Bolygókeletkezés egy fehér törpe körül

1367

Az ο Ceti (Mira) pulzáló vörös óriáscsillag, melynek változásait
négy évszázada ismerjük – a fehér törpe kísérőjével együtt
kettőscsillagot alkotó rendszer ennek ellenére mind a mai napig
tartogat meglepetéseket. Azt már eddig is tudtuk, hogy a
vörös óriás folyamatosan anyagot veszít, ám egy nemzetközi
kutatócsoport M. Ireland (Caltech) vezetésével most fedezte csak fel,
hogy a ledobott anyagfelhőből a fehér törpe társ körül protoplanetáris
(bolygókeletkezésre alkalmas) korong jött létre. Ez azért érdekes
felfedezés, mert eddig a csillagászok úgy gondolták, bolygóformálódás
csak fiatal csillagok körül képzelhető el.

A 350 fényévnyire
található Mira-rendszer a Cetus (Cet) csillagképben található. A 17.
sz. eleje óta tudjuk, hogy a kettős fényesebb tagja, a Mira A
változócsillag, ugyanis szabad szemmel is észrevehetők a változásai.
Periodikus kitágulása és összehúzódása 11 hónaponként ismétlődik,
miközben fényessége a leghalványabb állapothoz képest ezerszeresére nő.

A
képen jobbra a Mira A, balra kék színnel a Mira B látható. A vöröses felhő
a protoplanetáris korong Mira A által felhevített része. Balra lent összehasonlításként a szaturnuszpálya mérete (Michael Ireland nyomán)

Az
egykor a mai Naphoz hasonló Mira A élete végén jár, s felfúvódott vörös
óriásként folyamatosan anyagot veszít. A csillagszéllel távozó
anyagmennyiség hét évente mintegy egy
földtömegnyi. A Mira B előbbre jár a fejlődésben, távoli fehér törpe
kísérőként kb. 1000 év alatt kerüli meg társát.

A
tudóscsoport a 10 méteres Keck-teleszkóppal, valamint a Chilében
található 8 m-es déli Gemini-távcsővel infravörös hullámhosszakon
készített felvételeket a csillagpárról. A képeken a vörös óriás mellett
a Mira B körüli protoplanetáris
korong azon része is fénylik, melyet a központi csillag sugárzása
felmelegít. A
felfedezés rámutat, hogy bolygók nem csak az éppen kialakuló fiatal
csillagok körül keletkezhetnek, hanem a nagyobb anyagmennyiségeket
megmozgató kettős rendszerekben is.

Forrás: Caltech News Releases 2007.01.09.

Észlelési ajánlat: A Mira Ceti maximuma 

Hozzászólás

hozzászólás