Új magyar csillagtérkép

9521

Az új csillagtérkép (A csillagos égbolt) mérete 83×123 cm, a hazánkból látható égboltot egy nagyobb, a tőlünk soha nem látható déli égboltot pedig egy azonos léptékű de kisebb körben ábrázolja. A hasonló térképeken többnyire két, azonos méretű körben mutatják be az eget, ezért az égi egyenlítő alatti csillagképek – habár nagy részük tőlünk is látható – a déli éggömb térképére kerülnek. Így például az Orion csillagkép jól ismert alakját az ilyen térképek "kettévágják”, ami nagyon zavaró.

Részlet A csillagos égbolt c. térképből – A Nagy Nyári Háromszög vidéke

A térkép feltünteti az összes, szabad szemmel látható csillagot, 0,5 magnitúdós lépésekben, tehát az eddig megszokott 1 magnitúdós osztásnál részletesebben. A 4 magnitúdónál fényesebb csillagok színét színképosztályuknak megfelelően láthatjuk. A látványosabb kettőscsillagokat is bejelölték, valamint azokat a változócsillagokat, amelyek szabad szemmel érzékelhetően változtatják fényességüket (a változás mértéke legalább 1 magnitúdó). Mind a 110 Messier-objektumot is megtaláljuk, a szokásos 5 kategória szerint (nyílthalmazok, gömbhalmazok, galaxisok, planetáris ködök, diffúz ködök). A kategóriákat magyar amatőrök – Éder Iván és Szitkay Gábor –által készített gyönyörű asztrofotók szemléltetik. A közismert M45 jelű nyílthalmazról (Fiastyúk) külön részlettérkép is található a térképen. A csillagképek Külön listában szerepel a csillagképek nemzetközi elnevezésére használt 3 betűs latin rövidítés, a teljes latin név és a magyar elnevezés is.

A Tejút sávját fotók alapján, nagy pontossággal jeleníti meg az új térkép, melyet Vizi Péter tervezett, Butuza Tamás Ursa Minor csillagtérkép programjának felhasználásával.

Az új csillagtérkép már kapható a Polaris Csillagvizsgálóban.

Hozzászólás

hozzászólás