Köveligethy Radó bibliográfiája

1561

Elkészült Kövesligethy Radó (1862-1934) csillagász, geofizikus bibliográfiája.

Az anyag gyűjtésében nagy segítséget jelentettek azok az irodalomjegyzékek, amelyeket Vargha Domokosné†, Dr. Balázs Lajos, Dr. Zsoldos Endre az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet kutatói és Dr. Varga Péter, az MTA doktora, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézet kutatója állított össze.

Az anyaggyűjtés során segítették munkámat az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet kutatója Dr. Zsoldos Endre valamint könyvtárosai Turtóczky Tímea és Márton József, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézet Könyvtára (Sopron) könyvtárosa Németh Erzsébet, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézet kutatója Kiszely Márta, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárának könyvtárosa Martinecz Katalin és a Pécsi Tudományegyetem munkatársa Keszthelyi Sándor.

Mindnyájuk munkáját köszönöm.

Külön köszönöm Dr. Gazda István tudománytörténésznek a Magyar Tudománytörténeti Intézet igazgatójának, a lektori munkát és az anyaggyűjtéshez nyújtott szakmai segítséget. Köszönetet mondok Dr. Szabados Lászlónak az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet kutatójának, hogy átnézte és javította a bibliográfia tételeit és munkájával hozzájárult a bibliográfia minél pontosabb megjelenéséhez.

A bibliografia pdf-formátumban tölthető le: 20140129-kovesligethy-bibliografia

Hozzászólás

hozzászólás