Idegen világokra vadászik a Deep Impact üstökösszonda

827

A NASA Deep Impact nevű űrszondája 2005. július 4-én történelmi tettet hajtott végre. A Tempel 1-üstökösbe egy apró lövedék csapódott be, az anyaszonda pedig néhány száz kilométeres távolságból vizsgálta a keletkező törmelékfelhőt, valamint a becsapódás nyomait. A Deep Impact révén számos értékes információval gazdagodtunk az üstökösök tulajdonságaival kapcsolatban. Az űrügynökség nemrég a küldetés meghosszabbítása mellett döntött: az új úticél a Hartley 2-üstökös, melyet a szonda a tervek szerint 2010 októberében közelít majd meg.

A NASA illetékesei azonban az utazás során sem hagyják feladat nélkül nagy sikerű szondájukat: az űreszköz műszereivel öt közeli csillagot vizsgál meg útközben, hogy a már korábban felfedezett forró Jupiter típusú bolygók mellett további kísérőket mutasson ki körülöttük. A szonda célja elsődlegesen a már ismert gázóriások csillaguk előtti átvonulásainak megfigyelése. Ehhez a központi égitest fényében időszakosan bekövetkező, kis mértékű (legfeljebb 1-2 százaléknyi) csökkenést kell kimérni, lehetőleg minél több alkalommal.

Fantáziakép a Deep Impact/EPOXI küldetésről (NASA/JPL)

Bár közvetlenül csak az óriásbolygók jelenlétét lehet majd kimutatni a szonda méréseiből, az adott rendszerben esetleg létező kisebb bolygók is detektálhatók az óriás mérhető fedéseinek időbeli előre-hátra csúszásaiból. Az effektus oka, hogy a kisebb bolygók gravitációs hatása kis mértékben perturbálja a megfigyelt planéta pályáját, így a fénygörbéken a fedési időpontok csekély mértékű, ám elegendően hosszú adatsorból már kimutatható eltolódásokat szenvedhetnek.

Csillaguk előtt átvonuló óriásbolygók esetében a kísérő égitestek légköréről is kaphatunk információkat. Ehhez a rendszerről különböző keringési fázisokban kell színképfelvételt készíteni: egyszer bolygóátvonuláskor (mikor a csillag és a bolygó együttes spektrumát látjuk), egyszer pedig akkor, mikor a planéta a csillag mögött van (ekkor csak a csillag színképe figyelhető meg). A spektrumok különbségéből a bolygólégkör alkotóelemeire, ill. ezek mennyiségére lehet következtetni.

A kiterjesztett missziót át is keresztelték, mostantól EPOXI néven folytatódik tovább. A mozaikszó a két új projekt, a bolygótranzit-vizsgálatok (Extrasolar Planet Observations and Characterization, EPOCH), ill. a további üstökösvizsgálatok (Deep Impact Extended Investigation, DIXI) betűszavainak összeolvadásából keletkezett.

Forrás: NASA JPL News Releases, 2008.02.07.

Kapcsolódó cikkünk: Támadás a Tempel-1 üstökös ellen, 2005.07.05.

Hozzászólás

hozzászólás