Technológiai civilizációk keresésére hirdetett meg kutatási programot a NASA

9179

A NASA programot hirdetett a feltételezett magas technológiai fejlettségű civilizációk keresésére, amelyek a csillagok köré épített megastruktúrák, szokatlan fényfelvillanások vagy elsötétülések, illetve az exobolygók légkörében vagy felszínén jelentkező nem természetes eredetű kémiai elváltozások megfigyelésével mutathatók ki.

Feltehető, hogy a Földön kívül a Világegyetemben az élet sok helyen kialakulhatott és vannak olyan helyek is, ahol eljuthatott az értelemig, sőt az igen fejlett technikát, technológiát alkalmazó civilizációkig is, amelyek már a kozmikus környezetüket olyan jelentős mértékben átalakítják, hogy ez az átalakítás nagy távolságból is kimutatható, csillagászati eszközökkel megfigyelhető. Ezek a mesterséges eredetű változtatásokra utaló jelek (angol kifejezéssel „technosignatures”) olyanok lehetnek, mint egy bolygó felszínének vagy légkörének szokatlan, természetes kémiai változásokkal nem magyarázható átalakulása, átalakítása, mint például egyszerű környezetszennyezés vagy bolygómérnöki szintű atmoszféra-átalakítás egy bolygó lakhatóvá tételére. De például a csillag vagy bolygó fényében történő szokatlan felvillanások (pl. lézer felvillanások) vagy elsötétülések is ilyen jelek lehetnek (ipari tevékenység, veszélyes aszteroida szétrombolásával vagy éppen háborús konfliktusokkal összefüggő fényjelenségek). Ezeken kívül a legismertebb talán a Freeman J. Dyson (sz. 1923) angol-amerikai fizikus által felvetett Dyson-gömb, mint megastruktúra lehetősége, amikor a csillag köré annak energiájának begyűjtése céljából gigantikus kozmikus méretű gömböt képes építeni egy szuperfejlett civilizáció kozmikus skálájú mérnöki tervezéssel és kivitelezéssel. Az alábbi kép egy fraktál szerkezetű Dyson-gömböt ábrázol.

Egy fraktál szerkezetű Dyson-gömb művészi elképzelése szerint (kép: Sentien Developments/Eburacum45 és NASA).

Most a NASA a már jelenleg és a közeli jövőben rendelkezésre álló csillagászati
megfigyelő eszközeinkre alapozva a feltehetően létező magasan fejlett technológiai civilizációk keresésére kutatási, megfigyelési programot hirdetett meg. Például a Kepler, Gaia és TESS űrtávcsövek, valamint a már rendelkezésre álló nagy földi optikai teleszkópok vagy a jövőben üzembe álló 30-40 méteres optikai teleszkópok, illetve jövőbeli űrteleszkópok (pl. JWST) alkalmasak lehetnek az esetleges technológiai jelek, megastruktúrák kimutatására.

Az addigi földi és űrtávcsöves kereső programok (pl. Kepler) által rengeteg csillag körül sikerült exobolygókat kimutatni, tehát nyilván nem reménytelen a Tejútrendszerben technológiai civilizációk jelei után kutatni. Az alábbi kép a Kepler-űrtávcsővel 2017 júniusáig felfedezett bolygók eloszlását mutatja azok keringési ideje és a Földhöz viszonyított mérete diagramon.

A Kepler űrtávcsővel 2017. júniusig felfedezett exobolygók eloszlása a keringési idő – Földhöz viszonyított méret síkon (kép: NASA Kepler).

Mint ismert, korábban a SETI és más rádiócsillagászati programok indultak és részben most is futnak mesterséges eredetű rádiójelek kimutatására, de ezek a programok eddig nem hoztak eredményt. Tehát ezután nem elsősorban és nem csak a mesterséges eredetű rádiójelek kutatása folyik majd, hanem inkább a technológiai civilizáció tevékenységére utaló egyéb jelek keresésére tevődik át a jövőben a hangsúly.

Az elmúlt évek sok találgatásnak teret adó izgalmas felfedezése volt a NASA Kepler-űrtávcsöve által felfedezett KIC 8462852 (más elnevezésekkel Tabby-csillag, vagy
Boyajian-csillag) szokatlan fénycsökkenései, ami miatt a csillagot WTF-csillag (az
angol Where’s The Flux – magyarul „Hová lett a fény?” – rövidítéssel) elnevezéssel is illették. Kezdetben a csillag elhalványodásainak magyarázatára egy feltételezett szuperfejlett technológiájú idegen civilizáció által a csillag köré épített – vagy építés alatt álló – megastruktúra általi kitakarást, fényelnyelést hozták fel, de mint később kiderült, feltehetően mégis csak a csillagot körülvevő por vagy törmelékanyag hatásáról van szó.

A KIC 8462852 (Tabby-csillag vagy Boyajian-csillag) szokatlan, szakaszos fénycsökkenéseit előidéző porfelhők a művész elképzelése szerint (kép: NASA Kepler).

A NASA most meghirdetett keresési programja fontos lépés az emberiség kozmikus perspektívájának kibővítése felé. Idegen civilizáció(k) létezésének kimutatása felbecsülhetetlen hatású tudományos felfedezés lenne, aminek esélyeit az új erőfeszítések is növelni fogják.

A hír megjelenését a GINOP-2.3.2-15-2016-00003 “Kozmikus hatások és kockázatok” projekt támogatta.

Források:

Kapcsolódó internetes oldalak:

Hozzászólás

hozzászólás