Megörökített kölcsönható csillagok

1066

Az omikron (Mira) Ceti bolygónktól 420 fényévre lévő kettőscsillag,
melynek A jelű komponense egy felfúvódott vörös óriás, B jelű társa
pedig egy fehér törpe. A két csillag 12 milliárd km távol kering egymás
körül, azaz kétszer messzebb, mint a Plútó a Nap körül. Margarita
Karovska (CfA) és kollégái 2003. december 6-án a Chandra
röntgenteleszkóppal tanulmányozták a párost.

A
Mira A és B képe a röntgen tartományban (balra) és a rendszer
fantáziarajza (jobbra). Mindkét képen a jobb oldalt látható vörös
óriásról áramlik át anyag a bal oldali fehér törpére (Röntgenkép: M.
Karovska és mtsai, illusztráció: M.Weiss)

A korábbi
feltételezések szerint a kompakt fehér törpe a társa által kibocsátott
csillagszélből gyűjti be az anyagot. A megfigyelések alapján azonban a
vörös óriás felszínéről is lopja a gázt, amely egy keskeny híd
formájában a fehér törpe körüli tömegbefogási (akkréciós) korongba jut.
A rendszer röntgensugárzása jelentősen megnőtt az utóbbi időszakban,
talán egy fler miatt, ami megnövelte az átáramló anyag mennyiségét.
Utóbbira az utal, hogy forró anyagot jelző röntgensugárzás nem csak a
fehér törpe körüli, befelé spirálozó akkréciós korongból származik,
hanem a felfúvódott óriáscsillagnál is jelentkezett.

Forrás: Chandra PR 2005.04.28.

Hozzászólás

hozzászólás