Döbbenetes panorámafelvétel készült a Tejútrendszerről

1000

Axel Mellinger professzor (Central Michigan University) 22 hónapot töltött a szükséges felvételek elkészítésével. A munka során 26 ezer mérföldnél is többet utazott, hogy Dél-Afrikából, illetve Texas és Michigan államokból is fényképezhesse a Tejutat. Mellinger szerint azonban a neheze csak ezután kezdődött.

Az egyedi felvételeket természetesen nem lehetett minden további nélkül egymásra, illetve egymás mellé illeszteni, hiszen az éggömb különböző szeleteit ábrázolják, így mindegyik más-más módon torzult. Ezért az összeillesztés előtt matematikai transzformációknak kellett alávetni őket, ami sok száz órás számítógépes munkával járt.

További probléma az egyedi felvételek különböző háttérfényessége. Ez egyrészt a helyszínek eltérő fényszennyezéséből, másrészt a Naprendszerben található por által szórt napfény irányonként eltérő intenzitásából adódott, ami majdnem lehetetlenné tette egy egységes háttérfényességű panorámakép elkészítését. A feladatot Mellinger végül a Pioneer 10 és 11 szondák adatainak segítségével oldotta meg, melyek alapján meg tudta különböztetni a csillagok valódi sugárzását a háttérintenzitástól. Így minden kép esetében a megfelelő hátteret tudta levonni a felvételből, melynek eredményeként a végső, összeillesztett képen gyakorlatilag semmilyen foltosodás nem fedezhető fel.

A Tejútrendszer új, nagyfelbontású digitális panorámaképe.
[Axel Mellinger]

A 70 darab, 40°x27° nagyságú területet lefedő felvételek egy SBIG STL-11000 típusú CCD kamerával készültek. A kamera 16 bites analóg-digitális konvertere által nyújtott dinamikus tartományt kitágítandó, Mellinger három expozíciós időt (240 s, 15 s, 0,5 s) használt. Minden expozíciós idővel és szűrőbeállításban 5-5 felvétel készült. A fotometriai kalibráció sztenderd csillagok segítségével, míg a háttér levonása a már említett módon, a Pioneer szondák adatai alapján történt.

Az új digitális panorámakép határfényessége 14 magnitúdó, felbontása 36 ívmásodperc/pixel, ami mintegy háromszorosa a korábbi, hagyományos filmre készült képének. A 648 megapixeles képet hordozó FITS fájl mérete 7,7 GB.

A panorámakép interaktív, nagyítható változata itt található. A kép elkészítésének különböző fázisait részletező szakcikk a Publications of the Astronomical Society of the Pacific c. folyóiratban jelent meg.

Forrás:

Hozzászólás

hozzászólás