Hallgatók a kutatásban: öt éves a Csillagászati Intézet demonstrátor programja

Szeptember 25-ig lehet jelentkezni az idei felhívásokra.

4179

A CSFK Csillagászati Intézete bő öt éve, 2017 elején tette közzé első felhívását, amelyben hallgatóknak ajánlott pályázati lehetőséget fizetett demonstrátori pozíció betöltésére. A kiírás mögötti szándékot elsősorban az vezérelte, hogy észlelők új generációja sajátítsa el a Piszkéstetői Obszervatórium távcsöveinek kezelését. De az észlelői mellett a kutatói utánpótlás támogatása is cél volt, ezért a hallgatók témavezetett kutatómunkába is bekapcsolódtak. Az első pályázatok sikere után a demonstrátor program kibővült numerikus asztrofizikai és mérnöki pozíciókkal is, azok számára, akik nem feltétlen mérésekkel és adatfeldolgozással szerettek volna foglalkozni, illetve a támogatási időszak is igazodott már az egyetemi félévekhez.

A program elindítását nem csak az új észlelők iránt igény hívta életre, hanem Kiss László, a Csillagászati Intézet akkori igazgatójának saját tapasztalatai is, abból az időből, amikor ő maga dolgozott egyetemi demonstrátorként Szegeden. A program eddigi tapasztalatai alapján a pénzügyi támogatás egyre fontosabbá válik az egyetemisták megélhetésének biztosításához, hiszen így több lehetőséget kaphatnak a leendő szakmájukba való beletanulásra, mintha egyéb foglalkozásokból kellene biztosítani a saját megélhetésüket. A program pedig az indulástól kezdve bírja Kiss László, a CSFK jelenlegi főigazgatója, és Szabó Róbert, a CSI igazgatója és a program irányítójának támogatását.

A legutóbbi, 2021/2022-es évfolyam, illetve az őket oktató csillagászok a Piszkéstetői Obszervatórium új konyhájában, 2021 októberében. (Fotó: Kalup Csilla)

A 2017 óta eltelt időszakban 37 hallgató kapott lehetőséget arra, hogy demonstrátorként az intézetben végezze kutatómunkáját, egyetemi tanulmányaival párhuzamosan. A program sikerét jelzi, hogy közülük azóta többen megkezdték, ketten – Könyves-Tóth Réka és Zsidi Gabriella – pedig már be is fejezték doktori tanulmányaikat. Emellett számos hallgatónk nyert felvételt mesterképzési és doktori programokra neves külföldi egyetemeken (többek között: MPIA, Németország; Bochumi Egyetem, Németország; St. Andrews Egyetem – Egyesült Királyság; Leideni Egyetem – Hollandia; Helsinki Egyetem, Finnország; Bécsi Műegyetem, Ausztria). A hallgatók nagy többsége készített TDK dolgozatokat is, amelyek tíz OTDK helyezést és hét különdíjat nyertek el eddig a 2019-es és 2021-es OTDK rendezvényeken.

De nem csak ebben jeleskednek a hallgatóink, hanem közülük sokan szakcikkek társszerzői is lettek a munkájuknak köszönhetően. Már több, mint 60 impakt faktoros publikáció kapcsolható a demonstrátor programhoz, amelyek közel 600 hivatkozást gyűjtöttek össze eddig. Ráadásul voltak, akik saját kutatási eredményeiket publikálni is tudták, és már egyetemi hallgatóként megjelent első első szerzős szakcikkük a szakirodalomban. Név szerint Bora Zsófia, Csönyei Géza, Kalup Csilla, Könyves-Tóth Réka, Krezinger Máté, Seli Bálint, Szabó Zsófia Marianna és Veres Péter voltak azok, akik a 2017-2021 közötti évfolyamokról elérték ezt a mérföldkövet. Rajtuk kívül pedig mindenképpen meg kell említeni Világos Blanka és Soós Benjámin nevét, akik egy, a Science folyóiratban megjelent intézeti szakcikkhez járultak hozzá eredményeikkel, és lettek társszerzők egyetemistaként.

A demonstrátor program tehát egyértelműen hatással van a magyar csillagászati utánpótlásra, még akkor is, ha az egyéni karriereket sok más faktor is befolyásolhatja. Az új felhívás a 2022-2023-as demonstrátor évfolyam számára, szeptember 25-i jelentkezési határidővel, már elérhető a CSFK honlapján. És bár a hangsúly továbbra is a kutatómunkán van, idén tervezzük közös programok és projektek szervezését is hallgatók számára. Az eddigi tapasztalatokról, visszajelzésekről és lehetséges fejlesztési irányokról pedig a Magyar Tudomány hasábjain is meg fog jelenni egy hosszabb összefoglaló írásunk.

Nyitó kép: így kezdődött, az első hat kiválasztott hallgató 2017-ben. Fotó: Kiss László.

Hozzászólás

hozzászólás