A Gaia új adatainak sikere: megtudtuk, hogy korábban találkozunk a vörös törpével, mint eddig gondoltuk

7136

Az Európai Űrügynökség (ESA) Gaia asztrometriai űrtávcsövével kapott adatok a valaha elkészült legnagyobb és legpontosabb csillagadatbázist jelentik. A program második adatközlésére (DR2, Data Release 2), a “Gaia nagy napjára” a közelmúltban, 2018. április 25-én került sor.

Az elmúlt hetekben folyamatosan érkeznek az érdekes eredmények az új csillagkatalógusra alapozva. A madridi Universidad Complutense egyetemen működő kutatócsoport két csillagásza, Carlos és Raúl de la Fuente Marcos (akik testvérek egyébként), a Gliese 710 vörös törpecsillag mozgását az új Gaia adatok felhasználásával megvizsgálták és azt találták, hogy a Naphoz legközelebb a korábban ismert 1,35 millió évhez képest korábban, mától számítva mintegy 1,28-1,29 millió év múlva lesz. A spanyol kutatók égi mechanikai N-test szimulációkra alapozott vizsgálataik során pontosították a Gliese 710 Naptól mért legkisebb távolságát és a napközelség várható időpontját is. A szimulációkkal egy ponthalmazt kaptak a legkisebb naptávolság-napközelség időpontja síkon és a ponthalmaz koordinátáiból számított középértéket és mediánt is megadták az előrejelzésre. A következő ábra a spanyol kutatók számítógépes szimulációinak eredményeit mutatja, hogy a Naphoz mikor és milyen közelre lesz legközelebb a Gliese 710.

Carlos és Raúl De la Fuente Marcos számítógépes szimulációi során a Gliese 710 csillag lehetséges napközelségének ideje és legkisebb naptávolságainak szóródását a régebbi szimulációk szerint (zöld) és a Gaia új mérési adatokra alapozott új számítások szerint (piros) pontok jelölik (kép: Carlos és Raúl De la Fuente Marcos, 2018).

Eredményük szerint a középérték alapján a legközelebbi naptávolság 10721 ± 2114 CsE, a napközelség várható időpontja 1,28 ± 0,04 millió év lesz, de az adatok megengedik az akár 4303 CsE-nyi minimumtávolságot is 1,29 millió év múlva. Bármelyik is lesz végül, a Gliese 710 napközelsége a belső Oort-felhőben lesz, amely a Napot gömbszimmetrikusan körülvevő üstökösfelhő, mintegy 1000 CsE-től 1,5 fényév távolságig.

A Naprendszer életében többször is volt már olyan, amikor csillagok kerültek közel hozzánk, de a bolygópályák minden alkalommal stabilak maradtak, a közelbe került csillag tömegvonzása nem módosította azokat. Eddigi ismereteink szerint az elmúlt és elkövetkezendő 10 millió évben a Gliese 710 csillagnak lesz a legnagyobb hatása a Naprendszerre (a külső Naprendszer kisebb égitestjeire, üstökösökre).

Az alábbi ábra az eddig ismertté vált múltbeli és előrejelzett jövőbeli Nap-csillag közelítéseket mutatja.

A Naphoz közel került, sőt az Oort-felhőben áthaladó, ismertté vált csillagok (kép: Gliese 710, www.urban75.net).

Carlos és Raúl De la Fuenta Marcos szerint így lesz ez a Gliese 710 közelségekor is: a nagybolygók pályáira nem fog számottevő módosító hatást gyakorolni a vörös törpe. Annál inkább várható, hogy a csillag Oort-felhőbeli pályájához közeli kis égitesteket, főleg üstökösöket és kisebb részben az Oort-felhőben levő aszteroidákat a Naprendszer
belső térségeibe téríti el, illetve más részüket pedig kiszórhatja a Naprendszerből. A belső régiókba térített kis égitestek becsapódhatnak a bolygókba és azok holdjaiba, de addig az emberiségnek van ideje felkészülni a veszélyes kis égitestek hatásainak kiküszöbölésére, elhárítására, a károk minimalizálására.

Mit tudunk eddig a Gliese 710 csillagról? A Gliese 710 egy K7 színképtípusú, mintegy 0,6 naptömegű, 0,67 naprádiuszú vörös törpe, amely a Tejútrendszerben 51499 km óránkénti (14,3 km/s) sebességgel száguld.  A látszó fényessége V-ben 9,69 magnitúdó. Az alábbi kép a Gliese 710 csillagkörnyezetét mutatja.

A Gliese 710 a Digitized Sky Survey (DSS) felvételén a kép közepén látható fényes csillag. A kép oldalai 1/4 fok kiterjedésűek (kép: DSS, SKyView, APOD 1999. december 11.).

A Gliese 710 ma 63,8 fényévre (19,6 parszekre) van a Naptól és tőlünk a Serpens Cauda (Kígyó Feje) csillagképben tartózkodik a nyári égbolton. A Hipparcos asztrometriai mesterséges hold mérései alapján még az 1990-es években kiderült, hogy nagyon megközelíti a Naprendszert, sőt át fog hatolni az Oort-felhőn is, de ennek időpontja bizonytalan volt. A Gaia első adatközlése után 2016-ban az akkori új adatokra alapozva Filip Berski és Piotr Dybczynski számításai szerint 1,35 millió év múlva kerül a csillag napközelbe.

A Gliese 710 a napközelség idején mintegy -2,7 magnitúdós látszó fényességű lesz, vagyis egy Jupiter-Vénusz fényességű “vendégcsillag” lesz látható a Föld egén. Lassan, évente mintegy 1 ívperccel kúszik arrébb a csillagos égi háttér előtt (ez persze jól kimutatható lesz az akkori asztrofotókon).

A hír megjelenését a GINOP-2.3.2-15-2016-00003 “Kozmikus hatások és kockázatok” projekt támogatta.

Forrás:

Kapcsolódó internetes oldalak:

Hozzászólás

hozzászólás