Újabb exobolygó fotó?

1079

Az LQ Lupi egy 400 fényévre lévő K7eV színképtípusú 11,4 magnitúdó
látszó fényességű csillag. Tömege kb. 70%-a a Napénak, kora mindössze 2
millió év. Ralph Neuhauser (Astrophysical Institute and University
Observatory in Jena) és munkatársai az ESO VLT rendszerével örökítették
meg a csillag körül keringő objektumot az infravörös tartományban.
Fiatal kora miatt ugyanis erős hősugárzást mutatott, légkörének
jellemző hőmérséklete 2000 K körül lehet. A csillagtól 0,7
ívmásodpercre nyugatra mutatkozott, és a központi égitestnél 6
magnitúdóval halványabb volt. Az 1999. és 2004. között az ESO VLT
rendszerével, a Hubble Űrteleszkóppal, valamint a japán Subaru
teleszkóppal rögzített felvételek alapján bebizonyították, hogy a
csillag és a közelében lévő, nála hűvösebb égitest a térben együtt
mozog, azaz gravitációs kapcsolatban áll.

A GQ Lupi A és B az ESO/VLT felvételén (ESO nyomán)

A
fiatal csillagot körül az exobolygó kb. 20-szor messzebb kering, mint a
Jupiter a Nap körül. A becslések szerint 103 +-37 Cs.E. távolságban
mozoghat, 1200 év körüli keringési idővel. Míg a korábban észlelt
exobolygók többségénél a csillagtól mért kis távolságot volt nehéz
megmagyarázni, itt ennek az ellenkezőjével találkozunk. A csillagokhoz
közeli, úgynevezett forró Jupiterekhez hasonlóan itt is a rendszerben
lévő többi bolygó perturbációival számolnak a szakemberek – csak azok
nem a csillaghoz közel, hanem attól messzire juttatták a planétát.

Ez
egyben rámutat arra, hogy az eddig felfedezett, Naprendszeren kívüli
bolygók közül főleg olyanokat találtunk, amelyek felfedezésére érzékeny
az adott keresési módszer: a radiális sebesség és a tranzit módszer a
csillagokhoz közeli exobolygókat tud könnyen kimutatni, míg a közvetlen
megörökítés főleg távol keringő planétáknál vezet eredményre. A fenti
égitest tömege 1 és 42 jupitertömeg között lehet, átmérőjét jobban
ismerjük: közel 1,8-szor akkora, mint a Jupiter.

Forrás: New Scientist 2005.04.04.

Hozzászólás

hozzászólás