Közösségi exobolygó-vadászatot indított a SETI

1506

Új közösségi exobolygó-vadász programot indít a SETI intézet és partnere, az Unistellar. Ennek során a NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) űrtávcsövével felfedezett exobolygó-jelöltek ellenőrzésében lehet részt venni az Unistellar eVscope vagy más távcsővel végzett földi megfigyelésekkel. A legtöbb ismert exobolygót ún. tranzitmódszerrel fedeztek fel, amelynek legnagyobb úttörői a Kepler-űrtávcső és a TESS. Fedésnek nevezzük, amikor a megfigyelő és a csillag között áthaladó bolygó kissé kitakarja a csillag fényét. Jelenleg több mint 5100 megerősített exobolygót ismerünk, az ellenőrzésre viszont még több ezer bolygójelölt vár. Az új citizen science program főként exo-Jupiterekre fókuszál.

Bizonyos becslések szerint a TESS várhatóan több mint tízezer exobolygó-jelöltet fog azonosítani. A követő megfigyelések elengedhetetlenek a hamis pozitív detektálások kiszűréséhez, mint például fedési kettőscsillagok és kis tömegű csillagok tranzitjai. A már megerősített exobolygókat is érdemes rendszeres, ismételt megfigyelésekkel követni, hogy folyamatosan frissíthessék a keringési adataikat.

Eddig amatőrcsillagászok számára kevésbé volt elérhető exobolygó fedéseket megfigyelni, vagy a már összegyűjtött adataikat eljuttatni a kutatócsoportoknak. Többek között a magas költségek, illetve a megfigyelő rendszerek bonyolult futtatása, építése és használata is akadályozhatták az egyébként érdeklődő laikusokat. Az Unistellar indította exobolygó-kampány (Unistellar Exoplanet Campaign) szakértő mentorokkal és válogatott célpontokkal segíti a munkába kapcsolódást. Amellett, hogy jelentősen hozzájárul az exobolygók kutatásához (pl. fotometriai adatok gyűjtésével meghatározhatók a fedési idők, megerősíthetők hosszú periódusú exobolygók is), támogatja a nem hivatásos csillagászok és diákok bekapcsolódását ebbe az izgalmas tématerületbe.

Az új hálózat egyik legfrissebb eredménye a TOI 1812.01 nevet viselő, TESS bolygójelölt megfigyelése. A TOI 1812 egy különleges, több bolygóból álló rendszer, 563 fényévre a Földtől. Benne található egy 11 napos keringési idejű, 3 földsugár méretű szub-neptunusz, egy 5 földsugár méretű szub-szaturnusz, ami 43 nap alatt végez egy keringést, illetve egy külső, 9 földsugár méretű, Szaturnuszhoz hasonló nagyságú bolygó, ami eddig ismeretlen pályán keringett. Az egymástól távol keringő gázóriások miatt a TOI 1812 rendszer ideális a gázbolygók kialakulásának és vándorlásának vizsgálatára, továbbá mivel a központi K2V típusú, hűvös csillagból kevesebb sugárzás érkezik a belső bolygóra, így az exoholdak keresésére is izgalmas célpont lehet.

A TOI 1812 többes rendszerről készített fantáziarajz (Forrás: Gemini Observatory, Lynette Cook)

Hiányzott azonban a TOI 1812.01 jelű bolygó keringési periódusa, ami fontos információ az exobolygó további jellemzőinek meghatározásához. A TESS kétszer 8 órán át tartó fedést figyelt meg, a kettő között jelentős lyukkal az adatok között, így a keringési periódus nem volt egyértelmű. Radiális sebesség adatokból és statisztikai analízisből a három legvalószínűbb periódus 71 nap, 87 nap vagy 112 nap volt. A három lehetőség egyben három lehetséges megfigyelési ablakot is jelentett 2022 júliusában és augusztusában, a közösségi kutatói hálózat pedig minden alkalommal kontinenseken átívelő összefogással végzett megfigyeléseket. A mérésekből hét ország húsz csillagásza összesen huszonhét adatcsomagot rakott össze és meg tudták erősíteni, hogy a keringési periódus 112 nap. Az eredményekből is látszik, hogy a civil kutatói összefogás igazán hasznos a hosszú periódusú exobolygók megfigyelésénél. Az eredményekből tudományos publikáció is készül, valamint szeptember 20-án a párizsi IAC konferencián is bemutatták.

Az éppen aktuális exobolygó célpontokról, illetve a megfigyelésekhez hasznos további információkról ezen a honlapon tájékozódhatnak (angol nyelven). Sikeres exobolygó vadászatot!

Forrás: SETI

Hozzászólás

hozzászólás