Nemzetközi csillagászati miniolimpia a negyedik hullám árnyékában

1788

2015-ben született meg az ötlet, hogy a mindenkori magyar, horvát és szlovén nemzeti diákválogatottnak szervezzünk egy egész hétvégés szituációs tréninget az adott évi „nagy” IOAA (Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia) előtt. Mindhárom ország csapatvezetői elégedetlenek voltak a korábbi olimpiákon elért eredményeikkel, így az volt a várakozás, hogy a „nagy” olimpiához minél több körülmény tekintetében hasonló, több ország részvételével megrendezett nemzetközi miniolimpia kellően felvértezi a diákokat az „éles” helyzetben történő szereplésre. Megszokják a drukkot, az idegen nyelvű kommunikációt, a nagyobb létszámú versenykörnyezetet (ilyen a korábban szokásos, hazai környezetben történő felkészítő eseményeken senkinél nem valósulhatott meg), és mire eljutnak az igazi nagy megmérettetésre, már nem ezek a körülmények fogják frusztrálni őket, hanem a tényleges feladatmegoldásokra tudnak koncentrálni, és remélhetőleg jobban fognak teljesíteni. Nem mellékesen egy kellemes, jó hangulatú csapatépítő nyári programnak is kiváló a miniolimpia. Az első ilyen programot mindjárt mi, magyarok rendeztük meg 2015. június 26‒28. között Baja közelében, a Veránka-szigeti üdülőben.

A vetésforgó rendszerben 2016-ban és 2019-ben Szlovénia látta vendégül a három ország olimpiára készülő versenyzőit, 2017-ben pedig Horvátország. Sajnos ők a 2020. évi kötelezettségüknek nem tudtak eleget tenni, nem csak a COVID-korlátozások, de az egymás utáni két zágrábi földrengés pénzügyi és társadalmi következményei miatt sem. Hazánk 2018-ban a két állandó partner mellett további 4 ország csapatát is meg tudta hívni, és kibővített, egyhetes, képzéssel is kiegészített programot valósított meg. Ez egyúttal a következő évi magyar rendezésű „nagy” IOAA olimpia előtanulmánya is volt, az elsőként eltervezett zánkai helyszínre szerveztük, nem titkoltan a helyszín teszteléseként. Amikor 2021-ben újra ránk került a sor, köszönhetően a Nemzeti Tehetség Program hatékony támogatásának és az Emberi Erőforrások Minisztériuma plusz támogatási ígéretének, ismét felmerült a lehetősége, hogy a COVID múltával nem csupán folytatni leszünk képesek a háromországos hagyományt, de ismételten kibővíthetjük a meghívottak körét, és újra látványosabb programot szervezhetünk.

A lebonyolítás helyszínéül 2021-ben ismét Baja kínálkozott. A helyi NKE Víztudományi Kar kollégiumát és új épületének közösségi tereit választottuk ki, de az alig pár héttel a tervezett időpont előtt elkészült új bajai kisplanetárium is az egyik fontos forduló helyszínéül szolgált. A kitűzött dátum a nyár legvége lett, szeptemberre már senki nem merte tolni a megrendezést, félve a COVID‒19 negyedik hullámának felfutásától. Az augusztus 27‒29. hétvége még így is rizikós volt: nap mint nap aggódva figyeltük a híreket. A szállás- és étkezési költségek emelkedése, valamint a tényleges támogatások csökkenése miatt, továbbá az érintett országok COVID-helyzetének figyelembevételével az eredetileg tervezett 6 ország helyett csupán néhány közvetlen szomszédot hívhattunk meg: a szokásos horvát és szlovén partnereinket, valamint a szlovák és szerb diákválogatottat. Továbbá az eredetileg tervezett (a 2018-as lebonyolításhoz hasonló) egész hetes felkészítéssel kiegészített program helyett csupán hétvégi versenyre szorítkozó lebonyolítást tudtunk felvállalni.

A világban még mindig dúló járvány hullámveréseit, az Európában is közeledő negyedik hullám jeleit jól mutatja, hogy már az előzetes regisztráció során is néhány fővel kevesebb diákot jelentettek be több ország csapatvezetői, mint amennyit korábban jeleztek, és ez még tovább csökkent az indulás napján belázasodott, és ágynak esett diákok sorával. Végül az alábbi statisztikáról számolhatunk be: összesen 32 diák és 11 szakmai csapatvezető vett részt a miniolimpián.

2021. augusztus 27-én pénteken 15 órától kezdődött a helyszíni regisztráció. A szerb csapat volt az első fecske, ők már délután egy órakor megérkeztek Bajára, és sétálgatással ütötték el az időt a regisztráció kezdetéig, amikor befutottak a szlovákok is (ki vonattal, ki a szülei személyautójával), majd a magyar kontingens. Végül pedig egy kis busszal a horvátok, egy nagy busszal pedig a szlovénok is megérkeztek. Sok diák és a felnőtt csapatvezetők is jól ismerték már egymást a korábbi évekből, ezért nagyszerű hangulat kerekedett a kollégium parkolójában és fogadó előterében a baráti üdvözlések során. Mindenkit inspiráló kezdés volt.

A szűkös időkeret miatt gyorsan munkához is kellett látni. A korábbi hasonló rendezvényeink során kialakult koreográfia szerint ezek a miniolimpiák abban (is) különböznek a valódi „nagy” olimpiáktól, hogy itt a nemzeti csapatvezetők grémiuma egyúttal az akadémiai (akik a feladatokat kiválogatják, és ezzel kialakítják a verseny tartalmát), valamint a pontozó csoport is. Délután 5-re már össze is ült a csapatvezetői stáb, hogy összeállítsák az elsőként lebonyolítandó forduló feladatait, ezalatt a diákok szabadidőt kaptak. A szervezők a „piriponty” városnéző kisbusz egyórás körútján ismertették meg várost a versenyzőkkel.

Vacsora után mindenki az eget leste: lesz-e észlelési forduló, vagy sem? Minden olimpia egyik kardinális kérdése ez, és a világ minden táján az elemek kénye-kedvének vannak kitéve a szervezők. Értelemszerűen azért ez az első kitűzött forduló mindig, mert az idővel való ügyes gazdálkodással felhős éjszaka esetén még mindig ott van esélyként a második éjszaka…

Nagy szerencsénkre Baján a foltokban-sávokban megjelenő felhők között azért nagy tiszta égterületek is voltak, így némi korlátozással (egy feladatot törölt a csapatvezetők köre) végül sikerült lebonyolítani az észlelési fordulót. A 32 diák számára 16 távcső állt rendelkezésre, így két váltásban tudtak megküzdeni a pontokért. A távcsövek a 2019. évi hazai rendezésű „nagy” IOAA olimpián használt modellek voltak: 150/750 Newton-reflektorok EQ3 mechanikán. A csapatvezetők itt távcsőfelügyelőként és ellenőrként is tevékenykedtek.

Mivel még az észlelési forduló előtt sikerült az elméleti forduló öt feladatában is megállapodni a grémiumnak, így másnap 10 és 13 óra között a diákok megírhatták az elméleti feladatsort, közben a csapatvezetők összeállították az adatfeldolgozási és planetáriumi fordulók feladatsorát is. Az elméleti feladatsorhoz mi magyarok adtuk a legnehezebb feladatot. A planetáriumi feladatok helyszíni kitalálására azért nincs általában mód, mert a mindössze 3 napos miniolimpián nem lenne idő felprogramozni és letesztelni a feladatsorokat ott a helyszínen. A mi feladatkitűzőink is már napokkal korábban dolgoztak a feladatokon. Így itt a kérdés inkább csak az „elfogadtatás” volt, és a lehetőség biztosítása, hogy szükség esetén még kérhessenek némi módosítást. Esetünkben is kellett néhány apróbb finomítást tenni, ill. az egyik feladat egyik részkérdését túlzottan nehéznek ítélték, így azt törölni kellett.

A Víztudományi Kar aulájában közösen elköltött ebéd után a diákok máris újra beültek a verseny központi helyszínéül választott, szabvány szerint elkülönített asztalokkal berendezett földszinti nagytermébe, és nekiláttak az adatfeldolgozási feladatoknak, amelyek megoldására 2 óra állt rendelkezésükre. Mindeközben a csapatvezetők elkezdték az elméleti forduló megoldásainak pontozását. Egy rövidke kávészünet után a diákok immáron szemerkélő esőben indultak el a Tóth Kálmán utcai planetáriumba a planetáriumi forduló lebonyolítására. Az egyórásra szabott idő alatt három különböző feladatcsokrot kellett megoldaniuk. Az idő leteltével pedig úgy hagyták el a planetáriumot, hogy még véletlenül se találkozhassanak a második turnus tagjaival, ők addig elkülönült helyen várakoztak.

Másnap, 2021. augusztus 29-én, vasárnap reggel – lévén több forduló már nem volt – a diákok ismét szabadidőnek örvendhettek. A szervezők Baja vízivárosi sajátságát kidomborítandó sárkányhajózást rendeztek a számukra. Szerencsére az idő ekkorra naposra fordult, és mire a fiatalok átestek a bevezető tréningen, és felszerelkeztek mentőmellényekkel, már fel is melegedett annyira, hogy igazán élvezetes program kerekedett. Nagyon jól érezték magukat. Mindeközben a csapatvezetők és a külsős segítők már az utolsó feladatok pontozásának is kezdtek a végére érni, így megkezdődhetett a pontozási táblázat feltöltése adatokkal, és végül dél felé a sorrend is kialakult. Ekkor még név nélkül, a verseny legelején véletlenszerűen kiosztott kódszámmal (és az ország olimpiai kódjával) azonosított módon voltak nyilvántartva a pontok. A nagy kérdés már csak az volt, hogy melyik éremfokozatból mennyi legyen átadható? A szervezők kellő mennyiségű oklevéllel készültek: minden fokozatból 6‒6 darabbal. Amikor a grémium lezárta az éremelosztást, akkor bontották fel a kódokhoz tartozó neveket tartalmazó borítékot, és akkor derült ki, hogy név szerint ki mit ért el.

Hazánk válogatottjai 5 arany-, 1 ezüst-, 3 bronzérmet szereztek, és 2 dicséret fokozatot értek el, ami az eddigi legjobb miniolimpiai szereplésünk. Mielőtt még bárkiben felmerülne a kétség a hazai pálya „lejtése” kapcsán, el kell mondanunk, hogy az IOAA standard pontozási elvei értelmében az olimpia összpontszámainak 50%-át kitevő öt elméleti feladatból négyet a verseny első estéjén a külföldi kollégák javasoltak, a 25%-ot kitevő adatfeldolgozásnál pedig mindkét feladat külföldi volt. A 12,5%-ot kitevő súlyú planetáriumi feladatok származtak teljes egészében hazai szerzőktől (ennek okát lásd korábban), de a titoktartás olyan jól sikerült, hogy a feladatok saját versenyzőinket is meglepték. Az észlelési feladatok 12,5%-os súlya miatt szinte már nem osztott, nem szorzott a „hazai” égbolt előnye, de a magyar válogatott e témában igen jól képzett (szinte mindegyikük mesterszinten kezeli a távcsöveket, és jól ismeri az eget), így bármilyen feladat esetén is biztosan jól teljesítettek volna.

Érmeseink névsora – és egyúttal az idei, 2021. évi nemzetközi IOAA diákolimpia esélyesei:

  • Arany: Varga Vázsony, Mátéfy Ádám, Ludányi Levente, Farkas Gergely, Takács Dóra.
  • Ezüst: Novák Zalán
  • Bronz: Jirkovszky-Bari László, Sajósi Benedek, Kinyó András
  • Dicséret: Kertész Balázs, Karsai Endre Zsombor

Az országok szerinti éremtáblázat:

országaranyezüstbronzdicséret
Magyarország5132
Szlovénia1311
Szerbia210
Horvátország11
Szlovákia2

Az eredményeket kihirdető záró ceremónia a tervezetthez képest alig félórás késéssel kezdődött, a záró állófogadás finomságainak elfogyasztása után pedig valódi könnyes-összeborulós búcsúval indultak haza a résztvevők. Ahogyan a szerb csapatvezető meghatódva megjegyezte: talán el sem tudjuk képzelni, mekkora élményt szereztünk a diákjaiknak azzal, hogy a kényszerű karanténidőszak után egy ilyen baráti hangulatú, jelenléti eseményt tudtunk szervezni a számukra. Ezzel valamennyire pótolni is tudtuk a novemberben még mindig online módon megrendezésre kerülő IOAA olimpia elveszett hangulatát is. Mi szervezők mindezt örömmel vettük, és valamennyien, akik részt vettünk e három nap lebonyolításában, az élmények mellett munkánk mélyen emberi elismerését is elkönyvelhettük!

Az alábbi fotóválogatás darabjai a miniolimpia érdekes és jellemző pillanatait örökítették meg.

A szlovén csapat érkezése (Fotó: Hegedüs Tibor)
Regisztráció (Fotó: Hegedüs Tibor)
Munkában a csapatvezetők (Fotó: Hegedüs Tibor)
Városnézés a versenyzőknek (Fotó: Hegedüs Tibor)
Észlelési forduló (Fotó: Hegedüs Tibor)
Elméleti forduló (Fotó: Hegedüs Tibor)
Ebéd közben a magyar csapat (Fotó: Hegedüs Tibor)
Öt ország 32 versenyzője (Fotó: Hegedüs Tibor)
A planetáriumi forduló előtt (Fotó: Hegedüs Tibor)
A planetáriumban (Fotó: Hegedüs Tibor)
A planetáriumban (Fotó: Hegedüs Tibor)
Sárkányhajózás (Fotó: Hegedüs Tibor)
Eredményhirdetés, zárszó (Fotó: Hegedüs Tibor)
Csoportkép a versenyzőkkel, csapatvezetőkkel, segítőkkel (Fotó: Hegedüs Tibor)

Hozzászólás

hozzászólás