Látványos Vénusz-Jupiter együttállás február 1-jén hajnalban

1296

Az égbolt két legfényesebb bolygója átlagban kétévente szorosan megközelíti egymást. Ilyen esemény lesz február első napján, de már a korábbi napokban is jól láthatóan közeledik egymáshoz a Nyilas csillagképben tartózkodó két fénylő égitest. A két planéta jóval a Nap előtt kel fel.  Előbb a –4 magnitúdó fényességű, 12,5” átmérőjű és 85%-os megvilágítottságú Vénusz bolygó emelkedik fel a horizont fölé 05:25-kor, a navigációs szürkület végén, majd néhány perc múlva a tőle 40’ távolságban levő, –1,9 magnitúdós, 32,6” méretű Jupiter követi. Az idő előrehaladtával fokozatosan csökken a kettejük közötti távolság, ami a 07:12-kor bekövetkező napfelkeltekor már csak 38 ívperc lesz lesz, vagyis alig valamivel több, mint a Hold látszó átmérője.


A mostanihoz hasonló Vénusz-Jupiter együttállás 1993. november 8-án hajnalban (Mizser Attila felvétele) 

A csökkenés ekkor nem áll meg, a két bolygó közötti távolság 13:12-kor lesz a legkisebb, ekkor mindössze 35’16”-re lesznek egymástól. Érdemes lesz a nappali égbolton is felkeresni őket, hiszen egy binokulár, sőt kisebb amatőr távcső látómezőjébe is kényelmesen beleférnek mindketten. Kis és közepes nagyítással a nappali égbolton is felismerhető a Vénusz fázisa és a Jupiter két felhősávja. Nagyméretű amatőrtávcsővel (30 cm és felette) megpróbálkozhatunk a Jupiter holdjainak megpillantásával is. Alapobjektíves fényképezőgéppel és rövid expozíciós idővel napkelte előtt megörökíthető az egymáshoz közel levő szép égi páros, csillagászati távcső primer fókuszában fotózva megörökíthetők a Jupiter holdjai és a Vénusz fázisa is.

A két bolygó a következő napokban is látványos párost alkot a hajnali égen, de természetesen fokozatosan távolodnak egymástól. Derült idő esetén magunk is meggyőződhetünk arról, hogy a bolygók valóban "bolyonganak". 

A két fényes bolygó legközelebbi, hasonlóan látványos találkozása 2011. május 11-én várható.

Cikkünk a Meteor csillagászati évkönyv 2008 előrejelzése alapján készült.

Hozzászólás

hozzászólás