Országos csillagászati verseny és diákolimpiai válogató 2017/18

4524

A magyar csillagászati diákolimpiai munkacsoport ezúton hirdeti meg a 2018-as Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia (IOAA) magyar keretének kialakítását célzó válogatóversenyét a matematika és fizika terén tehetséges, a csillagászat és az űrkutatás iránt érdeklődő középiskolás diákok számára. A versenyben részt vehetnek hazai és határon túli magyar ajkú, a 2017/2018. tanévben középiskolába járó diákok. Ezen belül további életkori megkötés nincs, de felhívjuk a figyelmet, hogy a versenyben előkerülő témakörök alapvetően a 10-12. évfolyamos diákok feltételezhető ismeretanyagára építenek.

Az IOAA versenysorozatot 2007-ben indította útjára 21 ország; az érdeklődés állandó növekedésével a tavaly Indonéziában rendezett olimpián már 41 ország képviseltette magát. Mi, magyarok, 2011 óta minden évben jelen vagyunk: a lengyelországi (Krakkó), a brazil (Rio de Janeiro), a román (Suceava), a görög (Volosz), az indonéz (Magelang) és az indiai (Bhubaneswar) olimpiákon összesen 1 ezüstéremmel, 6 bronzéremmel és 7 dicsérettel öregbítették tanulóink országunk hírnevét.

Az idei válogatóversenyen túl (amely a 2018-as nemzetközi döntőre utazó csapatról dönt majd) fél szemmel már 2019-re is érdemes figyelni, amikor is Magyarország rendezi meg a nemzetközi olimpiai döntőt. Az érdeklődő, még a 2018/19-es tanévben is középiskolába járó diákok számára különösen hasznos lehet az idei válogatóversenyen történő tapasztalatszerzés, hiszen ha idén nem is kerülnek be az olimpiai csapatba, jövőre még nagyobb eséllyel szállhatnak majd versenybe a hazai megrendezésű diákolimpiára jutásért, ahol a tervek szerint hazánkat két csapat is képviselni fogja.

A 2017/18 tanévi válogatóversenyről:

A verseny három bevezető fordulóval indul. Mindhárom forduló (a korábbiaktól eltérően) a versenyre jelentkező iskolákban bonyolódik le: az első két forduló hagyományos, írásban megoldandó feladatlapokon zajlik majd, míg a harmadik forduló egy, az iskola által biztosítandó számítógépeken megoldandó, gyakorlati feladatsor lesz. A bevezető fordulók – a felkészülést segítendő – előre megadott témakörök mentén zajlanak majd.

A három forduló összesítése után legjobb teljesítményt nyújtottakból alakul ki az országos döntő résztvevőinek névsora – ezt is a verseny honlapján hirdetjük ki. A tervek szerint 2018. március 2-3-án lezajló nyilvános döntő legjobbjaiból kerül ki a magyar olimpiai keret, akik azután megkezdik felkészülésüket a 2018-as nemzetközi olimpiai döntőre.

Az egyes fordulók időpontjai és témakörei:

  • I. (iskolai) forduló: 2017. október 3. (kedd), 15.00 óra (időtartam: 120 perc)

A feladatsor témakörei: gravitációs törvény, Kepler-törvények, geometriai optika (távcsövek), égitestek geometriai távolságmérése, parallaxis

  • II. (iskolai) forduló: 2017. november 7. (kedd), 15.00 óra (időtartam: 120 perc)

A feladatsor témaköreit közvetlenül az I. fordulót követően adjuk meg!

  • III. (iskolai, számítógépes) forduló: 2018. január 9. (kedd), 15.00 óra (időtartam: 120 perc)

A feladatsor témaköreit és a technikai részleteket közvetlenül a II. fordulót követően adjuk meg.

  • Az országos döntő tervezett időpontja: 2018. március 2-3.

Az erőpróbák során olyan csillagászati ismeretekre is szükség lehet a diákok részéről, amelyeket nem feltétlenül kerülnek elő az iskolai órákon. Ezért a verseny honlapján online segédanyagok, mintafeladatok közzétételével segítik a felkészülést. Ezek az alapszinttől egészen a nemzetközi versenyszintig jutáshoz is tudnak útbaigazításul szolgálni. A verseny és terjedő diákolimpiai mozgalom célja nem kizárólag az olimpiai keret kiválogatása évről évre, hanem az is, hogy többféle formában is segítsük a középiskolai tanár kollégákat a csillagászati témakörök feldolgozásában, illetve csillagászati példák, összefüggések más témakörökhöz történő hozzákapcsolásában.

Mindezzel párhuzamosan 2015 óta regionális olimpiai felkészítő szakköröket működtetünk, jelenleg az alábbi városokban: Budapest, Debrecen, Szombathely és Baja. A 2017/18 tanévi szakkörök szeptember folyamán indulnak, de menet közben is csatlakozhatnak hozzájuk új érdeklődők is. Az ezekre történő jelentkezés célszerűen területi alapon történhet – a kapcsolatfelvételhez szükséges információk szintén a már többször említett (és levelünk végén pontosított című) honlapon találhatóak meg.

Az iskolai fordulókat szervező, lebonyolító kollégák áldozatos munkáját erőnkhöz mérten igyekszünk honorálni, elsősorban a részükre a három bevezető forduló után eljuttatandó könyvekkel, csillagtérképekkel, planetáriumi belépőkkel és kedvezményes obszervatóriumlátogatási lehetőségekkel (ezek a programunkhoz csatlakozott hazai intézmények egy egész osztályra vonatkozó ingyenes látogatásra és kapcsolódó szakmai program biztosítására vonatkoznak),

A jól szereplő versenyző diákok pedig amellett, hogy segítik iskoláik hozzájutását a fentebb említett lehetőségekhez, maguk is kapnak majd csillagászati ajándékokat, pl. 3D csillagászati képeket, kedvezményes táborozási lehetőségeket A döntőbe jutottak külön, értékes ajándékokat kapnak majd, amelyeket a döntő során vehetnek át; az első 5 helyezett emellett kiemelten értékes tárgyjutalmakat kap majd.

A versenyről (és a csillagászati diákolimpiai programról) bővebb információk az alábbi honlapon találhatók:

http://www.bajaobs.hu/IOAA/

Egyéb, menetközben felmerülő kérdések, problémák tekintetében használható e-mail címek:

vetelkedo@bajaobs.hu hege@electra.bajaobs.hu

Mindenkinek minél nagyobb lelkesedésű részvételt és sikeres versenyzést kívánunk!

Hozzászólás

hozzászólás