Vargha Magda emléke

1084

Előadó: Balázs Lajos, Holl András, Kolláth Zoltán, Patkós László és Zsoldos Endre (MTA KTM CSKI)

Kivonat:
2010. augusztus 8-án, 80 évesen meghalt Vargha Domokosné Stolte Magdolna, az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézetének nyugalmazott könyvtárosa. Vargha Magda 1965-től, harmincöt éven át volt a Csillagda könyvtárosa. Munkája és személyisége jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az általa vezetett könyvtár magas szinten szolgálhassa ki a kutatók szükségleteit és kivívja a külföldi vendégek elismerését is. Könyvtárosi munkája mellett részletesen foglalkozott a magyar csillagászat történetével. Tudománytörténeti munkája során cikkeket, monográfiákat publikált Weiss Ferenc, Zách Xavér Ferenc, Pasquich János, Tittel Pál, Albert Ferenc, Nagy Károly, Konkoly Thege Miklós és Kövesligeti Radó életéről és munkájáról. Közleményeiben, könyveiben mindig publikálatlan, sokszor bravúros nyomozással felkutatott forrásanyagokra támaszkodott, és tanulmányainak szereplőit mindig a rá jellemző személyes perspektívából mutatta be.

Tudománytörténeti munkájának elismeréseként tagja lett a Nemzetközi Csillagászati Unió Csillagászattörténeti Kommissziójának. Közreműködött az Astronomischen Gesellschaft Csillagászattörténeti Munkacsoportjának munkájában is. Nemzetközi konferenciákat maga is szervezett. A szeminárium keretében elhangzó rövid előadások egy-egy részletet mutatnak be Vargha Magda könyvtárosi és tudománytörténeti munkájából.

Program:
Balázs Lajos: Vargha Magda emléke
Zsoldos Endre: Weiss Ferenc és a nagyszombati jezsuita csilagászok
Patkós László: A gellérthegyi csillagda krónikája
Balázs Lajos: Konkoly obszervatóriumának első 50 éve
Kolláth Zoltán: Kövesligethy Radó és a Világegyetem harmóniája
Holl András: Magdi könyvtárosi munkája

Az előadás időpontja: 2010. december 16., csütörtök  14 óra

Helye: MTA KTM CSKI előadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.

Hozzászólás

hozzászólás