Magyarországi csillagászok életrajzi lexikonja – bevezető és jelmagyarázat

Szövegbeli rövidítések:

Szinnyei = SzinnyeiJ.: Magyar írók élete és munkássága, I.-XIV. kötet. Reprint kiadásban is !
Gulyás = Gulyás P.: Magyar írók élete és munkássága (a Szinnyei folytatása), eddig az I.-XI. kötetek jelentek meg.
Magyarok = Magyarok a természettudomány és a technika történetében. Szerk.: Nagy F. Budapest, 1992. illetve az új kiadás 1997.
Évf. (utána dátum) = Évfordulóink a műszaki és természettudományokban. METESZ kiad. 1983-tól folyamatosan minden évre.
Pogg. = Poggendorff, J. C.: Biographisch – Litterarischesch Handwörterbuch zur Geschichte der Exacten Naturwissenschaften. I. – II. kötet Leipzig, 1863; további folyamatos kiegészítéssel
Szily = Adalékok a magyarországi természetbúvárok életrajzához. Természettudományi Közlöny, III. kötet 27, 28. füzet 1871. ( Szily K.)
Wurzbach = Wurzbach , C. v.: Biographisches Lexicon des Kaiserthums Österreich. 26 kötet 1857 és 1890 között.
ÉMTK = MTA Értekezések a Mathematikai Tudományok Köréből.
MTTÉ = Matematikai és Természettudományi Értesítő (MTA kiadvány)
MPhL = Matematikai és Physikai (majd: Fizikai) Lapok.
TTK = Természettudományi Közlöny.
Csill. tört., 1982 = Balázs Béla – Bartha Lajos – Marik Miklós : Csillagászattörténet A – Z. Életrajzi lexikon. (TIT Bp-i szervezet, 1982.)
CSL = Csillagászati Lapok (1937-1944).
MOTv = A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűlései, = A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűléseinek munkálatai.
Met. Int. = A Meteorológiai Intézet kiadványai = Az Országos Meteorológiai és Földmágnesség Intézet kisebb kiadványai, új sorozat.
Egyéb rövidítések
* = születés időpontja.
= halálozás időpontja.
Fm. = fontosabb művei.
Bibliogr. = X.Y.-ról megjelent fontosabb írások.
Momentó = emlékének állították, elnevezték róla.
Aktív = tevékenységének évei.
Név kiemelve más színnel = utalás további név – címszóra.

A "Magyarországi Csillagászok Életrajzi Lexikonja" című könyv másodközlése

Magyarországi csillagászok életrajzi lexikonja – A-D

Magyarországi csillagászok életrajzi lexikonja – E-H

Magyarországi csillagászok életrajzi lexikonja – I-L

Magyarországi csillagászok életrajzi lexikonja – M-O

Magyarországi csillagászok életrajzi lexikonja – P-T

Magyarországi csillagászok életrajzi lexikonja – U-Z

Hozzászólás

hozzászólás