A román csillagászat

1170

   1. A bukaresti csillagvizsgáló a jelenlegi igazgató Coculescu alatt létesült 1908-1910. években. Felszerelése ekkor egy kisebb méretű passage-műszeren kívül egy 38 cm. nyílású és 600 cm. fókusztávolsággal bíró refraktorból állott. Az intézet optikai teljesítőképessége tehát lényegesen nagyobb volt az ógyallaiénál. Ezt a műszert újabban egy Zeiss-féle asztrokamerával egészítették ki, amely 16 cm. nyílás mellett 80 cm. fókusztávolsággal bír. Legújabban pedig egy modern 19 cm. nyílású meridiánkörrel is felszerelték az obszervatóriumot.
   Az obszervatórium eredetileg a meteorológiát is művelte és 1921-ig csillagászati és meteorológiai osztályból állott. Utóbbit ekkor a légügyi főigazgatóság fennhatósága alá helyezték, míg a tisztán csillagászati osztály a román közoktatásügyi minisztérium alatt modern obszervatóriummá fejlődött ki. Tudományos státusa jelenleg 7 tagú.
   2. A bukaresti egyetemnek csillagvizsgálóval történt felszerelése után a román kormány a jassyi egyetemet is kiegészítette egy csillagászati intézettel és pedig 1913-ban Popovici igazgatása alatt, aki még jelenleg is vezeti azt. Felszerelése a kisebb, csak az oktatás céljait szolgáló egyetemi csillagvizsgálók szokásos berendezése.
   3. Hogy ily előzmények után a kolozsvári egyetem birtokbavétele után ezt a román kormány csillagvizsgálóval is felszereli, azt a csillagászat nemzetközi kapcsolatainál fogva természetesnek kell találnunk. A jelenleg szervezés alatt álló új intézet egy 20 cm. nyílású vizuális refraktort és egy 50 cm. nyílású fotografiai reflektort kap. Előbbinek nyílásviszonya 1:15, utóbbié pedig 1:5 értékben van megállapítva. Az oktatás céljait szolgáló kisebb műszerekkel is fel lesz természetesen szerelve. Az intézetnek igazgatója Bratu egyetemi tanár, mellette még Anneanca és Corbu egyetemi tanárok működnek.
   A kolozsvári új csillagvizsgáló lesz tehát Romániának legnagyobb és legjobban felszerelt csillagvizsgálója.
   4. Romániának legrégibb csillagvizsgálója a besszarábiai Starya Doubossary-ban 1908-ban létesült Donitch-féle magáncsillagvizsgáló, melynek tulajdonosa még jelenleg is alapítója. A napfelület fizikai tanulmányozására szolgáló kisebb méretű műszerekkel van felszerelve.

A Stella 1934/3-4. számában megjelent cikk internetes változata

Hozzászólás

hozzászólás