy még véletlenül se befolyásolja a pontozókat semmilyen irányba a diák nevének ismerete. A kódoknak megfelelő neveket tartalmazó lapot azonnal lezárta egy borítékba a kódkiosztást levezénylő szervezőnk, és ezt a borítékot csak másnap, a pontozás befejezése és az eredménytábla véglegesítése után bontotta fel a zsűri.

A termek berendezése hasonló volt az előző néhány döntőhöz: viszonylag nagy asztalok két végénél, egymással szemben ültek a versenyzők, és közéjük egy nagy takarólemezt állítottunk fel. Mindkét teremben 2-2 versenyfelügyelő ellenőrizte a forduló tisztaságát, szabályosságát, ha fogyott a megoldások kidolgozásához kiosztott lepecsételt papír, akkor azt is pótolták. A 2 óra leteltével mindenki betette valamennyi értékes megoldási lapját egy borítékba, és ezeket a lebonyolító kollégák összegyűjtötték.

A versenyzők az elméleti feladatokat oldják meg
(Fotó: Hegedüs Tibor)

Amíg a diákok az elméleti fordulót írták, a vendégek egy izgalmas és aktuális űrhajózási előadást hallgathattak meg az „Űrkutatás élettani problémái, az űrhajós-kiválogatás követelményrendszere” címmel (Dr. Szabó Sándor docens, ROVGYI, Kecskemét), majd a vendéglátó Agóra élménylaborját látogatták meg, ahol látványos fizikai kísérleteket mutatott be az Agóra szakembere.

Az adatelemzési feladatok számítógépes megoldása
(Fotó: Hegedüs Tibor)

A közös ebédet az Agóra udvari pavilonjában tálalta a cateringet biztosító cég. A szokásos csoportkép is az udvaron készült el, ebéd után. Kis pihenőt követően a diákok véletlenszerűen kiválasztott fele a legfelső emeleten található számítógépterembe vonult fel, az adatfeldolgozási fordulóra. A másik fele, a vendég tanárokkal és szülőkkel (valamint a teremfelügyelettel éppen nem elfoglalt lebonyolítókkal) szakmai tárlatvezetéssel a híres számítógép-történeti állandó-, valamint a telefontörténeti alkalmi kiállítást tekintették meg. A fordulóra rendelkezésre álló 1 óra elteltével a lebonyolítók először begyűjtötték és letörölték a gépekről a megoldásfájlokat, majd elindították a második turnus munkáját. Hagyományszerűen arra is ügyeltek a szervezők, hogy ne találkozhassanak a fordulót már teljesített versenyzők a következő turnussal. A kávészünet után az első turnus diákjai is megnézhették a kiállítást.

Munkában a zsűri
(Fotó: Hegedüs Tibor)

Vacsora fele közeledve fokozódott a szervezők-lebonyolítók izgalma is: mindenki az eget, és a különféle meteorológiai előrejelző honlapokat fürkészte. A legutolsó percekig teljesen kétesélyes volt a távcsöves forduló megrendezhetősége. Ennek ellenére a lebonyolítást segítők lelkesen szerelték össze a 10 db, e célra Szegedre hozott 15 cm-es Newton távcsövet, amit 2019. óta mindenki csak úgy hív: „olimpiai távcső”, hiszen ezeket használták Keszthelyen a magyar rendezésű nemzetközi olimpián a versenyzők. Természetesen készültek „felhősidő feladatok” is, de mindenki boldogan konstatálta, hogy a Napfény városa, nevéhez híven éjszaka is derült maradt annyira, hogy a kitűzött feladatok nagy részét mindenki teljesíteni tudta.

Készülődés az esti/éjszakai észlelési fordulóra
(Fotó: Hegedüs Tibor)

A korábbi évekhez képest viszont annyival későbbre került a döntő időpontja, hogy a Nap égi helyzete miatt nagyon sokára sötétedett csak be, így az utolsó turnus utolsó észlelési feladatát éjjel 11-kor tudta befejezni. Külön dicséret illeti a távcsöves feladatok megoldását ellenőrző-segítő-lebonyolító szakembereket, akik közé több zsűritag is beállt segíteni, jól koordinált összmunkájuk nélkül nem sikerült volna a rendelkezésre álló rövid idő alatt minden versenyzővel végigészleltetni valamennyi feladatot. Jól ki is fáradt a nap végére mindenki. A diákok egyik részének (és a legtöbb zsűritagnak, lebonyolítónak) szerencsére alig néhány perces sétát igénylő távolságban sikerült szállást szerezni, és a távolabbi szállásokhoz sem kellett 15 percnél hosszabb gyaloglás. Mindenki azzal az elégedettséggel térhetett nyugovóra, hogy sok év után először sikerült valódi égbolt alatti észlelési fordulót lebonyolítani!

Az időjárás végül megengedte, hogy mindenki elvégezze az észlelési feladatokat
(Fotó: Hegedüs Tibor)

Másnap, 2021. június 6-án (vasárnap) a pavilonban elfogyasztott közös reggeli után rögtön a planetáriumi forduló következett volna, amit a még fennálló COVID-korlátozások miatt idén nem lehetett a helyszínen felállított, kis mobil planetáriumban lebonyolítani, így ehelyett egy égboltismereti/szférikus csillagászati tesztlapot kellett kitöltenie a döntősöknek, 1 óra időtartam alatt (ezt szintén az elméleti forduló során már használt termekben írták meg).

A következő feladatra várva
(Fotó: Hegedüs Tibor)

Amíg a zsűri és segítői a pontozás időre történő befejezésén dolgoztak, addig – döntőink szokásos menetrendjét követve – idén is két izgalmas szakmai prezentációt hallgathattak meg a jelen lévők: először Dr. Szalai Tamás (SzTE) „Szupernóva-robbanások vizsgálata a földfelszínről és a világűrből”, majd egy rövid kávészünet után Prof. Dr. Szabó Gábor akadémikus (az ELI-ALPS Kutatóközpont igazgatója) „Élvonalbeli lézerfizikai kutatások Szegeden – az ELI és a Nemzeti Lézeres Transzmutációs Laboratórium” című előadását. Mindkettő után sok hozzászólás, kérdés hangzott el, mutatva a hallgatóság érdeklődését.

Prof. Dr. Szabó Gábor akadémikus, egyetemi tanár előadása
(Fotó: Hegedüs Tibor)

Az előre tervezett időponthoz képest minimális késéssel, 13:15-kor szállhatott fel a füst: a kamaraterembe bevonuló zsűri és segítőik meghozták a végeredményt és az okleveleket, emléklapokat, valamint a négy első helyezettnek járó tárgyjutalmakat. Szokás szerint a nemzeti olimpiai keretbe beválasztott diákok (idén 12) felsorolásával kezdte a zsűri elnöke, hátulról az egyre jobb helyezések felé haladva. Őket is megtapsolta a közönség, és a zsűriasztalnál emléklapot vehettek át, a COVID miatt kézfogás nélkül. Az utolsó négy névhez érve érezhetően nőtt az izgalom a teremben. Okleveleiket Szatmáry professzor úrtól, emléklapjukat pedig Szabó professzor úrtól vehették át, míg tárgyjutalmaikat a fő szervező adta át, a díjakat felajánló szponzorok távollétében. A versenyt és a versenyzőket a kezdetektől a mostani döntőig segítő, jelen lévő tanárok szintén emléklapot vehettek át, a közönség elismerő tapsa kíséretében. Azoknak a tanároknak, akik a döntőre személyesen nem tudtak eljönni, postán fogjuk kiküldeni az idei verseny emléklapját. Mindannyiuk áldozatos munkájának köszönhető, hogy a világjárvány ellenére is sikerült lebonyolítani az elmúlt, igen nehéz tanévben a versenyt.

Az idei olimpiai keretbe bejutott 12 fő:

Miután az igazi tétet jelentő helyezések névsora kiderült, a zsűri elnöke kivetítette a teljes pontozási táblázatot, amit minden résztvevőnek és felkészítő tanáraiknak meg fogunk küldeni június folyamán. Túl sok idő nem maradt a záró ünnepségből, így idén az egyes feladatok megoldásainál tapasztaltakról nem adott elemzést a zsűri, de általános vélemények azért megfogalmazódtak. Legvégül Kalup Csilla adott rövid tájékoztatást az új nemzeti válogatott tagjainak az őszi online olimpiára történő felkészítés menetrendjéről, amely jelentősebb eseményein (nyári tábor, felkészítő hétvégék, stb.) történő részvétel iránt több, a keretből kimaradt diák is nagy érdeklődést tanúsított, így ígéret hangzott el a szervezők részéről, hogy amennyiben lehetőség (és szállás+étkezési kapacitás lesz), költségtérítéses alapon megpróbálják megoldani néhány plusz hely biztosítását. Természetesen a válogatott keret tagjai számára a felkészítő programok, valamint a hozzájuk kapcsolódó szállás és étkezési ellátás díjmentesek lesznek, köszönhetően a Nemzeti Tehetségprogram és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásainak.

A döntő győztese, Varga Vázsony jól megérdemelt jutalmával, egy távcsővel
(Fotó: Hegedüs Tibor)

A szokásos záró állófogadásos ebéd során már a versengés izgalmaiból felszabadultan, vidáman beszélgettek a kísérő tanárok, szülők, diákok és a szervezők-lebonyolítók. A felkészítésben közvetlenül érintettek a közeljövő feladatairól, mások már a következő tanév új versenyéről. Ekkor került először említésre, hogy némi változás lesz a szervezés terén: az egész lebonyolítási láncolatot egy tapasztalt, fiatal csapat fogja augusztustól segíteni, akik egy sor újítást is be szeretnének vezetni, amelyek mind a versenyben részt vevő tanárokat, iskolákat fogják segíteni, a korábbinál gördülékenyebb tájékoztatással, az internet bizonytalanságaival szemben is jobban bebiztosított technológiával. Ennek hatásait hamarosan mindenki megtapasztalhatja, és abban is bízunk, hogy a kapcsolódó PR tevékenység továbbfejlesztésével a versenyzési folyamatba bekapcsolódó iskolák és diákok száma is a korábbinál gyorsabb ütemben fog tovább növekedni.

A döntő résztvevői és szervezői, lebonyolítói
(Fotó: Hegedüs Tibor)

Az idei versenyt, és különösen a döntő megrendezését anyagilag is támogatták az NTP-NTMV-20-B-0005 és TMV-M-20-B-0041 számú pályázati projektek, valamint a Budapesti Távcső Centrum, az AstroTech KFT, és a Bajai Obszervatórium Alapítvány. Nagy köszönet illeti a Szent-Györgyi Albert Agóra igazgatóját és valamennyi dolgozóját, akik mindvégig odaadóan vettek részt a döntő sikeres lebonyolításában.

Hozzászólás

hozzászólás