Szaturnuszhoz hasonló exobolygót találtak egy fémekben gazdag vörös törpe körül

2934

A NASA TESS űrtávcsövével hatalmas exobolygót fedeztek fel, amely egy M típusú csillag körül kering. Az égitest, amely a TOI-5344 b jelölést kapta, nemcsak hasonló méretű, de tömege is akkora, mint a Szaturnuszé. A kutatók a felfedezésről szóló szakcikküket az arXiv preprint portálon tették közzé.

A TESS-űrtávcső ezidáig közel 6900 exobolygó-jelöltet azonosított, amelyek közül eddig 398-at erősítettek meg. 2018. áprilisi felbocsátása óta nagy látószögű kameráival nagyjából 200 ezer fényes csillagot vizsgált át a Nap környezetében azzal a céllal, hogy tranzit módszerrel exobolygókat találjon – legyenek azok apró kis sziklák vagy hatalmas, idegen világok.

Egy kutatócsoport Te Han (University of California, Irvine) vezetésével most a TESS egy újabb jelöltjét azonosította. A kutatók a nagyjából 444 fényévre lévő, TOI-5344 jelű M típusú törpecsillag fénygörbéjében találták meg a tranzit nyomát. Azt, hogy a jel egy bolygó jelenlétére utal, földfelszíni megfigyelésekkel igazolták.

A TESS-el végzett fotometria a TOI-5344-ről. (arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2310.20634)

„A TOI-5344 b-t a TESS segítségével fedezték fel, és földfelszínről végzett fotometriával, nagy kontrasztú képalkotással és pontos radiális sebességmérésekkel erősítették meg.” – írják a kutatók.

A TOI-5344 b közel tízszer nagyobb átmérőjű és 135-ször nagyobb tömegű, mint a Föld, így a sűrűsége 0,8 g/cm3. A planéta 3,8 nap alatt kerüli meg a csillagát, és attól 0,04 csillagászati egységre kering. Az egyensúlyi hőmérséklet a felszínén körülbelül 679 K, vagyis 406 Celsius-fok.

A kutatók a TOI-5344 b-t a származtatott paraméterek alapján Szaturnuszhoz hasonló planétának minősítették. Megállapították, hogy fémtömeg-aránya is hasonló a Szaturnuszéhoz, így abba a kis, de egyre gyarapodó, egyelőre 20 tagú csoportba tartozik, amelyet GEMS-nek (giant exoplanets around M-dwarf stars – hatalmas exobolygók M típusú csillagok körül) nevezünk. Ezek olyan planéták, amelyek sugara 8-15-szöröse a Földének, és legalább 80-szor nagyobb tömegűek annál.

A kutatók a TOI-5344 jelű csillaggal kapcsolatban megállapították, hogy sugara nagyjából 0,56 napsugár, tömege pedig 0,59 naptömeg. Úgy becsülik, hogy 7,1 milliárd éves, effektív hőmérséklete 3770 K (nagyjából 3500 Celsius-fok), a fémessége pedig 0,48 dex – így az M típusú csillagok körül keringő hatalmas exobolygók csoportjának egyik legnagyobb fémtartalmú gazdacsillaga.

A kutatók remélik, hogy a továbbiakban még több, a TOI-3544 b-hez hasonló exobolygót fedeznek majd fel, ami segít többet megtudnunk az M típusú csillagok körül keringő nagy méretű exobolygók kialakulásáról és fejlődéséről.

Forrás: phys.org

Hozzászólás

hozzászólás