93 éves korában elhunyt George Herbig

1051

2013. október 13-án, 93 éves korában elhunyt George Herbig, a csillagkeletkezési folyamatok és a fiatal csillagok fejlődésének úttörő kutatója. Nevét a Herbig-Haro objektumok és a Herbig Ae/Be típusú csillagok őrzik.

2013. október 13-án, 93 éves korában elhunyt George H. Herbig, a University of Hawaii at Manoa emeritus professzora, a National Academy of Sciences tagja. A kaliforniai egyetemen 1948-ban megszerzett PhD fokozat után hosszú és rendkívül gazdag pályafutásának jelentős része a Lick Obszervatóriumhoz kötődött, ahonnan 1987-ben csatlakozott a hawaii egyetem csillagászati intézetéhez, melynek 2001-től nyugalmazott professzora volt. A csillagok keletkezésével és a fiatal csillagok fejlődésével kapcsolatos úttörő jellegű kutatásai alapozták meg mindazt, amit ma erről a területről tudunk, így személyét már évtizedek óta általános elismerés és tisztelet övezi, tulajdonképpen világszerte őt tartják a csillagkeletkezési kutatások egyik atyjának.

20131015_93_eves_koraban_elhunyt_george_herbig_1

George H. Herbig (1920-2013)
[Karen Teramura, UH IfA]

George Herbig lefektette azon csillagok azonosításának és fizikai jellemzésének alapjait, melyek legkorábbi humán őseink idejében – ami nem is volt olyan régen – még nem is léteztek. Felismerte, hogy az ún. T Tauri típusú csillagok tömege nagyjából megegyezik a Napéval, de sok tulajdonságukban, például a mágneses aktivitásban, a színképi emissziós jellemzőikben vagy a lítiumtartalmukban csillagunkat messze „túlszárnyalják”.

Klasszikus cikkében a fiatal T Tauri csillagok nagyobb tömegű megfelelőinek keresési stratégiájára is útmutatást adott, definiálva ezen csillagok részletes jellemzőit. Ma ezeket a szintén fiatal, 2-8 naptömegű objektumokat Herbig Ae/Be csillagokként tartjuk számon. Azonosította a fiatal változócsillagok egy igen érdekes alosztályát is, melynek tagjait FU Ori jelű reprezentáns képviselőjük után fuoroknak nevezzük, de része volt az éppen megszületett csillagok által kifújt szuperszonikus áramlások felfedezésében is, melyeket azóta Herbig-Haro objektumokként ismerünk.

20131015_93_eves_koraban_elhunyt_george_herbig_2

Az egyik legismertebb Herbig-Haro objektum, a HH 47 katalógusjelű.
[J. Morse/STScI, NASA/ESA]

Herbig fundamentális eredményeit számos díjjal ismerték el, ezek közül kiemelkedik az 1975-ös, az American Astronomical Society által adományozott Henry Norris Russel Lectureship, illetve az Astronomical Society of Pacific által 1980-ban odaítélt Bruce Medal, melyekkel a tudományos közösség tisztelgett munkássága előtt. A modern csillagászatban betöltött kiemelkedő szerepe ellenére Herbig rendkívül szerény ember volt, aki nem szeretett saját magáról beszélni, inkább mindig azt hangsúlyozta, hogy ő mit köszönhet másoknak.

Forrás:

Hozzászólás

hozzászólás