Európai óriástávcső születik

1180

A legnagyobb általános célú optikai távcsövek napjainkban a 10 méteres főtükrökkel szerelt Keck-I és Keck-II teleszkópok a Hawaii-szigeteken. A helyzet azonban a nem túl távoli jövőben nagyot változhat, amivel együtt Európa csillagászati élete is hatalmas lendületet kaphat. Az Európai Déli Obszervatórium (European Southern Observatory, ESO) vezetősége ugyanis jóváhagyta az Európai Rendkívül Nagy Távcső (E-ELT, European Extremely Large Telescope) részletes terveinek kidolgozására életre hívott 3 éves kutatási projektet. A mintegy 57 millió eurós költségvetésű program során egy olyan, 40 méter(!) főtükör-átmérőjű távcső pontos terveit dolgozzák ki, amely forradalmasíthatja az optikai- és infravörös tartományban végzett, földfelszíni megfigyeléseket.

Az előkészületek során az ESO 2006 folyamán több mint száz, Európa számos országából származó csillagász elképzeléseit figyelembe véve dolgozta ki a koncepció főbb vonalait. Ennek során gondosan megvizsgálták a készítendő műszer teljesítményét, felállításának költségeit, az építés ütemezésének lehetőségeit és a különféle kockázati tényezőket. A folyamatban az ESO OWL (Overwhelmingly Large Telescope) és az EURO-50 néven már elkészült vázlatait, illetve a különféle európai intézményekkel és csúcstechnológiát alkalmazó cégekkel való együttműködés során szerzett tapasztalatokat is felhasználták. Az elkészült részletesebb terveket egy november végén Marseilles-ben, mintegy 250 európai csillagász részvételével megrendezett konferencián ismertették. A szakemberek rendkívül pozitív reakciója jelentősen hozzájárult az ESO Tanácsának kedvező döntéséhez, amelynek értelmében a projekt a következő, immár kritikus fázisba léphet, vagyis megkezdődhet a teljes intézmény részletes terveinek kidolgozása. A fázis lezárultakor a szakemberek pontosan tudni fogják, hogyan és mekkora költségekkel valósíthatók meg az egyes részegységek. Bár az obszervatórium helyszínét csak 2008 folyamán fogják véglegesen kijelölni, a részletes tervek elkészülte után remélhetőleg a valódi építési munkálatok is elkezdődhetnek. A teljes létesítményt a várakozások szerint 2017-re sikerül befejezni, illetve a műszerek végső beüzemelése után használatba venni.

Az E-ELT a tervezőasztalon. A műszer hatalmas méreteit jól érzékelteti a bal oldalt álló két emberi alak (Forrás: ESO)

Egy ilyen hatalmas méretű teleszkóp felépítéséhez az eddigi távcsőépítési tapasztalatok teljes újragondolására van szükség. A 800 millió eurós költségvetéssel felépíthető óriástávcső 42 méteres főtükre 906 darab, egyenként 145 cm-es, hatszögletű szegmensből áll majd. Segédtükrének átmérője is hatalmas: 6 méter. A műszer harmadik, 4,2 méteres tükre vetíti majd az összegyűjtött fényt az adaptív optikai rendszerbe, amelynek feladata a légkör zavaró hatásának kompenzálása lesz. Itt egy 2,5 méteres, 5000 vagy még több ponton állítható felületű tükör található, amelynek pontos alakját a számítógépes vezérlés másodpercenként akár ezerszer is korrigálhatja a légköri turbulenciáknak megfelelően. A rendszer utolsó 2,7 méteres tükre fogja elvégezni a kép végső korrekcióját. Ez az öt tükrös rendszer a várakozások szerint rendkívüli képminőséget biztosít, mindenfajta torzítás nélkül.

Az E-ELT világszerte a figyelem középpontjában van. Amennyiben elkészül, ez a jelenlegi legnagyobb műszereknél mintegy százszor érzékenyebb óriás hatalmas mértékben kitágíthatja asztrofizikai tudásunkat. Lehetővé teheti más csillagok körüli bolygók részletes tanulmányozását, az Univerzum első észlelhető fényeinek detektálását, szupermasszív fekete lyukak vizsgálatát, illetve a Világegyetemet uraló sötét anyag és sötét energia természetének behatóbb kutatását.

Forrás: ESO 46/06, Organisation News 

Hozzászólás

hozzászólás