Érdi Bálint akadémiai kitüntetése a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából

4802

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Eötvös József-koszorú akadémiai kitüntetést kapott Érdi Bálint, az égi mechanikai kutatások, azon belül is a háromtest-probléma nemzetközileg elismert kiváló szakembere, az ELTE TTK Csillagászati Tanszékének egyetemi tanára, professor emeritusa.

Az elmúlt héten november 3-án volt a Magyar Tudomány Ünnepének nyitónapja, amikor különböző díjakat és kitüntetéseket is átadtak a tudomány művelése, annak oktatása és népszerűsítése terén kimagasló eredményeket elért kutatóknak és professzoroknak. Ez alkalomból nagy megtiszteltetés érte a magyar csillagászatot, annak egyetemi szintű oktatását is: Érdi Bálint Eötvös József-koszorú kitüntetést kapott, összesen hét kitüntetett tudós egyikeként.

Érdi Bálint előadást tart égi mechanikáról 2014-ben, a Bláthy Ottó Informatikai Szakközépiskolában.

Érdi Bálint, az MTA doktora, az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézet Csillagászati Tanszék professor emeritusa, 2015-ben már megkapta a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést is. Elismert kutató, a klasszikus fizikához tartozó égi mechanikának a hagyományokat a modern felfogással ötvöző műveléséért, az égi mechanika fél évszázados oktatásáért, valamint a témában alapműveknek számító tankönyveiért kapta meg most az akadémiai elismerést.

Érdi Bálint kutatási területei az égi mechanika, azon belül is a bolygórendszerek dinamikájának vizsgálatát jelentik, különös tekintettel a Jupiterhez kapcsolódó trójai kisbolygók mozgásának kutatására. Egyetemi előadásai az égi mechanika hagyományos területei (pálya- és perturbációszámítás, háromtest-probléma) mellett bemutatják annak modern irányait is (káoszelmélet). Foglalkozik az égitestek dinamikai problémáival (Jupiter-trójai kisbolygók mozgáselmélete, a Neptunuszon túli rezonáns objektumok, exobolygórendszerek lakhatósági zónáinak stabilitása) és elméleti kérdésekkel (háromtest-probléma regularizálása, szimplektikus leképezések, káosz-detektálási módszerek). 1974 óta dolgozott együtt Szebehely Győzővel (1921-1997), “Dinamikus csillagászat” témában, közös MTA-NSF kutatási programjuk volt az 1980-as években.

Legutóbb szakmai körökben nagy figyelmet keltő eredményt közölt egy fiatal munkatársával, Czirják Zalánnal az égi mechanikai négytest-probléma egy speciális megoldásáról, az úgynevezett “sárkány-konfigurációról”, amely a Celestial Mechanics folyóiratban jelent és amelyet a tekintélyes Nature folyóirat is kiemelten referált.

Az alábbi ábra az égi mechanikai háromtest-probléma Lagrange-féle megoldásaival
kapcsolatos pontok elhelyezkedését mutatja.

A Lagrange-pontok. P1 (pl. a Nap) és P2 (pl. a Föld) mellé egy harmadik P3 testet (pl. egy űrszondát) az Li (i=1,2,3,4,5) pontok valamelyikébe kell elhelyezni, hogy Lagrange-megoldás jöjjön létre (kép: egyetemi jegyzet, Természet Világa, 2016/7).

Egyébként Érdi Bálint tiszteletére kisbolygót neveztek el, a (241363) Érdibálint jelzésű égitestet, amelyet Sárneczky Krisztián fedezett fel 2007. december 19-én a piszkéstetői obszervatórium Schmidt-teleszkópjával. Az aszteroida a 2007 YA4 ideiglenes jelölést kapta. A végső elnevezést Csizmadia Szilárd csillagász javasolta. Az aszteroida a kisbolygók főövében kering.

Mit is kell tudni az Eötvös József-koszorú kitüntetésről? A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége az 1992. decemberi rendkívüli közgyűlés határozatának nyomán 1/1993. számú határozatával a kiemelkedő tudományos életmű elismerésére „Eötvös József-koszorú” elnevezéssel kitüntetést alapított. A kitüntetés olyan 70 év feletti életkorúak kaphatják, akik rendelkeznek a tudomány doktora fokozattal, illetve az MTA doktora tudományos címmel, továbbá a szakmai közvélemény által elismert, kiemelkedő jelentőségű tudományos életművel. Az is kikötés, hogy az Akadémia tagjai a kitüntetésben nem részesülhetnek. Az alábbi képen az Eötvös József-koszorú kitüntetés érme látható.

A Magyar Tudományos Akadémia Eötvös József-koszorú kitüntetésének érme. Az érme egyik oldalán (balra) Eötvös József (1813-1871) író képmása, a másik oldalán (jobbra) pedig a Magyar Tudományos Akadémia székháza látható (kép: MTA).

Az Eötvös József-koszorú kitüntetés báró vásárosnaményi Eötvös József (1813-1871) író emlékére, tiszteletére létrehozott kitüntetés. Eötvös József jogász és író, a Batthány-kormány, majd az Andrássy-kormány vallás- és közoktatási minisztere, az MTA elnöke (1866-tól 1871-ig) és a Kisfaludy Társaság első elnöke (1860-1867), Eötvös Ignác politikus fia és Eötvös Loránd fizikus apja volt.

Érdi Bálint kitüntetéséhez gratulálunk és további sikeres tudományos kutatói és oktatói munkát, valamint jó egészséget kívánunk!

A hír megjelenését a GINOP-2.3.2-15-2016-00003 “Kozmikus hatások és kockázatok” projekt támogatta.

Forrás:

Az Eötvös József-koszorú idei kitüntetettjei (MTA Hírei, 2017.11.03.)

Kapcsolódó internetes oldalak:

Hozzászólás

hozzászólás