Első lépés a Nobel-díj felé: magyar diáksiker exobolygós témában

926

A lengyel szervezésű First Step to the Nobel Prize in Physics című középiskolás versenyt Waldemar Gorzkowski (1939-2007)
kezdeményezésére 1992-ben hirdették meg először, és azóta minden évben megrendezik.
A verseny rendkívüli sikerét mutatja, hogy évente stabilan 200 körüli(!) versenydolgozat érkezik
a First Step bíráló testületéhez. Az alapító Gorzkowski professzor 1970-2007 között a
fizika diákolimpia titkári, majd elnöki tisztét is betöltötte. A First Step versenyt a diákolimpia
kiegészítéseként indította útjára: míg a diákolimpiák középpontjában a
számolási és mérési feladatok állnak, a First Step önálló kutatómunka végzésére invitálja
a diákokat. Ennek keretében saját mérések alapján kell tudományos következtetésre jutni,
a mérést, az eredményt és az elméleti hátteret pedig egy kb. 20-30 oldalas, angol nyelvű
dolgozatban kell bemutatni.

Galgóczi Gábor és az 1 méteres teleszkóp, Magyarország legnagyobb távcsöve.

A verseny fődíja egy egy hónapos
kutatóútra szóló meghívás Lengyelországba, a Lengyel Tudományos Akadémia vagy a vezető
lengyel egyetemek egyikére, ahol a nyertesek a dolgozatukban elkezdett munkát folytathatják,
és az önálló továbbfejlődéshez szükséges alapvető készségeket és ismereteket is megszerzik.
A verseny (sajnos) kevésbé ismert Magyarországon, de néhány éves gyakorisággal
találunk magyar diákokat a nevezettek között.

A szorgalmas diák keze alatt ég a munka (az 1 méteres távcső kezelőpultja)

A XIX. First Step versenyen indult Galgóczi Gábor, az ELTE Apáczai Csere János Gimnáziumának
diákja. Dolgozatának témája exobolygók megfigyelése volt, a méréseket a Polaris Csillagvizsgálóból
és az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézetének piszkés-tetői állomásán végezte.
A megfigyelt célpontok a HAT-P-14b bolygó (ez a mérés készült a Polarisból), valamint a HAT-P-20b
és az XO-4b bolygók (ezek a piszkés-tetői 1 méteres RCC teleszkóppal készült megfigyelések).
A CCD méréseket a Polaris személyzetének (Tordai Tamás) és az MTA CSKI munkatársainak
(Kiss L. László, Szabó M. Gyula) útmutatása alapján végezte és értékelte ki. A fénygörbék alapján
meghatározta az adott rendszerekben keringő bolygók méretét, és a tranzit időpontok stabilitása
alapján felső becslést adott a bolygók körül keringő esetleges holdak tömegére is.

Az XO-2 fénygörbéje 2011. március 7-én (a minimum környékén lévő hullámzás
kikorrigálatlan műszeres melléktermék)

Gábor dolgozatának különleges érdeme, hogy különböző műszerekkel végzett méréseket, és
adatainak további elemzésével (bolygók méretének meghatározása, lehetséges holdak vizsgálata)
a csillagászat egyik húzóágazatába tudott bekapcsolódni. Dolgozatával első helyezést nyert a versenyen, a lengyelországi kutatóút szervezése jelenleg folyamatban van. A történet külön érdekessége, hogy Gábor egyik témavezetője, Szabó M. Gyula az V. First Step versenyt nyerte meg, szintén Kiss L. László témavezetésével (1997-ben).

Hozzászólás

hozzászólás