Csillagászati szakkörök indulnak a Polaris Csillagvizsgálóban

1839

Szeptember folyamán négy különböző szakkört indít az óbudai Polaris Csillagvizsgáló – minden korosztály számára.

Szeptemberben teljes erővel beindul a szakköri szezon a Polarisban. Induló foglalkozások: szept. 16. asztrofotós szakkör, szept. 24. észlelőszakkör, szept. 28. gyermekszakkör, szept. 29. ifjúsági szakkör.

A szakköri foglalkozásokon való részvétel egyedüli feltétele az MCSE-tagság. Belépés az MCSE-be online felületen vagy személyesen, a szakköri foglalkozásokon.

Asztrofotós szakkör (szeptember 16. 19:00)

Az égbolt alatt precízen rögzített, és a hozzájuk tartozó korrekciós felvételekkel a zsebünkben már megtettük az első lépéseket a vágyott asztrofotó elkészítése felé. A jó nyersanyag elengedhetetlen, hogy elérjük a megfelelő, nekünk is tetsző eredményt. Következik a képek kalibrációja, összegzése. Ezt különböző, erre a célra fejlesztett, akár ingyenes programokkal is elvégezhetjük. Eddig az egész folyamat viszonylag egzakt, és akár automatizálható is. Hátravan azonban még a munka oroszlánrésze! A kép kidolgozása, mely egyesek szerint szinte már művészet. Ehhez nincs igazi recept, annyi azonban bizonyos, hogy ennek is megvannak a fogásai. Ezekről fog nekünk mesélni, és bemutatót tartani Éder Iván. Iván a hazai digitális asztrofotózás egyik úttörőjének tekinthető, de már a “DSLR forradalom” kezdete előtt fényképezte az égbolt csodáit. Sok-sok precízen és gyönyörűen kidolgozott képpel a háta mögött, melyek között több díjnyertes is van, nagy szakértelemmel rendelkezik. Szakkörvezetők: Csoknyai Attila és Tóth Krisztián.

20120418_eder_kiallitas_2
A szeptember 16-i foglalkozás meghívott előadója Éder Iván.

Észlelőszakkör (szeptember 24. 11:00)

A kezdő távcsőtulajdonosok számára fontos amatőrcsillagászati ismeretek elsajátítását, az égbolton és az észlelési területek közötti történő eligazodást segíti a Polaris Csillagvizsgáló ötödik éve működő észlelőszakköre, melynek első foglalkozása szeptember 24-én lesz.

Az új és régi érdeklődők megismerkedhetnek:

  • a távcsöves alapfogalmakkal
  • az égi koordináta-rendszerekkel, az égbolton való tájékozódás alapjaival, csillagképekkel, a csillagtérképek és atlaszok használatával
  • az észlelések feljegyzésével és a rajzolás alapfogásaival.
  • A foglalkozásokon sorra vesszük az egyes észlelési területeket (Nap, Hold, bolygók, mélyég-objektumok, változócsillagok, kettőscsillagok, kisbolygók és meteorok)
  • Minden észlelési területről rövid, lényegre törő előadást tartunk, a területet rendkívül jól ismerő, tapasztalt amatőr-, vagy szakcsillagászok bevonásával, majd az adott területhez kapcsolódóan gyakorlati észlelőmunkát, műhelyfoglalkozásokat végzünk, figyelembe véve az adott területhez kapcsolódó észlelési specialitásokat, valamint rajztechnikai fogásokat.
  • Megismerkedünk a fotózás alapjaival és a különböző fotózási technikákkal, melyeket az adott területeknél tárgyalunk.

Mindezekhez rendelkezésünkre áll idén is:

  • a Csillagvizsgáló előadóterme, ahol az elméleti foglalkozásokat és műhelymunkákat tartjuk
  • a Polaris és a szervezők távcsövei, melyekkel a kupolában, illetve a teraszon a gyakorlati észlelőmunkát végezhetjük.
  • az észlelőterasz, ahol lehetőség van a saját műszerek felállítására, így saját távcsöveinkkel gyakorolhatjuk az észlelőmunka fogásait, megtanulhatjuk, hogyan kell jusztírozni, összerakni, pólusra állítani a távcsövet, majd megkeresni és megfigyelni az égi objektumokat.

A foglalkozásokat havi rendszerességgel tartjuk meg, valamint külön észlelési foglalkozást is tartunk. A szakköri alkalmakat szombati napokon tartjuk, legtöbbször délelőtti kezdéssel. Szakkörvezető: Hannák Judit.

201409_szakkor3_eszlelo

Gyermekszakkör (szeptember 28. 17:00)

A szakköri foglalkozásokon, melyeket szerdánként tartunk a 8-12 éves korosztály számára, elméleti és gyakorlati ismereteket is elsajátíthatnak a gyerekek. Alaposan megismerkedünk Naprendszerünk égitestjeivel (különös tekintettel az aktualitásokra), a csillagok világával, és Világegyetemünk felépítésével. Megtanulunk tájékozódni az égbolton, megismerjük a csillagképeket, és alapvető távcsöves ismereteket szerezhetünk. Röviden áttekintjük a csillagászat történetét, megismerkedünk a legnagyobb csillagászok életével és munkásságával. A gyermekszakkört Tóth Krisztián vezeti.

201409_szakkor1_gyerek

Ifjúsági szakkör (szeptember 29. 18:00)

A Polaris Csillagvizsgálóban 2001 óta rendezünk ifjúsági szakkört a 14-19 éves korosztály számára. A szakkörre minden csillagászat iránt érdeklődő középiskolást szívesen várunk. A szakkörön a diákok előadásokat hallhatnak általános csillagászati, űrkutatási témákról, illetve aktuális eseményekről, felfedezésekről. Az előadásokat sokszor az adott témával részletesebben foglalkozó meghívott előadók tartják, de a szakkörösök is rendszeresen vállalnak kiselőadásokat az őket érdeklő területekről.

20050908_szakkor_500

Az érdeklődők megismerhetik a csillagképeket, megtanulhatják a távcsövek használatát. Az új tanévben is több kirándulást szervezünk az ország különböző pontjaira, hogy az adott település csillagvizsgálóját, csillagászati vonatkozású emlékeit felkeressük. Emellett igyekszünk minél több alkalmat találni arra, hogy a várost elhagyva, a fényszennyezés-mentes, csillagos ég alatt végezzünk észleléseket. A szakkört Horvai Ferenc vezeti.

  •  A szakköri foglalkozásokon való részvétel egyedüli feltétele az MCSE-tagság. Belépés az MCSE-be online felületen vagy személyesen, a szakköri foglalkozásokon.

Hozzászólás

hozzászólás