Ritmikus mozgású rejtélyes hatbolygós rendszer állítja kihívás elé a bolygókeletkezési elméleteket

6000

Az Európai Déli Obszervatórium Nagyon Nagy Távcsövének (ESO VLT) adatait is felhasználva csillagászok olyan bolygórendszert fedeztek fel, amelynek hat planétájából öt ritkán megvalósuló összehangolt ütemben járja körbe központi csillagát. A kutatók úgy vélik, a rendszer fontos információkkal szolgálhat a bolygók, köztük a Naprendszer égitestjeinek keletkezéséről és fejlődéséről. Az eredményt jegyző kutatócsoportnak magyar szakemberek – Kiss L. László (ELKH CSFK KTM CSI), Szabó M. Gyula (ELTE GAO MKK), Simon Attila (Berni Egyetem) és Bárczy Tamás (Admatis Kft.) is tagjai.

Amikor a kutatócsoport először észlelte a Szobrász (Sculptor) csillagképben megfigyelhető, kb. 200 fényév távolságban lévő TOI-178 katalógusjelű csillagot, azt hitték, hogy két, ugyanazon a pályán keringő bolygót csíptek el. Az alaposabb vizsgálat azonban egészen más helyzetet tárt fel. „A további észlelések alapján felismertük, hogy nem két bolygó kering a csillagtól közel azonos távolságban, hanem több bolygó egy egészen különleges konfigurációban” – mondja Adrien Leleu (Genfi Egyetem, Berni Egyetem, Svájc), az Astronomy & Astrophysics c. folyóiratban megjelent, a rendszert bemutató tanulmány vezető szerzője.

Az ábra a TOI-178 bolygórendszer pozícióját mutatja a Szobrász csillagképben. A térkép a jó körülmények között szabad szemmel is látható csillagok többségét ábrázolja, a bolygórendszer égi pozícióját vörös kör jelöli. (ESO, IAU and Sky & Telescope)

Az új kutatás feltárta, hogy a rendszernek hat bolygója van, amelyek a csillaghoz legközelebbi kivételével szigorúan kötött ritmusú rendben járják pályájukat. Szakkifejezéssel élve rezonanciában vannak. Ezt az jelenti, hogy a csillag körüli keringés során bizonyos konfigurációk rendszeresen ismétlődnek, egyes bolygók néhány keringés után újra és újra ugyanabban az irányban látszanak a csillag felől nézve. Hasonló rezonancia figyelhető meg a Jupiter három holdja, az Io, az Europa és a Ganymede esetében is. A három közül a Jupiterhez legközelebbi Io négy, illetve két teljes keringést végez, mialatt a legtávolabbi Ganymede és az Europa egyet-egyet.

A művészi elképzelés a TOI-178 katalógusjelű rendszert mutatja, ahogyan azt a csillagtól
legtávolabbi bolygóról láthatnánk. Az Adrien Leleu és munkatársai által végzett, több távcső, köztük az ESO Nagyon Nagy Távcsövének adatain alapuló új kutatás feltárta, hogy a rendszerben hat bolygó található, amelyek a csillaghoz legközelebbi kivételével ritkán megvalósuló összehangolt ütemben járják körbe a központi égitestet.
(ESO/L. Calçada/spaceengine.org)

A TOI-178 rendszer öt külső bolygója ennél sokkal összetettebb, az exobolygó-rendszerek esetében eddig megfigyelt egyik leghosszabb rezonancialánccal jellemezhető. Míg a három Jupiter-hold 4:2:1 arányú rezonanciában van egymással, a TOI-178 öt külső bolygója a 18:9:6:4:3 lánccal írható le: mialatt a csillagtól számított második bolygó (az első a rezonancialáncban) 18 keringést végez, a harmadik bolygó (a második a rezonancialáncban) 9 keringést, és így tovább. A kutatók először valójában csak öt bolygót azonosítottak a rendszerben, de a rezonáns ritmust követve kiszámították, hogy a pályáján hol lenne egy további bolygó, amikor újra lehetőségük nyílik a rendszer megfigyelésére.

A bolygók rezonáns tánca több égi mechanikai érdekességnél, ugyanis a rendszer múltjáról is hordoz információt. „A rendszerben a pályák nagyon szépen rendezettek, ami arra utal, hogy az a születése óta nagyobb megrázkódtatások nélkül fejlődött” – magyarázza a cikk egyik társszerzője, Yann Alibert (Berni Egyetem). Ha a rendszert korábban nagyobb zavar érte volna, például egy hatalmas becsapódás formájában, a törékeny pályakonfiguráció azt nem élte volna túl.

Rendetlenség a rendben

A pályák ugyan szép rendben követik egymást, de a bolygók sűrűségéről ugyanez már nem mondható el, azok „sokkal rendetlenebbek” – mondja a vizsgálatban szintén részt vevő Nathan Hara (Genfi Egyetem, Svájc). „Úgy tűnik, hogy az egyik bolygó sűrűsége akkora, mint a Földé, a rögtön utána következőé azonban csak fele a Neptunusz sűrűségének, míg az azt követőé annyi, mint a Neptunuszé.” Például a Naprendszerben a bolygók elrendeződése sokkal szebb, a sűrűbb kőzetbolygók a központi csillaghoz közelebb, a kis sűrűségű gázóriások pedig attól távol keringenek.

„A keringés ritmikus harmóniája és a sűrűségek összevisszasága közötti kontraszt komoly kihívást jelent a bolygórendszerek keletkezését és fejlődését magyarázó elméleteink számára” – teszi hozzá Leleu.

Több távcső, köztük az Európai Déli Obszervatórium Nagyon Nagy Távcsöve (ESO VLT) adatainak kombinálásával a csillagászok olyan rendszert azonosítottak, amelynek hat bolygójából öt ritkán megvalósuló ritmusban járja körül központi csillagát. A videó összegzi a felfedezés körülményeit, és elmagyarázza, hogy a rejtélyes rendszer miért jelent kihívást a bolygókeletkezési elméleteink számára. (ESO)

Módszerek kombinálása

A rendszer szokatlan felépítésének vizsgálatához a kutatócsoport az Európai Űrügynökség (ESA) CHEOPS űrszondájának adatai mellett felhasználta az ESO VLT távcsőegyüttesén üzemelő ESPRESSO, illetve a szintén az ESO chilei Paranal Obszervatóriumában működő NGTS (Next-Generation Transit Survey) és SPECULOOS (Search for habitable Planets EClipsing ULtra-cOOl Stars) műszerek által szolgáltatott adatokat is. Mivel az exobolygókat rendkívül nehéz közvetlenül megfigyelni, a csillagászoknak más technikákat kell bevetniük a detektálásukhoz. A két legfontosabb eljárás az ún. tranzitok megfigyelése, illetve a radiális sebességek mérése. Előbbi esetében a központi csillag fényességcsökkenését detektálják, miközben bolygója a Földről nézve elhalad előtte, míg utóbbinál a csillag színképvonalainak periodikus eltolódását mérik, amint keringése közben a bolygó „rángatja” a központi égitestet. A kutatócsoport mindkét módszert használta a rendszer vizsgálata során: a CHEOPS, az NGTS és a SPECULOOS a tranzitokat, az ESPRESSO a radiálissebesség-változásokat mérte.

Az animáció a bolygópályákat és a bolygók mozgását mutatja a TOI-178 rendszerben. Az Adrien Leleu és munkatársai által végzett, több távcső, köztük az ESO Nagyon Nagy Távcsövének adatain alapuló új kutatás feltárta, hogy a rendszerben hat bolygó található, amelyek a csillaghoz legközelebbi kivételével ritkán megvalósuló összehangolt ütemben járják körbe a központi égitestet (narancssárgával kiemelve). Szakkifejezéssel élve rezonanciában vannak. Ezt az jelenti, hogy a csillag körüli keringés során bizonyos konfigurációk rendszeresen ismétlődnek, egyes bolygók néhány keringés után újra és újra ugyanabban az irányban látszanak a csillag felől nézve.
A művész az általa készített animációban a bolygók központi csillag körüli ritmikus mozgását zenei harmóniával is érzékelteti, mégpedig úgy, hogy a rezonancialánc mindegyik bolygójához az ötfokozatú (pentaton) zenei skála egy-egy hangját rendelte. A megfelelő hang akkor szólal meg, amikor a bolygó vagy egy teljes keringést megtett, vagy annak éppen felénél jár. Amikor pályájukon a bolygók ezen pontokban sorakoznak, a hangok szinkronban csendülnek fel. (ESO/L. Calçada)

A két módszer kombinálásával a csillagászoknak sikerült összegyűjteniük a legfontosabb információkat a rendszerről és a bolygóiról, amelyek mindegyike csillagához jóval közelebb kering, mint a Nap–Föld-távolság, és sokkal gyorsabban járja körbe azt, mint bolygónk a csillagunkat. A leggyorsabb (legbelső) bolygó mindössze néhány nap alatt tesz meg egy kört, míg a leglassúbbnak ehhez kb. tízszer annyi időre van szüksége. A hat bolygó mérete nagyjából a Földé és annak háromszorosa között van, míg a tömegeik 1,5 és 8 földtömeg közöttiek. Némelyik a Földnél nagyobb kőzetbolygó, ezek ún. szuperföldek, mások pedig a Naprendszer külső planétáihoz hasonló gázbolygók, de azoknál kisebbek, ezek ún. minineptunuszok.

A művészi animáció a TOI-178 rendszert mutatja, ahogyan azt a csillagtól legtávolabbi bolygóról láthatnánk, a háttérben a belső bolygókkal. Az Adrien Leleu és munkatársai által végzett, több távcső, köztük az ESO Nagyon Nagy Távcsövének adatain alapuló új kutatás feltárta, hogy a rendszerben hat bolygó található, amelyek a csillaghoz legközelebbi kivételével ritkán megvalósuló összehangolt ütemben járják körbe a központi égitestet. (ESO/L. Calçada/spaceengine.org)

Bár a hat bolygó egyike sem kering a csillaga lakhatósági zónájában, a kutatók szerint a rezonancialánc folytatásával esetleg találhatnak még a rendszerben további bolygókat, amelyek a zónában vagy annak közvetlen közelében vannak. Az ESO még ebben az évtizedben munkába álló Rendkívül Nagy Távcsöve (ELT) képes lesz közvetlenül is lefényképezni lakhatósági zónákban keringő kőzetbolygókat, sőt még a légkörük jellemzőit is meg tudja majd állapítani, lehetővé téve ezáltal a TOI-178-hoz hasonló rendszerek még részletesebb vizsgálatát.

Forrás: eso2102hu — Tudományos közlemények

Hozzászólás

hozzászólás