Határ a csillagos ég: távcsőidő-pályázat középiskolás diákoknak

1148

A Magyar Tudományos
Akadémia Konkoly Thege Miklós Csillagászati
Kutatóintézete
(MTA KTM CsKI)
pályázatot hirdet középiskolai tanulók
részére annak alkalmából, hogy az ENSZ
2009-et a Csillagászat Nemzetközi Évének
nyilvánította. 400 éve történt, hogy
Galilei és kortársai elõször végeztek
csillagászati megfigyeléseket
távcsővel.

A pályázati kiírás
A pályázati adatlap

A pályázók
köre:
A pályázaton részt vehet minden
magyarországi és határon túli magyar, 14 és
18 év közötti
középiskolai diák. Kizárólag 3 fős csapatok
pályázatait fogadjuk el. Egy iskolából
több csapat is pályázhat.

A piszkés-tetői Schmidt-távcső.

A pályázat
témája
: Végiggondolni, hogy melyik az a
csillagászati objektum, amit Magyarország egyik
legnagyobb távcsövével, az MTA KTM CsKI
Piszkés-tetői Obszervatóriumának 60/90/180 cm-es
Schmidt-teleszkópjával meg szeretne örökíteni
a csapat. Rövid indoklását várjuk annak,
hogy milyen tudományos, esetleg szubjektív szempontok
alapján választották az adott égitestet,
van-e magyar vonatkozása, netán valamilyen különleges
aktualitása. Van-e lehetőség valamely tudományos
kérdés eldöntésére vagy sejtés
igazolására a felvételek alapján? Miért
lehet érdekes a megörökítendő égitest a nagyközönség
számára?

Beküldési
határidő:
2009. május 15. 24h 00m

Az elbírálás határideje : 2009. június 10.

A pályázat
célja,
hogy lehetőséget
teremtsünk Galilei egykori vizuális csillagászati
élményeinek megismétlésére,
megtapasztalására korunk eszközeivel. A pályázat
révén a tanulók a gyakorlatban találkoznak
alapvető csillagászati ismeretekkel, fogalmakkal, úgymint
egy égitest láthatósága, fényessége,
látszó átmérője, színszűrők
használata, digitális képrögzítési
eljárások. Egy tudományos probléma
feldolgozása révén bepillantást nyernek
a XXI. század csillagászati megfigyelési
technikáiba, berendezéseinek használatába,
részt vesznek egy távcsőidő-pályázat
előkészítő munkáiban, csillagászati
felvételek utólagos feldolgozásában.
Fizikai-matematikai ismereteik mellett
számítástechnikai és idegennyelvi
tudásukat is kamatoztathatják.

Díjak: Az
első három helyezett pályázata 1-1 óra távcsőidőt kap 2009
augusztusában az MTA KTM CsKI Piszkés-tetői
Obszervatóriumának 60/90/180 cm-es
Schmidt-távcsövére
a projekt
megvalósítására. Az első helyezett jutalma, hogy
a csapat tagjai felkészítő tanárukkal
együtt meghívást kapnak a
Piszkés-tetői Obszervatóriumba, ahol –
szakember segítségével – személyesen rögzítik a
pályázati
anyagban szereplő objektumot. A
második és harmadik helyezett csapat programjához
intézetünk munkatársai készítik el a
felvételeket. A csapatok a képek feldolgozásához
is kapnak segítséget. Az első három helyezett
pályázat eredményeképpen készült
kép vagy montázs megjelenik az MTA KTM CsKI honlapján
és a magyar tudományos sajtóban.

A pályázat
formai követelményei:

 • A pályázathoz
  kérjük, csatolják a mellékelt adatlapot kitöltve.
 • A pályázatnak
  tartalmaznia kell a választott objektum nevét, égi
  koordinátáit (RA, DEC), és hozzávetőleges
  fényességét.
 • Rövid, maximum 2
  oldalas indoklás szükséges, amiben a választott
  objektum tudományos és kulturális jelentősége,
  magyar kötődése (ha van), esetleges aktualitása
  szerepeljen, és hogy miért éppen erre esett a
  csapat választása. Térjünk ki arra, hogy
  az adott távcső és detektor mennyire felel meg a
  választott égitest megfigyelésére (Ne
  válasszuk a Napot, meteorokat, túl halvány
  égitesteket, stb.) Írjuk le, hogy van-e olyan tudományos
  kérdés, aminek eldöntésében,
  vizsgálatában segítséget nyújthat
  a Schmidt-távcsővel készült megfigyelés.
  Miért lehet érdekes az adott égitest a
  nagyközönség számára?
 • Külön
  részletes leírást kérünk az
  objektum észlelésének kívánatos
  módjáról (maximum 1 oldal)

  • expozíciós
   idők, színszűrők használata
  • az égitest
   mely része szerepeljen a képen, ha nem fér
   el a
   látómezőben, készüljön-e mozaik
  • holdfázis
   nagysága mennyiben zavaró
   és így
   tovább…

A pályázat
technikai követelményei:
A pályázatot
kizárólag elektronikus formában kérjük
beküldeni. Az elfogadható formátumok: PDF, rtf,
Microsoft Word, Openoffice, vagy postscript.

A pályázatokat
a hatar@konkoly.hu címre
kérjük küldeni. Jelige: "Határ a csillagos ég."

Egyéb szempontok a pályázat elkészítéséhez:

 • A teleszkóp
  technikai adatai: 60/90/180 cm Schmidt-teleszkóp
 • A detektor adatai:
  Photometrics CCD-kamera a fókuszban, mérete: 1536×1024
  pixel, 1 pixel mérete: 9 mikrométer
 • A látómező mérete: 26 x18
  ívperc
 • Használható
  színszűrők: B (kék), V (zöld), R (vörös),
  I (infravörös)

Az M81 spirálgalaxis 5 perces expozíciós idejű felvétele a mátrai műszerrel (fotó: Kiss László)

Az értékelés
szempontjai:

 • Az objektum
  Magyarországról legyen megfigyelhető 2009
  augusztusában (törekedjünk a minél nagyobb
  horizont feletti magasságra).
 • Az objektum
  lehetőleg látványos legyen, ne csak egyetlen fénypont
  árválkodjon a képen. Így bármilyen
  érdekesek is az exobolygóval rendelkezõ csillagok,
  vagy a távoli kvazárok, a Schmidt-távcsőben nem nyújtanak
  impozáns látványt. Javasoljuk több színszűrő
  használatát a minél esztétikusabb, végső színes kép készítéséhez.
 • Szóba jövő
  objektumok: naprendszerbeli, galaktikus, extragalaktikus természetes
  égitestek.
 • További fontos szempontok:

  • a tudományos
   indoklás,
  • a választás
   ötletessége, illetve
  • a pályázat
   technikai kivitelezhetősége

 

További információ
kérhető a hatar@konkoly.hu címen.

Kellemes fejtörést,
jó munkát kíván a szervezõbizottság
!

Hozzászólás

hozzászólás