Megfigyelhető-e a fotoszintézis más bolygókon?

1062

A Földön kívüli, de földihez hasonló életformák megfigyelése, illetve
kimutatása távcsövek segítségével rendkívül nehéz lehet. Egy égitest
légkörében lévő oxigén, metán és vízgőz könnyen megfigyelhető
összetevők, azonban élet nélkül is megjelenhetnek. Roger Knacke
(Pennsylvania State University) vizsgálatai alapján lényegesen jobb
lehetőségeket kínál az infravörös tartomány a fotoszintetizáló
élőlények nyomainak keresésére. Bolygónkon a fotoszintetizáló növények
és mikrobák az infravörös tartományba eső hullámhosszak jelentős részét
visszaverik, így védekeznek a túlmelegedés ellen. A kutató modelljével
azt közelítette, milyen visszavert színképet kapunk egy olyan
bolygóról, amelynek felszínét óriási mennyiségben borítják egyszerű,
egymáshoz hasonló fotoszintetizáló élőlények.

A
TPF űrteleszkóp-rendszer első eleme, egy 2014 körüli földkörüli pályára
álló, a vizuális és az infravörös tartományban üzemelő koronográf (JPL NASA nyomán)

Ilyen
algák, baktériumok és egyéb, jórészt a napfényt használó élőlények
teríthették be a Föld felszínét fejlődésének nagy részében: 3,5-től
mintegy 0,6 milliárd évvel ezelőttig. A földtörtének tehát 80-85%-ában
bolygónkat (erősen leegyszerűsítve) fotoszintetizáló mikrobák alkotta
biomassza fedte – ezek spektrális nyoma pedig elméletileg kimutatható
lenne távcsöves megfigyelésekkel.

A kutató számításai szerint
ideális esetben egy ilyen planéta által visszavert közeli inftravörös
sugárzás mindössze néhány százalékkal lenne erősebb, mint egy hasonló,
de élettelen bolygóé. Ez a kis mennyiség azonban a közeli
égitesteknél elméletileg kimutatható lehet a kb. 10 év múlva induló TPF
(Terrestrial Planet Finder) űrteleszkóppal, amely kifejezetten
Föld-típusú égitestekre fog vadászni a közelben. A berendezés a 30
fényévnél közelebb lévő bolygókat sikeresen detektálhatja – így
összesen kb. 200 jelölttel számolhatunk, amelyeknél lenne esély az élet
kimutatására. Mindez természetesen csak elméleti modell, ami abból
indul ki, hogy a földihez hasonló biológiai fejlődés más bolygókon is
jellemző lehet.

Forrás: New Scientist 2005.05.27.

Hozzászólás

hozzászólás