• csillagaszat.hu
  csillagászat.hu
  Csillagászati hírportál
  bdsm forum

  Csillagászattörténet

  „Üstökös tsillag” a templomtornyon

  Gyakran keresztnek nézik — mondja Kovács István solti református lelkész a város kálvinista templomának toronydíszéről. Mivel a Bács-Kiskun megyei település templomát a református hagyományoktól eltérően nem betlehemi csillag, vagy pedig a Péter apostolt kukorékolásával háromszor is figyelmeztető kakas díszíti.
  Kategória: Csillagászattörténet, Üstökösök | Cimkék: , , , , , , , |

  A Bicskei Csillagvizsgáló – 2017

  Mind a város, mind a hazai műemlékvédelem szégyene az 1847-ben emelt, idén 170 éves  Bicskei Csillagvizsgáló; az alapító, Nagy Károly (1797–1868) csillagász testvérének emlékére épített ún. Mauzóleum; valamint a már csak romjaiban létező Hegyikastély több évtizedes állapota. Tudom, vannak a
  Kategória: Csillagászattörténet |

  Kiegészítések a hazai Kopernikusz-példányok sorsáról

    „Amikor tehát ezeket megfontoltam, a megvetés, amelytől véleményem újdonsága és képtelensége miatt félnem kellett, csaknem arra kényszerített, hogy elkezdett művemmel mindenestül felhagyjak.”(1) A hetvenéves Nikolausz Kopernikusz (1473–1543) halála előtt nem sokkal írta le ezeket a sorokat III. Pál pápának
  Kategória: Csillagászattörténet | Cimkék: |

  Merkur, az 1865. évi planéta

  Ugy tapasztaltam, hogy népünk egy része még mindig az uralkodó planétákra épít, tőlök remél vagy tőlök tart; a letűnt nyomasztó évek­ben nem egyszer hallám a termés mostohaságát az uralkodó bolygónak tulajdoníttatni. Az a kérdés: lehet-e annak befolyása földünkre és időjárásunkra?
  Kategória: Csillagászattörténet | Cimkék: |

  Az Akadémiai Könyvtár repozitóriumába került a Stella és a Csillagászati Lapok

  Értékes régi kiadványok váltak elektronikusan elérhetővé a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának köszönhetően.
  Kategória: Csillagászattörténet, Hírek | Cimkék: , , , |

  A fordító előszava /Flammarion „Népszerű csillagászat” című művéhez/

  Flammarion könyve az „Astronomie populaire” százezer példányban kelt el Francziaországban. Olyan siker, mely a tudományos irodalomban példa nélküli. A magyar fordításból ime most jelenik meg a harmadik kiadás. A mi magyar viszonyaink között ez is olyan eredmény, melyre alig lehetett
  Kategória: Csillagászattörténet | Cimkék: , , , |

  Halley-üstökös 1910

     Minden bizonnyal a legismertebb üstökös a Halley. Számos visszatérését megfigyelték már a történelem folyamán, néhány kutató véleménye alapján II. Tigranesz örmény király egyik pénzén is látható, mégis először csak 1910-es visszatérése alkalmával készült emlékérem róla. Az üstökösöket általában felfedezőjükről nevezik.
  Kategória: Csillagászattörténet | Cimkék: , , , |

  Naptárreform – érméken

  A legkézenfekvőbb kapcsolat a csillagászat és a mindennapi élet között a naptárak. Az ősi időkben a csillagászat volt az egyetlen eszköz arra, hogy az emberek életét a természettel szinkronban tartsák, és az évszakok váltakozását nyomon kövessék. A történelem során igyekeztek
  Kategória: Csillagászattörténet | Cimkék: , , , , |

  Emlékezés Ponori Thewrewk Aurél csillagászra

  EMLÉKEZÉS PONORI THEWREWK AURÉL csillagászra, csillagászattörténészre, napóra szerkesztőre Bibliográfia PÉCS 2016. Szerkesztette Sragner Márta A bibliográfia rendhagyó módon Ponori Thewrewk Aurél két életrajzi ihletésű írásával, vallomásával kezdődik. Ezt követi a tulajdonképpeni bibliográfiai rész, amelynek első fejezetében az írásait soroltam fel,
  Kategória: Csillagászattörténet | Cimkék: , |

  Az új üstökösről

  Azoknak, kik az elmúlt napokban a Hattyú csillagképből jönni látszó és Delta Akvaridáknak nevezett hulló csillagokat észlelték, nem kerülhette el a figyelmét a Gönczölszekerében feltűnt új üstökös, melynek fényerőssége egy harmadrangú csillagéval vetekszik. Az élesszemű türelmes megfigyelő továbbá azt is
  Kategória: Csillagászattörténet | Cimkék: , , , |
  • Magyarország megújul