Kriovulkánok az Enceladuson

1115

A Cassini-szonda megfigyelései egyre több érvet hoztak fel az elmúlt
időszakban az Enceladus vulkánjainak létezése mellett. Elsőként a
déli sarkvidéken fiatal, néhol finomszemcsés jégtörmelékkel borított
területeket azonosított, ahol a "Tigriskarmolásoknak" nevezett törések
szabdalják a felszínt. Kiderült, hogy a vidék melegebb a környezeténél,
majd felette elrepülve a detektorok két olyan részecskefelhőt
érzékeltek, amelyek a felszínről származhattak. Végül pedig
sikerült közvetlenül, több felvételen is megörökíteni a jégvulkánok
által kilövellt anyagot. A mellékelt kép hátsó megvilágításban, 209400
km távolságból mutatja a kidobott anyagsugarat. A felvétel
készítése idején a szonda és a Nap egymással 148 fokos szöget zárt be,
amelynek révén a finom szemcsék jól láthatók. 

Az Enceladusról kirepülő anyagsugarak (NASA, JPL, SSI nyomán)

A
szemcsék a felszíntől kb. 100 km-ig jelentkeztek legsűrűbben, de
legalább 400 km-ig sikerült őket követni. Az anyagsugarakat
létrehozó, feltételezett felszíni képződményeket többen gejzíreknek
nevezték el – noha a jelenség mibenléte még messze nem tisztázott.
Az
Enceladushoz hasonlóan gyenge gravitációjú égitesteken sokféle folyamat
hozhat létre keskeny sávban kirepülő részecskefelhőt. Lehetséges, hogy
a kitörési központok olyan lapos felszíni területek, ahonnan
robbanásszerű hevességgel távozik el a környezeténél melegebb, szilárd
vízjég. De természetesen "hagyományos" kriovulkánok is működhetnek a
holdon. Ezekben folyékony halmazállapotú víz emelkedik felfelé, majd a
világűr vákuumjával érintkezve folyamatosan
robban, és törmeléket repít az űrbe. A megfigyelt jelenség ismereteink
szerint egyedülálló a Szaturnusz rendszerében. Az elmúlt egy évben a
Mimas és a Tethys Szaturnusz-holdakról készített képeken hasonló
képződményeknek, kirepülő anyagnak nyoma sem mutatkozott. Az Enceladus
kipöfékelt részecskéi ugyanúgy forrásai az E-gyűrű anyagának, mint ahogy
a Jupiter körüli tóruszt is az Io vulkánjai hozzák létre.

Forrás: Cassini-űrszonda honlapja

Hozzászólás

hozzászólás