Szuper-Neptunuszt fedezett fel Bakos Gáspár csoportja

952

A Bakos Gáspár (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics) csoportja által működtetett HATNet távcsőhálózat az egyik legeredményesebb, fedési exobolygók után kutató projekt. A csoport legújabb felfedezése, melynek – a többi tízhez hasonlóan a hálózat nevéből származó – jelölése HAT-P-11b, többek között azért érdekes, mert a fedési exobolygók között eddig ez a legkisebb méretű, sugara a Földének 4,7-szerese, tömege pedig 25-szöröse. Ezen paramétereivel a Jupitertől jócskán elmarad, a Neptunusznál azonban nagyobb, így jogos a szuper-Neptunusz megjelölés. Neptunuszhoz hasonló exobolygót már többet is találtak, de ezeket mind spektroszkópiai úton azonosították. A HAT-P-11b az első ilyen objektum, melyet a fedési módszerrel fedeztek fel. Ez rögtön lehetőséget biztosított a méretének megbecslésére, míg a tömegérték a későbbi spektroszkópiai észlelésekből származik.

Fantáziarajz a bolygóról. A planéta alapvetően kék, a kissé vöröses színárnyalatot csillaga sugárzása okozza.
[David A. Aguilar (CfA)]

A HAT-P-11b központi csillaga egy K4 színképtípusú, a Napnál 20-25 százalékkal kisebb és hidegebb törpe, távolsága a Földtől 120 fényév és a Hattyú csillagképben figyelhető meg. A bolygó a csillagot 4,88 nap alatt kerüli meg, azaz nagyon közel van hozzá, így hőmérséklete elérheti az 1100 fokot. Ez utóbbi miatt – a forró Jupiterek mintájára – a forró Neptunusz megjelölés is megilleti, ráadásul ebben a csoportban szintén az első, melyet fedési úton azonosítottak. Pályájának excentricitása nagy, majdnem eléri a 0,2-et. Csillagának radiális sebességében körülbelül 12 m/s amplitúdójú változást okoz, aminek kimutatása nem egyszerű feladat a törpe nagy kromoszferikus aktivitása által okozott színképi változások miatt.

Vannak arra utaló jelek, hogy a HAT-P-11 rendszerben még egy további bolygó is lehet, ennek megerősítéséhez és a planéta paramétereinek meghatározásához azonban további radiálissebesség-mérések szükségesek. Egy másik csoport a Gliese 436 körül is detektált egy fedési szuper-Neptunuszt, ennek azonosítása azonban spektroszkópiai úton történt, a fedést csak ezután sikerült kimérni.

A HAT-P-11 égi pozíciója a NASA rövidesen, 2009 tavaszán felbocsátani tervezett Kepler űrobszervatóriumának egyik célterületén található, így várhatóan a földi megfigyelésekből származtatott paramétereknél sokkal pontosabb adatok is hamarosan rendelkezésre fognak állni a HAT-P-11b(c)-ről.

Az eredményeket részletező szakcikk az Astrophysical Journal c. folyóiratban fog megjelenni.

Forrás:

 

Polaris TV: Távoli világok, távoli bolygók (beszélgetés exobolygókról)

Hozzászólás

hozzászólás