Üzen a vörös bolygó: hogyan alakult ki a marsi Nereidum hegylánc 4 milliárd évvel ezelőtt?

4478

Jól látszanak a Mars déli féltekéjén húzódó Nereidum hegyláncot kialakító geológiai folyamatok nyomai az ESA Mars Express keringőegységének frissen feldolgozott felvételein. A nagy felbontású sztereokamerával (HRSC, High Resolution Stereo Camera) készített képek az Argyre becsapódásos medencétől északra elterülő régiót mutatják, 15 méter/pixeles felbontással.

A Nereidum-hegylánc több mint 1100 km hosszan húzódik a felszínen, az Argyre medence északi peremét alkotva. A hegylánc a medencével együtt alakult ki, mikor nagyjából 4 milliárd évvel ezelőtt egy körülbelül 50 km átmérőjű aszteroida vagy üstökösmag csapódott a bolygóba.

Valódi színek

A Mars déli féltekéjén található Nereidum hegyvonulat a Mars Express valódi színes felvételén. (ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO)

A fenti képen a valóságnak megfelelő színekkel láthatjuk a Nereidum-hegyvonulatot, melyen többféle felszínforma is megfigyelhető. Láthatunk ágszerűen kapcsolódó völgyeket, melyeket olvadó hó és jég alakított ki, avagy nagy esőzések utáni lefolyások vájták a lejtőkbe a Mars fejlődésének korai szakaszaiban, mikor még előfordult folyékony víz a bolygón.

A képen látható kráterek belsejében üledékeket látunk, melyek olykor koncentrikusak – ezeket feltehetőleg a régiót régen borító jég és por lerakódása, valamint a jég deformációja hozhatta létre. Kutatók úgy vélik, hogy a területen mélyen a felszín alatt még mindig lehet vízjég.

A szurdokokban tisztán kivehető törmelék is a múltban zajlott glaciális vagy egyéb omlásos eredetű folyamatok révén halmozódott fel.

A kép bal oldalán látható, sötétbarna sávokat a dűnék felett fújó szelek alakították ki, melyek a Mars felszínén hatalmas távolságokra szállítják a finom regolitszemcséket. A hegygerinc északra néző lejtőjén, a dűnemező északi része és a dél felé levő, nagy méretű betemetett kráter között tisztán láthatók a fiatal mélyedések és vízfolyások nyomai is. Ezek a struktúrák gyakran a felszín alatti jég olvadása során jönnek létre, így szintén azt sugallják, hogy nemrég lehettek, esetleg ma is lehetnek vízjégkészletek a területen.

3D nézet

A Nereidum hegyvonulat 3D-s képe. (ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO)

Ezen a 3 dimenziós ábrázoláson a fenti kép egy részlete látható, rajta a dűnemezővel, két nagy kráterrel és a szurdokkal közöttük, nyugat felől nézve. A képet a Mars digitális domborzati modelljének (DTM), illetve a Mars Express HRSC kamerájának színes és nadír csatorna adatainak kombinálásával hozták létre.

Térhatású kép

A Nereidum hegyvonulat térhatású képe. (ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO)

A fenti térhatású fotón mi magunk is három dimenzióban láthatjuk a térséget, csak egy anaglif piros-kék vagy piros-zöld 3D szemüvegre van hozzá szükség. A felvételhez felhasznált adatok itt is a Mars Express HRSC kamerájának nadír és sztereó sávjairól származnak.

Színkódolt topografikus kép a Nereidum hegyláncról. (ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO)

Ez a színkódolt topografikus kép a régió digitális domborzati modelljén alapul, a mélységet-magasságot pedig a színek segítik jobban érzékeltetni. A kompozit kép domborzatának viszonyítási felületeként a Mars ekvipotenciális felszínét használták (areoid), amely a nulla magassági szintet képviseli.

Referenciakép a Mars Argyre becsapódásos medencéjéről. (NASA MGS MOLA Science Team)

A fenti kép a Nereidum-hegyláncról készített felvételek elhelyezkedését mutatja, az Argyre becsapódásos medencéhez viszonyítva. Körülbelül 370 km-re délkeletre látható a nagy méretű Hooke-kráter, északra pedig a Sumgin-kráter. A Mars Express 14709-dik keringése során készített kép közepének koordinátái 312° E, 5° S. A HRSC kamerát a Német Lég- és Űrkutatási Központ (DLR) fejlesztette és kezeli, az ESA Mars Express 2003-as indulása óta fényképezi a Mars felszínét.

Forrás: ESA

Hozzászólás

hozzászólás