Az Ég Királynője

1306

A Hunyadi Jánostól 1447-ben nemességet szerző család története évszázadokon át ível, olyan kiváló személyiségekkel ajándékozva meg az országot, mint Ponori Thewrewk József író–nyelvújító, Emil filológus–műfordító, Árpád tanár, István író–újságíró vagy Aurél orvos–antropológus. Unokájának, a csillagász Ponori Thewrewk Aurélnak életpályája majd’ a teljes 20. századot felöleli, energikus hozzáállása az új évezredben is a változatlan, életének 89. esztendejében járva fiatalokat megszégyenítő. Csillagász pályáját az 1940-es évek elején a Pázmány Péter Tudományegyetem Csillagászati Intézetében kezdte, hogy ugyanezen intézményben, a mai ELTE Csillagász Tanszékén csillagászattörténetet oktasson egészen az 1990-es évek végég. Ismeretterjesztőként ott volt az első Magyar Csillagászati Egyesület 1946-os születésénél, és a szervezetnek 2009-ben is örökös tiszteletbeli elnöke. Az Uránia Csillagvizsgáló és a Budapesti Planetárium nyugalmazott igazgatója. Szakíróként többszáz cikk és tucatnyi könyv szerzője. A Szentírásban említett csillagászati vonatkozások kutatója, kronológusként történelemi események időpontjának meghatározója, a naptári rendszerek alapos ismerője.

Legújabb kötete a 2007-es A Nap Fiai című művel alkot sorozatot. Amíg az a Nappal kapcsolatos mítoszok világába tett a csillagászat mellett a kultúrtörténet és néprajz területeit is érintő utazást, addig az úgyszintén az MCSE kiadásában napvilágot látott Az Ég Királynője a Holddal kapcsolatos több évszázados tudásanyagba enged betekintést. A régi kolléga és jó barát, Guman István csillagász által lektorált kötet a Holdnak, mint égitestnek a bemutatásával indul, valamint foglalkozik a nap- és holdfogyatkozások asztronómiai hátterével. Földünk hűséges kísérőjének bolygónkra, valamint az egyes élőlényekre gyakorolt valós, valamint az áltudományokban gyakran felbukkanó vélt hatásait is sorba veszi. Olvashatunk arról, hogy a Holdnak mely naptári rendszereknél jut fontos szerep, illetve betekintést nyerhetünk az égitesttel kapcsolatos mondák és mesék világába. A szerző nem hazudtolja meg önmagát: számtalan vallási, bibliai vonatkozást is csokorba szed. A 172 oldalas mű a magyar elnevezésű holdkráterek listájával, valamint az űrkorszakban a Hold meghódítása során elért eredményekkel lesz teljes.

A kötet bemutatójára dugig megtelt a Hess András tér egyik belső udvarán rejtőzködő könyvesbolt. A könyv mondanivalójában történő elmélyülést, az átélést Hirtling István Jászai-díjas színművész által felolvasott részletek tették teljessé, a tartalmi elemekbe, illetve a Holddal kapcsolatos alapvető csillagászati ismeretekbe a szerző engedett betekintést. A program végén a dedikációk sem maradtak el, hosszú sorokban kígyózva és sorukra várakozva, fiatal és idős olvasókkal. A folytatás pedig biztosan következik, hiszen készül az ezúttal a Vénusszal összefüggő csillagászati és kultúrtörténeti vonatkozások elemzését rejtő legújabb kötet.

Hozzászólás

hozzászólás