Megjelent a 2008-as Meteor csillagászati évkönyv

766

Meteor csillagászati évkönyv 2008
MCSE, 2007, 340 oldal + 8 oldal színes
melléklet. Bolti ára: 1950 Ft

A 2008-as kötettel jelentősen megújítottuk
csillagászati évkönyvünket. Az évkönyv immár az MCSE gondozásában is
komoly hagyományokra tekinthet vissza. Amikor az 1980-as évek végén
egyesületünk önálló csillagászati évkönyv kiadását határozta el, és
ezzel a nagy múltú hazai évkönyvkiadás folytatását biztosította, a cél
a megszokott Gondolat-évkönyvek folytatása, lehetőség szerint
visszaállítása volt. Amint anyagi lehetőségeink megengedték, ezt a célt
sikerült is elérni: az 1998–2007-es kötetek már mindenben megfeleltek
egy hagyományos csillagászati évkönyvvel szemben támasztott
követelményeknek.

Egy csillagászati évkönyv
egyik fontos szerepe az adott évre vonatkozó csillagászati alapadatok,
valamint az érdekes, látványos, ritka – és természetesen a kötet
lezárásáig előre jelezhető – égi jelenségek pontos közlése mindazok
számára, akiket érdekelnek a csillagos ég jelenségei iránt. A 2008-as
kötetben jórészt szakítottunk a korábbi évek, évtizedek gyakorlatával:
a hosszú oldalakon sorjázó táblázatokkal. Ez a fajta adatközlés
természetesen nem tekinthető minden elemében idejétmúltnak, azonban az
olvasói és a terjesztői visszajelzések alapján úgy érzékeltük, hogy ma
már erősen megcsappant az igény a táblázatos adatok iránt. A
számítástechnika és az internet mai elterjedtsége mellett, amikor egyre
többen használnak különféle planetárium-programokat, és naprakész
információkat kaphatnak az internetről, és ezzel akár személyre szóló
„évkönyvet” is készíthetnek saját használatra, egy hagyományos,
nyomtatott évkönyv gyökeresen más szerepet kell hogy kapjon.

A
2008-as Csillagászati évkönyvben a hagyományos táblázatok nagy részét
elhagytuk, helyettük igyekeztünk a korábbiaknál jóval több szemléletes
ábrával illusztrálni az év folyamán megfigyelhető jelenségeket.
Lényeges és szembeszökő újdonság, hogy az adott hónap csillagászati
érdekességeire hosszabb-rövidebb ismertetőkkel hívjuk fel a figyelmet
(meteorrajok, kisbolygók, üstökösök, változócsillagok,
mélyég-objektumok stb.). Ezekkel az újításokkal szeretnénk még közelebb
hozni az érdeklődőket a csillagos éghez, a korábbi évkönyvekhez képest
céltudatosabban irányítva rá figyelmüket egy-egy égi eseményre.

 

Az évkönyvben színvonalas cikkek egész sorát olvashatjuk:
Kálmán Béla: A napkutatás újdonságai
Bebesi Zsófia: Titán – a Szaturnusz óriásholdja
Tóth Imre: Az üstökösök új világa
Petrovay Kristóf: A Naprendszer keletkezése
Barcza Szabolcs: Új eredmények az asztrofizika világából
Kun Mária:A galaktikus csillagászat újdonságaiból
Szabados László: A Lokális csoport
Szabó M. Gyula: Égboltfelmérések kozmológiája
Éder Iván: Digitális mélyégfotózás

A Meteor csillagászati évkönyv 2008-at várhatóan december elejétől folyamatosan postázzuk mindazok számára, akik megújítják MCSE-tagságukat.

A tagságukat 2008-ra megújító MCSE-tagok, illetve az újonnan belépők az évkönyvet illetményként kapják. A
tagdíj összege változatlan
, 2008-ra is 5800 Ft (illetménykiadványaink: Meteor
csillagászati évkönyv 2008 és a Meteor c. egyesületi lap 2008-es
számai).

A tagdíjak befizethetők személyesen a Polaris Csillagvizsgálóban,
továbbá rózsaszín postautalványon, az MCSE, 1461 Budapest, Pf. 219.
címre befizetve, illetve banki átutalással, a teljes név és cím
feltüntetésével: Magyar Csillagászati Egyesület, 62900177-16700448. Az
évkönyv külön is megrendelhető ill. megvásárolható, ára nem MCSE-tagok
számára 1950 Ft. A Meteor 2008-as előfizetési díja (nem tagok
számára) 6000 Ft.

Budapestiek
és környékbeliek számára mindenképp a Polarisban való tagdíjfizetést
javasoljuk, ez esetben ugyanis azonnal kézbe adjuk az Évkönyvet, a
kiadvány nincs "kiszolgáltatva" a karácsony közeledtével egyre nagyobb
postai forgalomban előforduló késéseknek, sérüléseknek.

Évkönyvünk
bekerült a nagy könyvterjesztő hálózatokba is: a Libri és Líra és Lant
boltjaiban is megvásárolható, emellett természetesen kapható a Budapesti Távcső Centrumban is.

 

Linkajánló

 

Hozzászólás

hozzászólás