Kettőscsillagok bolygói

1130

A kérdésre több ok miatt sem könnyű (lehetséges) egyértelmű választ adni. Először is az, hogy a két csillag azonos tömegű, még nem mond semmit. Lehet a két csillag egymást érintő közeli pályán, pár órás keringési periódussal is, de lehetnek egymástól fél fényéves távolságban, sok százezer éves keringési periódussal. Előbbi esetben nyilván ha van bolygó, akkor a kettős rendszertől távol létezhet, utóbbi esetben pedig az egyik komponens körül nyugodtan ellétezhet a másikkal való kölcsönhatások nélkül. A szakirodalomban rendszeresen jelennek még a kérdést taglaló szakcikkek, melyeken átfutva úgy tűnik, abban mindenki egyetért, hogy lehetséges kettős rendszerben exobolygó (már csak azért is, mert legalább két tucat rendszert ismerünk kettőscsillagban), de ezek minden esetben távoli kettőscsillagok  egyik komponensre körül keringenek. Azaz hierarchikus hármas rendszereket alkotnak, mint ami a megszokott stabil konfiguráció hagyományos" hármas csillagoknál.

Az mindenképpen elmondható, hogy a probléma sok szempontból megoldatlan még, így új eredmények továbbra is várhatók.

Hozzászólás

hozzászólás