Új típusú szupernóva-robbanást azonosítottak

1025

A szupernóvákat két fő csoportba oszthatjuk. Az elsőbe az ún. kollapszárok tartoznak, ilyen módon nagytömegű csillagok fejezik be pályafutásukat. A másik csoport az Ia típusú szupernóváké, ez esetben az explózió egy kettős rendszer fehér törpe komponensét érinti, és a modellek szerint azt teljes egészében el is pusztítja. Az új típus az Iax jelzést kapta, az ilyen robbanások halványabbak és kisebb energiájúak, mint az Ia típusúak, ezért valószínűleg a fehér törpe a kataklizmában nem is semmisül meg. A kutatócsoport vezetője, Ryan Foley (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics) szerint egy mini szupernóváról van szó, az Iax a szupernóva-populáció "törpéje".

A kutatók összesen 25 darab Iax típusú szupernóvát detektáltak, ezek közül egyik sem idős csillagokkal teli elliptikus galaxisban robbant, ami azt sugallja, hogy ezek az explóziók fiatal csillagrendszerekben történnek. Az észlelési adatok széles körét áttekintve a csoport arra a következtetésre jutott, hogy a robbanás olyan kettős rendszerekben következik be, melyek egyik komponense egy fehér törpe, ami a külső hidrogénburkát elvesztett kísérőjétől héliumot szív el. Nem teljesen világos azonban, hogy végső soron mi okozza a kataklizmát. Elképzelhető, hogy a külső héliumréteg robban be, ami aztán egy lökéshullámot indít a fehér törpébe, de az is lehet, hogy először a fehér törpe gyullad be az akkréció nyomán feldúsult hélium hatásának köszönhetően. A törpe azonban mindkét esetben túlélheti a katasztrófát, ellentétben az Ia típusú robbanásokkal.

Fantáziarajz az új, Iax típusú szupernóva-robbanás progenitoráról. A jobb oldalon látható forró, kék héliumcsillagról anyag áramlik az akkréciós korongba burkolódzó szén/oxigén fehér törpe irányába. A hélium feldúsulása miatt bekövetkező robbanást a fehér törpe sok esetben túlélheti.
[Christine Pulliam (CfA)]

Foley és kollégái becslése szerint az Iax gyakorisága harmada az Ia típusénak. Annak oka, hogy csak ilyen kevés példányt detektáltak belőle, abban keresendő, hogy a leghalványabb fényessége mindössze század része az Ia típusúakénak. A munkát a tervek szerint 2017-ben elkezdő LSST (Large Synoptic Survey Telescope) azonban akár több ezret is azonosíthat majd belőlük.

Az eredményeket részletező szakcikk az Astrophysical Journal c. folyóiratban fog megjelenni.

Forrás:

Hozzászólás

hozzászólás