Űrtávcsővel a rejtélyes Blazhko-effektus nyomában

1103

Az
Astronomy and Astrophyics c. folyóirat legújabb számában a
kiemelt cikkek között közli a CoRoT RR Lyrae csoport eredményeit
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet
kutatóinak domináns részvételével. A Paparó
Margit vezette magyar kutatócsoport és külföldi kollégáik a
francia-európai CoRoT (Convection,
Rotation and planetary Transits) műholdat
használták az RR Lyrae típusú pulzáló változócsillagok
vizsgálatára. A típus egyes képviselőinek szabályos
fényváltozásában ciklikus változások (amplitúdó és
fázismoduláció) figyelhetők meg, melyek időskálája a néhány
naptól a néhány száz napig terjed. A Szergej Nyikolajevics
Blazskó (az elterjedtebb angol átírással Blazhko) orosz csillagászról elnevezett moduláció oka mindmáig
rejtély, holott maga a jelenség több mint száz éve ismert.

A
V1127 Aquilae pulzációs ciklusai az idő függvényében. Jól
látható a fénygörbe erős modulációja.

A CoRoT 2006 decembere
óta számos fedési exobolygót fedezett fel, emellett a
fényességmérés nagy pontossága és a kitűnő mintavételezés
révén nagyszerűen használható a csillagok oszcillációinak
vizsgálatára. Az eszköz a V1127 Aquilae nevű, erős
Blazhko-modulációt mutató RR Lyrae csillagot és környezetét
143 napig figyelte meg folyamatosan. Az adatsor 5 Blazhko-ciklust
fed le, és a valaha mért legpontosabb, modulációt mutató RR
Lyrae fénygörbe.

Ennek megfeleően
magát a Blazhko-modulációs frekvenciát, valamint első és
második harmonikusát is sikerült detektálni a V1127 Aql
frekvenciaspektrumában. A modulációt leíró, szokásos triplet és
kvintuplet szerkezeten túl magasabb rendű, a modulációt jellemző,
egyenlő közű frekvenciastruktúra jelentkezik az alapmódus és
harmonikusai körül, egészen a nyolcadik rendig. A legmeglepőbb
eredmény mégis a domináns (alapmódusú) pulzációt és annak
modulációját leíró frekvenciacsúcsokon kívül megfigyelt
további kilenc frekvencia. Ezek valószínűleg nemradiális
pulzációval magyarázhatók. Az új periodicitások egy további
elemet jelentenek a Blazskó-jelenség megértését jelképező
kirakójátékban. A kirakó darabjainak száma egyre több, a pontos
magyarázat azonban még várat magára.

A Fourier-spektrumban
talált új, független csúcsok.

A magyar kutatók az
adatok analízisében, értelmezésében és a kapcsolódó
modellszámításokban is vezető szerepet játszottak.

***

First
CoRoT light curves of RR Lyrae stars. Complex multiplet structure and
non-radial pulsation detections in V1127 Aquilae

Szerzők:
M. Chadid, J. M. Benkő,
R. Szabó, M. Paparó
, E.
Chapellier, K. Kolenberg, E. Poretti, G. Bono, J.-F. Le Borgne, H.
Trinquet, S. Artemenko, M. Auvergne, A. Baglin, J. Debosscher, K. N.
Grankin, E. Guggenberger és W. W. Weiss

Astronomy
& Astrophysics 510, A39, 2009

Hozzászólás

hozzászólás