• csillagaszat.hu
  csillagászat.hu
  Csillagászati hírportál
  bdsm forum

  Csillagszületés fekete lyuk közelében?  A Chandra röntgenobszervatórium legutóbbi megfigyelései arra utalnak, hogy
  eddig ismeretlen és váratlan módon is keletkezhetnek csillagok. A mellékelt
  képen látható számos nagy tömegű csillag saját Galaxisunk központi fekete
  lyuka, a Sagittarius A* körüli korongban található.

  A fekete lyuk közeli, megközelítőleg 50 naptömegnyi csillagok
  létezése korábban is ismert, odakerülésük, illetve keletkezésük módja
  viszont ismeretlen volt.

  Az eddigi elképzelések szerint azok a hatalmas gázfelhők, amelyekből a standard
  csillagkeletkezési elméletek szerint a csillagok kialakulhatnak, a fekete lyuk
  gravitációja által keltett árapályerők hatására darabokra szakadnának.
  Az elmélet alapján a közelben csillagok sem keletkezhetnének, mivel az vagy a
  fekete lyukba zuhan, vagy nagy sebességgel kilökődik.


  Galaxisunk központi vidéke nagy tömegű csillagokkal. Balra a Chandra
  űrobszervatórium röntgentartományban készített képe, jobbra fantáziakép a
  fekete lyuk körüli csillagokról. (Chandra X-ray Center nyomán)

  Az egyik lehetőség, hogy a Sagittarius A* körüli sűrű gázkorong gravitációs
  ereje mégis lehetővé teszi csillagok keletkezését. Ahogyan az anyag a fekete
  lyukba hullik, nagysebességű sugárzási jetek hagyják el a fekete lyuk
  környezetét. Ezek az anyagkorongban szuperszonikus lökéshullámokat keltenek,
  amelyek összetömörítik és felforrósítják a gázt. A lökéshullám ezenkívül
  ionizálja is a gázt, az anyag elektronjainak egy részét magával sodorva. A
  lökéshullám elhaladtával a felhő összehúzódik és az ionok rekombinálódnak.
  Ezzel viszont sugárzást bocsátanak ki, és így energiát szállítanak el a
  felhőből. Az így bekövetkező hűlés még inkább összehúzza az anyagfelhőt, így a
  folyamat végén az anyaggömb elég sűrűvé válik, összeomlik és megszületik a
  csillag.

  A fekete lyuk elképesztő gravitációs erejével szemben – amely könnyen
  széttépné a kialakulófélben levő csillagot – a sűrű anyagkorong gravitációs
  ereje áll. A fekete lyuk gravitációs erejének ellensúlyozásához a számítások
  szerint az anyagkorongnak legalább 10000 naptömegnyinek kell lennie. Az
  eredmények szerint a két erő közötti huzavona a nagyobb tömegű csillagok
  keletkezésének kedvez. Sergei Nayakshin (Leicester Egyetem)
  véleménye szerint az itt uralkodó sugárzás és a nagyobb tömegű csillagok
  kiáramló csillagszele teremt olyan körülményeket, amelyek nem kedveznek a
  kisebb tömegű csillagok keletkezésének. A kutatók véleménye szerint egy átlagos
  csillag ebben a tartományban közelítőleg tízszer nagyobb tömegű, mint egy
  átlagos csillag a galaxis más vidékein.

  A másik lehetőség az ún. migrációs elmélet, mely szerint a Sagittarius A* körüli nagy
  tömegű csillagok eredetileg a fekete lyuktól távol levő halmazban keletkeztek
  legalább 32 fényévnyire, ahol a fekete lyuk gravitációs hatása kisebb. Az
  elmélet szerint később vándoroltak el a középpont felé, egészen a 0,3 fényéves
  távolságig. Azonban az ilyen nagy tömegű csillagokkal együtt igen nagyszámú kis
  tömegű csillagnak kellett keletkeznie. Ennek a migrációs elméletnek az
  előrejelzése szerint közel egymillió, a Naphoz hasonló, kis tömegű csillagnak
  kellett a Galaxis középpontja felé vándorolnia az észlelt nagy tömegű
  csillagokkal együtt.

  A kutatók a Chanda űrobszervatórium röntgentartományban készített észleléseit
  hasonlították össze az Orion-köd csillaghalmazában levő ezernyi fiatal csillag
  röntgenképével. Az eredmények szerint az Sgr A* halmaz mindössze körülbelül
  10000 kis tömegű csillagot tartalmaz, így az eredmény kizárja a migrációs
  modellt.

  Ennek megfelelően a végkövetkeztetés az, hogy a megfigyelt nagy tömegű
  csillagok jelenlegi helyükön keletkeztek: a fekete lyuk közelében. A nagy tömegű
  csillagok nem túl hosszú életűek, igen gyorsan haladnak végső
  szupernóva-robbanásuk felé. Ezen robbanások során nehezebb elemeket, mint
  például oxigént szórnak szét, így magyarázatot adhatnak a fekete lyukak körüli
  anyagkorongokban már régebben is észlelt nehezebb elemek létére. Ezen felül az
  eredmények azt is jelzik, hogy a fekete lyukak nagy szerepet játszhatnak a galaxisok
  kialakulásában is.

  Mindazonáltal a korongmodell elfogadása problémákat is felvet. A legtöbb
  csillaghalmazban a kis tömegű csillagok a halmaz tömegének megközelítőleg
  90%-át hordozzák, azaz ezernyi fiatal, kis tömegű csillag veszi körül a néhány
  nagy tömegű csillagot. Mivel a Sagittarius A* körüli halmazban nincsenek kis tömegű
  csillagok, a szakembereknek újra kell gondolniuk a csillaghalmazok
  keletkezésével kapcsolatos elméleteket.

  Források:

  Ez a bejegyzés Csillagok fejlődése kategóriában van. Link könyvjelzője.
  • Magyarország megújul