Hen 3-1333: egy farkasbőrbe bújt bárány

1030

A Hubble Űrteleszkóp felvételén a Hen 3-1333 katalógusjelű planetáris köd látható. Ezen objektumoknak a nevükkel ellentétben nincs közük a bolygókhoz, a Naphoz hasonló csillagok fejlődésének egyik végső stádiumát reprezentálják: az általa ledobott külső rétegek szabálytalan alakú, fénylő gázlebenyekként veszik körül a csillagot, ami a korai távcsöves észlelőkben olyan hatást keltett, mintha bolygót látnának, innen a "megtévesztő" elnevezés. A Hen 3-1333 központi csillagának tömege a Napénak körülbelül 60%-a lehet. Fényességét nagymértékben változtatja, ennek oka valószínűleg egy majdnem éléről látott porkorong, ami periodikusan eltakarja előlünk az objektumot.

A Hubble Űrteleszkóp ACS (Advanced Camera for Surveys) kamerájával készült felvétel a Hen 3-1333 katalógusjelű planetáris ködről. A látómező mérete körülbelül 15 ívmásodperc.
[ESA/Hubble, NASA]

A Hen 3-1333 központi csillaga egy ún. Wolf-Rayet típusú csillag. Ezen objektumok a Naphoz hasonló méretűek és fejlődésük végső fázisaiban járnak. Elnevezésüket a jóval nagyobb Wolf-Rayet csillagok után kapták, mivel az észlelhető jellemzőik sok tekintetben nagyon hasonlítanak ez utóbbiakéra. Mindkét típus reprezentánsai magas hőmérsékletűek és fényesek. Ennek oka, hogy mind a Wolf-Rayet, mind a Wolf-Rayet típus tagjainál észlelhető a csillag héliummagja. Az előbbi esetben a külső rétegeket lefújó nagyon erős csillagszél miatt, utóbbi esetben pedig az ok a külső burok felfúvódása azzal párhuzamosan, ahogy a csillag kezd kifogyni a nukleáris üzemanyagából.

A felszínre került, nehéz elemekben rendkívül gazdag héliummag miatt mindkét csillagtípus hőmérséklete jóval magasabb a Napénál, tipikusan 25 és 50 ezer fok közötti értékekről van szó. A Wolf-Rayet típusú csillagok tehát a nagy méret- és tömegkülönbségek ellenére "sikeresen" mutatják magukat olyannak, mint a sokkal nagyobb társaik. Az elnevezés egyik felét adó csillagász nevét némi szójátékra felhasználva azt is mondhatjuk, hogy olyanok, mint egy farkasbőrbe bújt bárány…

Forrás:

Hozzászólás

hozzászólás