A gyűrűk hozhatták létre a Szaturnusz apró, közeli holdjait

3335

A NASA Cassini űrszondájának adatai arra utalnak, hogy a Szaturnusz gyűrűrendszerében keringő öt vagy több apró hold kialakulásában a bolygó gyűrűi játszottak szerepet.

A NASA Cassini űrszondájának felvételeiből összeállított montázs a három kis holdról. Az Atlas, a Daphnis és a Pan az összehasonlíthatóság kedvéért méretarányos a képen. (Forrás: NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute)

A bolygó gyűrűrendszerében keringő apró holdak kialakulásáról szóló forgatókönyvet Bonnie Buratti (Jet Propulsion Laboratory) és munkatársai mutatták be a Science című folyóiratban 2019. március 28-án. A kutatók munkájukban azokat az adatokat és felvételeket használták fel, amelyeket a Cassini 2016 decembere és 2017 áprilisa között készített, mialatt öt alkalommal megközelítette a Pan, a Daphnis, az Atlas, a Pandora és az Epimetheus nevű holdakat.

A gyűrűk és az apró holdak közötti kapcsolat régóta foglalkoztatja a csillagászokat. A Daphnis és a Pan a Szaturnusz fő gyűrűrendszerében helyezkedik el, a legkülső tag, az A-gyűrű réseiben. Az Atlas az A-gyűrű külső szélén, a Pandora az A-gyűrű külső szomszédjában, a nála keskenyebb F-gyűrűben, míg az Epimetheus az F-gyűrűn kívül kering.

A hét fő gyűrű a Szaturnusz körül a felfedezés sorrendjében kapott jelölést. A bolygótól indulva sorrendben: D, C, B, A, F, G és E. A Pan, a Daphnis, az Atlas, a Pandora és az Epimetheus a gyűrűrendszeren belül kering. (Forrás: NASA / JPL)

A megfigyelések azt mutatják, hogy a holdak kis sűrűségűek és a felületük porózus. Ezek a tulajdonságok alátámasztják azt az elképzelést, hogy a holdak a gyűrű jeges anyagából jöttek létre, talán egy régebbi, a Szaturnusz közelében széttört hold darabjai körül. Minél közelebb van egy hold a Szaturnuszhoz, annál vörösebb színű. Úgy látszik, hogy a holdak optikai tulajdonságait két versengő folyamat határozza meg: a Szaturnusz fő gyűrűrendszerében lévő vörös anyag okozta szennyezés, valamint az Enceladus holdról származó fényes, jeges részecskék vagy vízgőz lerakódása.

A holdak néhány komoly geológiai eseményt is túlélhettek: árapály-feszültségek keltette barázdák tarkítják őket, valamint mind a Pan, mind az Atlas hold az egyenlítő körül kidomborodik, ezért úgy néznek ki mint egy ravioli. A kutatók szerint a felszíni jellegzetességek erőteljesen utalnak arra, hogy a holdak egyenlítő körüli kidomborodásai a gyűrűk anyagából jöttek létre akkrécióval, és nem felszíni folyamatoknak köszönhetők, de változatos formájú gerincek is megfigyelhetők az égitesteken. A közeli képek azt mutatják, hogy a felszínen összegyűlt anyag más, mint a Naprendszer sok apró égitestjén megfigyelhető regolit.

Forrás: Saturn’s Rings Built Up Its Tiny, Close-in Moons, Sky & Telescope

Hozzászólás

hozzászólás