150 éves rekord a Hattyúban

1295

Ha mostanában valaki alaposabban megszemléli a Cygnus (Hattyú)
csillagképet, észreveheti, hogy a Hattyú nyakán egy „új" csillag
látszik, mely elérte, sőt kicsit túl is haladta a közelében
található η (éta)
Cygni 4 magnitúdós fényességét. Ez az „új" csillag a χ (khí)
Cygni, mely egy
jól ismert pulzáló vörös óriáscsillag a Mira típusú változócsillagok
osztályában. Ezek a felfúvódott objektumok (sugaruk meghaladhatja akár
a Föld átlagos naptávolságát is!) periodikusan kitágulnak és
összehúzódnak a belsejükben lejátszódó folyamatoknak köszönhetően, így
fényességváltozásuk megfigyelésével belső szerkezetükre lehet
következtetéseket tenni. A χ Cygni átlagosan 408 nap alatt tágul ki és
húzodik össze, míg fényességmaximumai általában a szabad szemmel
városból alig észrevehető 4,5–5
magnitúdó közötti fényességet érik el. Így ez a mostani maximum nagyobb
figyelmet érdemel.

A Magyarországról július végén, augusztus elején kora este látható ég.  

Katalógusadatok szerint a χ Cygni 1686-os, Gottfried Kirch által
történt felfedezése óta megfigyelt legnagyobb fényessége 3,3 magnitúdó
volt. Ezt 1847-ben Friedrich Wilhelm August Argelander német
csillagász, a változócsillag-kutatás megteremtője figyelte meg. Meg
kell jegyezni azonban, hogy a
3,3 magnitúdós érték a legfényesebb egyedi megfigyelésre vonatkozik, és
Argelander többi fényességbecsléset alapján valószínűbb, hogy a csillag
legfeljebb 3,5 magnitúdós fényességet
ért el.

A 320 évre visszanyúló feljegyzések szerint  jelenleginél
fényesebb maximuma mindössze öt alkalommal következett be, ezek a
következők voltak (zárójelben a megfigyelő csillagászok neve):

1702. április, ~3,8 (Kirch)
1845. szeptember, 3,8 (Argelander, Heis, Schmidt)
1847. december, 3,5 (Argelander, Heis, Schmidt)
1857. december, 3,6 (Argelander, Heis, Schmidt, Winnecke)
1864. október, 3,9 (Heis, Schmidt)

A fentieken túl az is valószínűnek tűnik, hogy a középkori koreai csillagászok által 1404 novemberében felfedezett vendégcsillag
szintén a χ Cygni lehetett, a mostanihoz hasonlóan  fényes
maximumban.

A  χ Cygni észlelőtérképe. A csillagok mellett feltüntett értékek a fényességek tizedmagnitúdóban.

A
mellékelt térkép alapján bárki felkeresheti a csillagot, majd az adott
fényességű csillagokhoz viszonyítva megbecsülheti a χ Cygni
fényességét. Az időpontot és fényességet az MCSE Változócsillag
Szakcsoportjához juttathatjuk el (vcssz@mcse.hu).

Forrás: VSNET, Eric Broens

Ajánlat: az MCSE Változócsillag Szakcsoportja

Hozzászólás

hozzászólás