Látványos gázbuborék egy haldokló vörös óriás körül

1387
A Földtől mintegy 1500 fényévre lévő, a Camelopardalis (Zsiráf) csillagképben megfigyelhető vörös óriáscsillag, az U Cam egy élete vége felé járó égitest. A fejlődés ezen szakaszába érve a kis tömegű (max. 3-4 naptömegnyi) csillagok külső rétegei nagy mértékben kitágulnak, a felszíni gravitációs gyorsulás értéke lecsökken, így néhány ezer évente jelentős mennyiségű, főleg héliumból álló anyagot dobnak le magukról. Ezen csillagok légkörében – jóval kisebb mennyiségben – oxigén és szén is található; mivel az U Cam esetében a kettő közül az utóbbi mennyisége dominál (ami meglehetősen ritka), ezért az ún. széncsillagok kategóriájába soroljuk. Az intenzív anyagkiáramlások során a csillag teljes tömegének akár felét is elvesztheti, míg végül csak a magja marad meg inaktív fehér törpecsillag formájában.

A Hubble Űrtávcső ACS (Advanced Camera for Surveys) kamerájával sikerült megörökíteni a haldokló csillag legutóbbi gázhéj-lefújódása eredményeképp kialakult, hatalmas buborékot. A gázbuborék közepén a csillag fényét látjuk – maga az U Cam azonban (bár valóban egy nagyon nagy méretű csillag) a képen igazából csak egy pixelnyi nagyságúnak kellene, hogy látszódjon. A magyarázat az, hogy mivel a halvány gázrétegek megörökítéséhez egy relatíve hosszabb expozícióra volt szükség, a fényes csillag a kép középső tartományában lévő pixelek jelentős részét beégette.

Az U Cam-ról ledobódott, látványos gázbuborék a Hubble Űrtávcső felvételén (ESA/NASA).

További érdekesség, hogy bár a legtöbb esetben az említett intenzív anyagkidobódások szabálytalan ütemben, aszimmetrikus módon zajlanak, az U Cam esetében szinte tökéletesen gömbszimmetrikus gázhéjat látunk.

Forrás: NASA News, 2012.07.06.

Hozzászólás

hozzászólás