Újabb behatoló nyomait azonosították a Tejútrendszerben

1119

Egy nemzetközi kutatócsoport Mary Williams (Astrophysical Institute Potsdam, AIP) vezetésével egy új csillagáramot fedezett fel a Tejútrendszerben, melynek az Aquarius-áramlás nevet adták, mivel objektumai a Vízöntő csillagképben helyezkednek el. Az áramlás egy valaha a kozmikus szomszédságunkban mozgó kisebb galaxis maradványa, melyet körülbelül 700 millió évvel ezelőtt Tejútrendszerünk gravitációs hatása szakított darabjaira. A felfedezés az Australian Astronomical Observatory UK Schmidt teleszkópjának (Siding Spring Observatory, New South Wales) segítségével végrehajtott, mintegy 250 ezer csillag radiális sebességét szolgáltató RAVE (RAdial Velocity Experiment) felmérés egyik eredménye.

Mary Williams a felfedezést Martin Luther King híres mondására utaló szójátékkal jelentette be egy nemzetközi konferencián: "I have a stream". Az Aquarius-áramlás azonosítása egyáltalán nem volt egyszerű, bár a nehézségeket talán mégsem mérhetjük a King álmának valóra válását gátló tényezőkhöz… Williamsék dolgát leginkább az bonyolította, hogy az eddig ismert csillagáramokkal ellentétben az Aquarius-áramlás a galaktikus korongban helyezkedik el, nagyon megnehezítve ezzel csillagainak a Tejútrendszer "saját" csillagaitól történő elkülönítését. Williams szavaival: Bár az áramlás itt volt az orrunk előtt, mégsem láttuk meg.

A RAVE adatai alapján Williams és munkatársai a régió 12 ezer csillagának radiális sebességét mérték meg, és úgy találták, hogy közülük tizenöté jelentősen eltér a többiétől: mintegy 15 ezer km/h relatív sebességgel mozognak a Tejútrendszer forgó korongjához képest. Paramétereiket szimulációkkal összevetve kiderült, hogy egy jóval nagyobb áramlásnak a tagjai. A csillagok ezen halmaza egy valaha szomszédos kisebb galaxis részét képezte, ami 700 millió évvel ezelőtt a Tejútrendszer végzetes hatása alá került, ez a folyamat pedig a feldarabolódásával és a részek Galaxis általi elnyelésével járt. Az Aquarius-áramlás különleges abban a tekintetben is, hogy nagyon fiatal, ugyanis a Tejútrendszer külső részein található többi ismert csillagáramlás kora több milliárd év.

A rózsaszín pontok az Aquarius-áramlás csillagainak Tejútrendszerbeli eloszlását jelölik.
[Arman Khalatyan, AIP]

A kutatók bíznak abban, hogy a RAVE felmérés során használt, az Aquarius-áramlás azonosítását is eredményező speciális módszerek segítségével további hasonló felfedezések várhatók a jövőben. A RAVE keretében körülbelül 1 millió csillag paramétereinek meghatározását remélik 2012-ig. Williams a kezdetektől résztvevője a projektnek, 2007-től pedig az adatfeldolgozás egyik irányítója Potsdamban. Matthias Steinmetz, a RAVE együttműködés potsdami projektvezetője szerint egyik fontos céljuk annak kiderítése, hogy a csillagáramlások kialakulásához vezető összeolvadási folyamatok milyen gyakran következtek be a múltban és milyen gyakorisággal várhatók a jövőben. Hasonló kutatások eredményeként abban már nagyjából biztosak lehetünk, hogy 3 milliárd éven belül bekövetkezik egy ilyen esemény, mégpedig nem is akárminek, hanem az óriás Androméda-ködnek a főszereplésével. Persze az is előfordulhat, hogy az utóbbi években a közvetlen szomszédságunkban felfedezett törpegalaxisok közül valamelyik előbb érkezik.

Az eredményeket részletező szakcikk az Astrophysical Journal c. folyóiratban jelent meg.

Forrás:

Hozzászólás

hozzászólás